GAMLE YRKER OG TITLER

angelmakerHåndverker som laget artikler av metalltråd
assessorBisitter, meddommer i en kollegial domstol
auditeurArbeidet med den militære rettspleie
bartskjærBarber og lege
bolsmedGrovsmed
bombarderKanonmannskap
bordevirkerse possementmaker
buntmagerHåndverker som arbeidet med skinn
bøkkerHåndverker som fremstilte tønner
coffardiekapteinKaptein på handelsskip i utenriksfart
damstigerOppsynsmann ved gruvedammene
degnKlokker/kirkesanger
dreierHåndverker som laget dreide gjenstander
fanejunkerUnderoffiser i infanteriet
fargerHåndverker som drev med tekstilfarging
favnsetterMann som var ansatt til å måle opp brenneved som førtes til byen i favner
feltskjærerDe som gjorde bartskjærtjeneste ved hær og flåte
forblåserGlassverksarbeider som foretar den første utformingen av en gjenstand
fotblåserGlassverksarbeider som laget fot og ben til drikkeglass
fyrvarterGruvearbeider som passet ildstedene ved gruveanleggene
garmakerBergverksarbeider som stod for den siste brenningen av kopperet
garverHåndverker som utførte garving
glaspusterGlassverksarbeider
gjørtlerHåndverker som arbeidet i messing (belte-/spennemaker)
gulltrekkerHåndverker som fremstilte gulltråd
halvkarUnggutt som deltok i fisket
hauerGruvearbeider
herbergerPerson som har det erverv å gi herberge, husly, logi
hytteskriverUnderordnet regnskapsfører ved bergverk
høkerKjøpmann som drev med småhandel
kardemakerHåndverker som særlig fremstilte ullkarder
karduanberederPerson (garver) som fremstilte karduan (fint lær)
kipperHåndverker som fremstilte tønner
klamperIkke utlært håndverker, især tømrer (tilhugger av treklosser)
knappmakerHåndverker, framstilte knapper av tråd som var viklet rundt en kjerne
knektUng gruvearbeider
konsumsjonsbetjentAvgiftsbetjent (skatt)
kopist(copist) Avskriver
kopperslagerHåndverker som mest produserte kjøkkentøy
kullfogdHadde ansvar for mottagelse og disponering av kulltilførsel (bergverk)
landvertGrunneier i et fiskevær
magistratFellesbegnelse for byråd og borgermester
marketenterPerson som hadde rett til å forhandle føde- og drikkevarer, tobakk mm til en bestemt krets av personer,
sombodde eller arbeidet sammen, især til soldater i en kaserne eller leir
masmesterArbeidsformann ved en masovn
musketeerInfanterist bevæpnet med muskett
mønsterskriverMedhjelper hos mønstrings- eller innrulleringssjefen
månedslieutenantMidlertidig ansatt løytnant, med en måneds oppsigelse
målerTjenestemann som var tilsatt for å påse at det ble brukt riktig mål og vekt i vareomsetningen
nattmandBøddelens håndlanger
nærkoneJordmor eller hjelpekvinne ved fødsel
oldermannLaugsformann
overskjærerTekstilhåndverker
perlestikkerPerson som sydde klær med perler, gull, silke o.l.
prokuratorSakfører
repslagerHåndverker som fremstilte tauverk
rittmesterRytteranfører
rotgyterHåndverker som støpte kanoner og kirkeklokker
røyertRorskar (roer)
paruquemagerParykkmaker
postmagerHåndverker som førte tilsyn med vannverket
possementmagerHåndverker som laget frynser, lisser, border, bånd o.l.
rittmesterRytteranfører
sadelmagerHåndverker som laget saler, også møbelstopper og tapetserer
sagskjærerEn som langskar tømmer til planker
senkelmakerSpenne- og beltemaker
skarpretterBøddel
skjærsliperPerson som slipte sakser, kniver o.l.
sporemakerSmedhåndverker som var spesialist på rideutstyr
stigerArbeidsformenn med forskjellige ansvarsområder i gruver
stodderfogd/-kongeFørte tilsyn med tiggere og omstreifere
stykkjunkerHøyeste underoffisergrad i artilleriet
svarverse dreier
sverdfegerHåndverker som laget hogg- og stikkvåpen
tobakspinderHåndverker som rullet sammen tørrede og pressede tobakksblad
vognmakerHåndverker som laget kjøretøy (Hjulmager)
vrakerKvalitetssorterer