Gårdsnavn Vestfold

ALFABETISK GÅRDSNAVNSTED
ADALBORRE,
ADAMSRØDSLAGEN i SEM,
AGDENESnøtterø,
AGERUPNØTTERØ,
AGNESTANUM i BRUNLANES,
AKERSEM,
ALBRETefteløt i SANDSVÆR,
ALBYSTOKKE,
ALFHEIMnøtterø,
ALLUMHEDRUM, BOTNE,
ALMEBAKKENsvelvik,
ALMEDALENvåle , andebu, botne,
ALMESTOKtjølling,
AMBJØRNLØKKAandebu,
AMBJØRNRUDsvelvik, 
AMBJØRNRØDandebu,
AMUNDRØDUNDRUMSDAL i VÅLE, skjee i STOKKE,
AMUNDSTUAsande,
ANDERSGÅRDENhøyjord i ANDEBU, 
ANDORSRUDSKOGER,
ANHOLTSKJEE i STOKKE,
ANILDRØDNØTTERØ, 
ANILDRØDÅSENnøtterø,
ANISRØDTANUM i BRUNLANES,
ANVIKTANUM i BRUNLANES, BERG i BRUNLANES,
ANVIKSMYRAtanum i BRUNLANES,
APALBAKKENsvelvik,
ARØYAberg i BRUNLANES,
ASBJØRNRØDHEDRUM,
ASKSTOKKE, 
ASKETANUM i BRUNLANES,
ASKEDALandebu,
ASKEHAUGSEM,
ASKENSANDE,
ASKERSRUDstyrvoll i LARDAL,
ASKERØNNINGENslagen i SEM,
ASKILDRØDslagen i SEM,
ASKJEMSVARSTAD i LARDAL, ANDEBU,
ASKJEMH AGANsvarstad i LARDAL,
ASKJERFON i RAMNES,
ASKJERRØDHEDRUM, HILLESTAD i BOTNE, ARNADAL i STOKKE, 
ASKJUMNYKIRKE i BORRE, HOF,
ASLAKRØDramnes,
ASMYRSVARSTAD i LARDAL,
AUBYTJØLLING,
AUENKVELDE i HEDRUM, VASSÅS i HOF,
AUERØDHILLESTAD i BOTNE,
AUKESVELVIK, 
AUKLEVHVARNES i HEDRUM,
AULERØDSEM,
AULESJORDHØYJORD i ANDEBU,
AULIsem,
AULILUNDsem,
AUNESSANDE,
AUSERØDTANUM i BRUNLANES,
AUSTADNYKIRKE i BORRE, STRØMSGODSET i SKOGER, 
AUSTEINTANUM i BRUNLANES,
AUVESANDAR,
BAGGERØDBORRE,
BAGSTEVOLDHEDENSTAD i SANDSVÆR,
BAKERØDvivestad i RAMNES,
BAKKANETANUM i BRUNLANES, hof,
BAKKENYKIRKE i BORRE,HEDRUM, KVELDE i HEDRUM, RAMNES, ramnes, svarstad i LARDAL, ANDEBU, BOTNE, HILLESTAD i BOTNE, tjøme, BERG i BRUNLANES, KJOSE i BRUNLANES, SKOGER, VÅLE, KOMNES i SANDSVÆR,
BAKKEDALENvåle, 
BAKKEDAMMENandebu,
BAKKEHAUGhem i LARDAL, 
BAKKELANDvåle,
BAKKELUNDvåle, 
BAKKELØKKAslagen i SEM,
BAKKEMYRAvåle,
BAKKENslagen i SEM, ramnes, høyjord i ANDEBU, andebu, botne, sande, stokke, STRØMSGODSET i SKOGER, våle, svelvik, hof, borre, tjølling, hedenstad i SANDSVÆR,
BAKKERØNNINGENslagen i SEM, NØTTERØ,
BAKKESKAUGSLAGEN i SEM,
BAKLIsvarstad i LARDAL, hedenstad i SANDSVÆR,
BAKSJULUNDRUMSDAL i VÅLE,
BAKSTVÅLVÅLE, ( HEDENSTAD i SANDSVÆR,)
BAKVENDTefteløt i SANDSVÆR,
BALGENefteløt i SANDSVÆR,
BALS-BORGESTOKKE, 
BALSRØDskjee i STOKKE,
BARBROPLASShedenstad i SANDSVÆR,
BARBRUAsandar,
BARKEVIKAtjøme, berg i BRUNLANES,
BARKOSTHILLESTAD i BOTNE,
BARKÅKERSEM,
BARLIENbotne, 
BARLINDDALENhøyjord i ANDEBU,
BARMENberg i BRUNLANES,
BARSTADBOTNE,
BASKIVÅLE, 
BASKONTIsvelvik,
BASSBERGSLAGEN i SEM,
BASSBERGRØNNINGENslagen i SEM,
BASSKJEVÅLE, 
BASTØBORRE,
BEGGERUDEFTELØT i SANDSVÆR,
BEITEsande,
BEKKbotne, 
BEKKEBRÅTENhillestad i BOTNE,
BEKKENarnadal i STOKKE,
BEKKETJØNNMYRAslagen i SEM,
BEKKEVARSEM, ARNADAL i STOKKE, HEM i LARDAL ,
BELGUSANDAR,
BENTSRØDSANDAR, BOTNE, TANUM i BRUNLANES,
BENTZEPLASSENefteløt i SANDSVÆR,
BERGSEM, sem, HOF, VASSÅS i HOF, RAMNES, SVARSTAD i LARDAL, ANDEBU, HØYJORD i ANDEBU, BOTNE, botne, SANDE, TJØME, BERG i BRUNLANES, STOKKE, VÅLE, HEDENSTAD i SANDSVÆR,
BERGANSANDAR, sandar ,BORRE, NYKIRKE i BORRE, HEDRUM,HOF, undrumsdal i VÅLE, ramnes, vivestad i RAMNES, SVARSTAD i LARDAL, HILESTAD i BOTNE,NØTTERØ, TJØLLING, SKJEE i STOKKE, ARNADAL i STOKKE, andebu, hedenstad i SANDSVÆR,
BERGANETANUM i BRUNLANES,
BERGEKODAL i ANDEBU, TJØLLING,
BERGERSVELVIK,
BERGEThof,
BERGLUNDsande,
BERGLYKKJAandebu, 
BERGSBRÅTENsvarstad i LARDAL, hedenstad i SANDSVÆR,
BERGSHAUGENsvarstad i LARDAL, 
BERGSLANDsvarstad i LARDAL,
BERGSLYKKJAandebu,
BERGSLØKKAefteløt i SANDSVÆR,
BERGSMOENsvarstad i LARDAL,
BERGSRØNNINGENsvarstad i LARDAL, 
BERGSTAstyrvoll i LARDAL,
BERGSTADborre,
BERGSTÅstyrvoll i LARDAL,
BERGSØENNØTTERØ,
BERGTANGENvåle, 
BERGTEIGEN ØDEGÅRDramnes, 
BERGTUNbotne,
BERLYKKASANDAR,
BERSTADtjøme,
BERVIBERG i BRUNLANES,
BETTUMSKJEE i STOKKE,våle,
BIBOvåle,
BILITTbotne,
BINGENbotne,
BIRKELYborre,
BISJORDTJØLLING,
BISPERØDhedrum,
BITARSTYKKETtjølling,
BJELLANDSEM,
BJERKEtuft i SANDSVÆR, sande, TJØLLING, 
BJERKENkonnerud i SKOGER,
BJERKNESstrømsgodset i SKOGER, EFTELØT i SANDSVÆR,
BJERKØYASANDE,
BJERTNESsvarstad i LARDAL,
BJUERØDANDEBU,
BJUERØDBAKKENandebu, 
BJUNERAMNES ,
BJØNNEKJØRSTADefteløt i SANDSVÆR, 
BJØNNELEINAsvelvik, 
BJØNNESKVELDE i HEDRUM, NØTTERØ, TJØLLING,
BJØRGEhillestad i BOTNE, SANDE,
BJØRGUMramnes, 
BJØRKEHEDRUM, HOF,VÅLE,
BJØRKEDALENandebu,
BJØRKELIAvåle,
BJØRKELUNDstyrvoll i LARDAL,kjose i BRUNLANES, svelvik,
BJØRKESKOGvåle, 
BJØRKESTIUNDRUMSDAL i VÅLE,
BJØRKHOLTTANUM i BRUNLANES, 
BJØRKØYNØTTERØ,
BJØRKØYAhof,
BJØRNDALKODAL i ANDEBU, nøtterø, tanum i BRUNLANES, 
BJØRNDALENSANDE, sandar, efteløt i SANDSVÆR,
BJØRNEBRÅTENSANDE,
BJØRNEBUNØTTERØ,
BJØRNEDALENVIVESTAD i RAMNES,
BJØRNEHUEnøtterø,
BJØRNERUDskoger, 
BJØRNEVÅGtjøme, 
BJØRNUMSANDAR,
BJØRNUMRØDSANDAR,
BJØRNØKJOSE i BRUNLANES,
BLEIKARAMNES, borre,
BLENTENBORGkonnerud i SKOGER,
BLÅKRAtanum i BRUNLANES,
BLÅLANDVÅLE, 
BLÅSOPPhøyjord i ANDEBU,
BOGENbotne, stokke, slagen i SEM,
BOKELItjølling,
BOKEMOAandebu, høyjord i ANDEBU, 
BOKERØYASVELVIK,
BOLLERUDhof,
BOLLERØDSLAGEN i SEM, borre,
BOLSRØDSLAGEN i SEM, slagen i SEM,
BOLSTADSANDE,
BOLÆRNENØTTERØ,
BOMMERHUSkodal i ANDEBU,
BOMMESTADHEDRUM,
BONDALborre,
BONDENSANDE,
BONNAGOLTKVELDE i HEDRUM,
BONSTADsvarstad i LARDAL, tjøme,
BORDEVÅLE,
BORGESTOKKE, SKOGER, VÅLE, KOMNES i SANDSVÆR, 
BORGEHAGANskoger, 
BORGENSANDE,
BORGERÅSENsem,
BORGETEIGENVÅLE, 
BOROAandebu,
BORTISTUAandebu,
BOSENborre,
BOSERUDKOMNES i SANDSVÆR,
BOTNSANDAR, FON i RAMNES, tjølling, 
BOTNRØNNINGENsandar,
BRAKKENborre,
BRANDSRUDSVARSTAD i LARDAL,
BRANDSRUDHAUGENsvarstad i LARDAL,
BRANTELØKKENSTRØMSGODSET i SKOGER, 
BRANTESTUAhof,
BRATThedenstad i SANDSVÆR,
BRATTE-KVERNEARNADAL i STOKKE,
BRATTERUDefteløt i SANDSVÆR,
BRATTÅSSLAGEN i SEM, NØTTERØ, nøtterø, ARNADAL i STOKKE, botne,
BREDEVJUEFTELØT i SANDSVÆR,
BREIDALKVELDE i HEDRUM,
BREISETHOF,
BREISETENGAhof,
BREISETRØNNINGENhof,
BREIVEITJØLLING,
BREKKAslagen i SEM, styrvoll i LARDAL, tjølling, sandar,
BREKKESANDAR, SEM, slagen i SEM, SLAGEN i SEM, våle, UNDRUMSDAL i VÅLE, KODAL I ANDEBU, HILLESTAD i BOTNE, SANDE,TJØLLING, tjøme, TANUM i BRUNLANES, STOKKE, ARNADAL i STOKKE, konnerud i SKOGER, VÅLE, SVELVIK,EFTELØT i SANDSVÆR, komnes i SANDSVÆR,
BREKKEDALENHOF,
BREKKENEhedenstad i SANDSVÆR,
BRENDEPUNDETSVELVIK,
BRENNEhof,
BRENSRØDSTOKKE,
BREVIKNØTTERØ,
BRIKAborre,
BRINGÅKERBOTNE,
BRISKELIENstyrvoll i LARDAL, hof,
BROENsvarstad i LARDAL,
BROFOSSsvarstad i LARDAL,
BROKENtanum i BRUNLANES,
BRUTjølling
BRUAsem, kodal i ANDEBU, stokke
BRUASTUAtuft i SANDSVÆR
BRUBAKKENtuft i SANDSVÆR, hof
BRUDALandebu,
BRULØKKAhof,
BRUNLATANUM i BRUNLANES,
BRUNSTADSTOKKE,
BRUNVALLBERG i BRUNLANES,
BRUSERØDNYKIRKE i BORRE, SLAGEN i SEM, SANDE,
BRUSERØDTEIGENNYKIRKE i BORRE,
BRUSTYKKETsande,
BRUVOLLsande,
BRØHOLTSTOKKE, 
BRØNNUMSANDAR,
BRØNSTADHEDENSTAD i SANDSVÆR,
BRØTSØTJØME,
BRÅRRAMNES,
BRÅTANBOTNE, sande, skoger, styrvoll i LARDAL,
BRÅTENramnes , svarstad i LARDAL, svelvik, hof,komnes i SANDSVÆR, efteløt i SANDSVÆR, hedenstad i SANDSVÆR,
BRÅVOLLANDEBU,
BUAberg i BRUNLANES,
BUASTUAtuft i SANDSVÆR,
BUBERGNØTTERØ,
BUDALandebu,TJØME,
BUDDERUDSANDE,
BUENVASSÅS i HOF,
BUERSANDAR, NØTTERØ, STOKKE, berg i BRUNLANES,
BUERRØDborre,
BUERSTADNØTTERØ,
BUERTEIGENNØTTERØ,
BUGÅRDENSANDAR, NØTTERØ,
BUKKEHOLMENtjøme,
BUKKELItjøme,
BUKKENEStjølling,
BUKTENhvarnes i HEDRUM,
BURHOLTHOF,
BURVALLkodal i ANDEBU,
BUSKsandar,
BUSTANGENtjøme,
BUSTULefteløt i SANDSVÆR,
BUTTERØDHEDRUM,
BUØtjøme.
BYGLANDfon i RAMNES, VIVESTAD i RAMNES,
BYHOLMENsem,
BÆREGJELLstokke, 
BÆREVARSTOKKE,
BÆROGGKJOSE i BRUNLANES,
BÆRUMkjose i BRUNLANES,
SANDAR,SLAGEN i SEM, RAMNES, SANDE,EFTELØT i SANDSVÆR,
BØEstyrvoll i LARDAL, 
BØENHØYJORD i ANDEBU,
BØENGAslagen i SEM, 
BØEVJENborre,
BØKELItjøme,
BØLESANDAR, 
BØLUMSANDE,
BØMOENefteløt i SANDSVÆR,
BØREGGKJOSE i BRUNLANES,
BØRSTADSANDE, tanum i BRUNLANES,
BØRØNNINGENslagen i SEM,
BØSSERØDslagen i SEM, 
BØTEIGENRAMNES,
BÅHUSandebu, stokke, borre,
BÅLSRØDberg i BRUNLANES,
BÅNGUNNERØDHØYJORD i ANDEBU,
BÅRNESHVARNES i HEDRUM, VIVESTAD i RAMNES,
BÅSBOTNE, 
BÅSENstokke, 
DALBORRE, borre, HEDRUM, våle, RAMNES, skoger, HEDENSTAD i SANDSVÆR,
DALESKOGER, 
DALELØKKAefteløt i SANDSVÆR, hof,
DALENstyrvoll i LARDAL, vivestad i RAMNES, svarstad i LARDAL, andebu, kodal i ANDEBU, hillestad i BOTNE, SANDAR, tjøme, STOKKE, konnerud i SKOGER, svelvik, efteløt i SANDSVÆR, hof, hedenstad i SANDSVÆR, 
DALENEkodal i ANDEBU, 
DALERstokke, ARNADAL i STOKKE, 
DALHEIMstyrvoll i LARDAL, 
DALSBERGslagen i SEM,
DALSLANDhedenstad i SANDSVÆR,
DALSPLASSENhedenstad i SANDSVÆR,
DALSRUDSANDE,
DALSRØDHILLESTAD i BOTNE, stokke,
DAMBRÅTENsvelvik, 
DAMDALENhem i LARDAL,
DAMENGAvassås i HOF, hof,
DAMMENsem, andebu, kodal i ANDEBU, stokke, sandar,
DAMMYRAtanum i BRUNLANES,
DAMRØNNINGENandebu, styrvoll i LARDAL,
DAMSBAKKEtanum i BRUNLANES,
DAMSENGENSEM,
DAMSRØNNINGENsvarstad i LARDAL, andebu, borre,
DAMSTOKKkonnerud i SKOGER,
DAMSTYKKETkonnerud i SKOGER,
DAMTJERNHAUGENhedenstad i SANDSVÆR,
DANHOLMENnøtterø, sem,
DANMARKsvelvik, 
DANMYRAborre,
DANSRUDSKOGER, 
DANVIKSTRØMSGODSET i SKOGER,
DEIE-BORGESTOKKE,
DELSBEKKhof,
DIMLEhøyjord i ANDEBU,
DIPELNsandar,
DJUPEDALhof, KOMNES i SANDSVÆR,
DOKKAhof, efteløt i SANDSVÆR, hedenstad i SANDSVÆR,
DOLLARENsandar,
DOLVIBERG i BRUNLANES,
DOMSBRUstokke, 
DOMSENGENSEM,
DRAGENESHEDRUM,
DRAGSUNDborre,
DRANGEDALsandar,
DRAUGERUD, tanum i BRUNLANES,
DRENGTJØLLING,
DRENGESTUAtuft i SANDSVÆR, 
DRENGLØSNYKIRKE i BORRE,
DUERØDborre,
DULPENramnes,
DUNISANDE,
DUNKEDALSSTYKKETskoger, 
DUSUMhedenstad i SANDSVÆR,
DUVHOLTstyrvoll i LARDAL,
DVERDALSANDAR,
DYPPDALHOF,
DYRDALSANDE,
DØSSERØDslagen i SEM,
DØVIKUNDRUMSDAL i VÅLE, STOKKE, 
DØVLEANDEBU, ARNADAL i STOKKE,
DÅPANstokke, sandar,
DÅRSTInøtterø,
EBBESTADSVELVIK,
EFTANGTJØLLING, 
EFTEDALHEDRUM,
EFTELØTEFTELØT i SANDSVÆR,
EGERODENsem,
EGGAREFTELØT i SANDSVÆR,
EIDHOF, TUFT i SANDSVÆR,
EIDANETJØME, SANDAR,
EIDESTYRVOLL i LARDAL, TJØLLING,
EIDEBAKKENtjølling, 
EIDETtanum i BRUNLANES,
EIDSFOSSHOF,
EIDSRØNNINGENtuft i SANDSVÆR,
EIDSTENBERG i BRUNLANES,
EIEefteløt i SANDSVÆR,
EIKBORRE, STOKKE, SKOGER, SVELVIK, SLAGEN i SEM,
EIKEBERGNYKIRKE i BORRE, SEM, vivestad i RAMNES, botne, sande, SANDE,
EIKEDALENtanum i BRUNLANES,
EIKELUNDvåle, ramnes, BOTNE, BERG i BRUNLANES, stokke, svelvik, tjølling,
EIKELYslagen i SEM,
EIKENESNYKIRKE i BORRE, KJOSE i BRUNLANES, HOF,
EIKESKAUSTOKKE, 
EIKESTADHOF,
EIKETUFTNYKIRKE i BORRE, 
EIKETVEDTberg i BRUNLANES,
EIKEVALLberg i BRUNLANES,
EIKHOLTkonnerud i SKOGER, KONNERUD i SKOGER, 
EIKSBAKKENsvelvik,
EINARSRUDsvarstad i LARDAL, 
EINARSRØDHØYJORD i ANDEBU,
EINERENBERG i BRUNLANES,
EINERLØKKAberg i BRUNLANES,
EKEBERGnøtterø, berg i BRUNLANES,
EKELYborre,
EKENESNØTTERØ,
EKEVOLLtjøme, 
EKLUNDsande, 
EKNESKOMNES i SANDSVÆR,
EKTVEDTVIVESTAD i RAMNES,
ELDRESEM,
ELGESEMSANDAR,
ELGESTADNØTTERØ, stokke, 
ELISENBERGbotne, 
ELLEFSRØDANDEBU,
ELTAandebu,
ELVELIsande, 
ELVERØNNINGENsvarstad i LARDAL ,
ELVESTADsvelvik,
EMMERØDSEM,
ENDEFON i RAMNES, BOTNE,botne, 
ENDENkodal i ANDEBU,
ENGAvivestad i RAMNES, andebu, høyjord i ANDEBU, sande, nøtterø, hof,
ENGAKborre, hof,
ENGBAKKENandebu,
ENGBONNnøtterø,
ENGBRÅTENvassås i HOF,
ENGEHAGANefteløt i SANDSVÆR,
ENGELANDSVELVIK, efteløt i SANDSVÆR,
ENGELSTADSVARSTAD i LARDAL,
ENGENstyrvoll i LARDAL, svarstad i LARDAL, høyjord i ANDEBU, tanum i BRUNLANES, skoger, konnerud i SKOGER, efteløt i SANDSVÆR,
ENGERefteløt i SANDSVÆR,
ENGERUDhof,
ENGGRAVsvarstad i LARDAL,
ENGJORDETslagen i SEM,
ENGNESBOTNE, hof,
ENGRØNNINGENstyrvoll i LARDAL , svarstad i LARDAL, andebu, komnes i SANDSVÆR,
ENGØSANDAR, TJØME,
ENGØDEPLASSENsem,
ENIGHETkjose i BRUNLANES,
EPLERØDHILLESTAD I BOTNE,
ERLANDSHAVNberg i BRUNLANES,
ESKEBÆKBORRE,
ESKEDALHEDRUM,
ESKERUDkonnerud i SKOGER,
ESPEHAUGENefteløt i SANDSVÆR, 
ESPEVIKtjøme,
EVJUTUFT i SANDSVÆR, EFTELØT i SANDSVÆR,
EVJUKVERNAtuft i SANDSVÆR,
EVJUPLASSENtuft i SANDSVÆR,
FADUMSEM,
FADUM ENGsem,
FAGERHEIMskoger, 
FAGERHOLTtanum i BRUNLANES, 
FAGERLUNDborre,sandar,
FAGERTUNnøtterø,
FAGERVIKnøtterø,
FALKENSTENNYKIRKE i BORRE,
FARETHEDRUM,
FARMENKVELDE i HEDRUM,
FEENSTOKKE, 
FEGSTADvåle,
FEIEBERGETstokke, 
FENSANDAR,
FESKJÆRslagen i SEM,
FETJASANDAR, STOKKE, 
FETTENsandar,
FEVANGSANDAR,
FINNEPLASSENhof, efteløt i SANDSVÆR, hedenstad i SANDSVÆR,
FINNERUDefteløt i SANDSVÆR,
FIRINGsem, RAMNES,
FIRINGENsem,
FISKEPLASSENsem,
FJELEBUENRAMNES,
FJELLvåle, FON i RAMNES, STRØMSGODSET i SKOGER, SKOGER,
FJELLBUtanum i BRUNLANES,
FJELLENGENandebu,
FJELLETsvarstad i LARDAL,
FJELLHAUGsande, 
FJELLSNEShedrum, 
FJELLVANGstokke,
FJERKLEPPRAMNES,
FJUGSTADBORRE,
FJØSERUDsande, 
FJØSETSKOGER,
FLATAhedenstad i SANDSVÆR,
FLATBREKKAstyrvoll i LARDAL,
FLATØkjose i BRUNLANES,
FLATÅKERsandar,
FLENDERUDhedenstad i SANDSVÆR,
FLESKÅSENborre,
FLOGELANDHEDENSTAD i SANDSVÆR,
FLOTT-ØDEGÅRDENstyrvoll i LARDAL,
FLUGENSTRØMSGODSET i SKOGER,
FLÅBEKKsande,
FLÅRUNDRUMSDAL i VÅLE,
FLÅTETEIGENRAMNES,
FLÅTNESSKJEE i STOKKE, hof,
FLÅTTENSTYRVOLL i LARDAL, ANDEBU, SANDE, SKOGER,
FOGSTADHOF, 
FOGSTUAhof,
FOKSERØDSANDAR,
FOLDVIKTANUM i BRUNLANES,
FONFON i RAMNES,
FOSSBOTNE, TUFT i SANDSVÆR, SANDE,
FOSSANFON i RAMNES, skoger , VÅLE,
FOSSANEHEDRUM,
FOSSBERGhof,
FOSSBRÅTENtuft i SANDSVÆR,
FOSSEIEtuft i SANDSVÆR,
FOSSERUDkonnerud i SKOGER, 
FOSSERØDKVELDE i HEDRUM,
FOSSHAGANtuft i SANDSVÆR,
FOSSHAUGENtuft i SANDSVÆR,
FOSSNESTUFT i SANDSVÆR , ARNADAL i STOKKE, 
FOSSTVEITSANDE,
FOSSVOLDtuft i SANDSVÆR, 
FOSSØLANYKIRKE i BORRE
FOSSÅSUNDRUMSDAL i VÅLE,
FOSTREFON i RAMNES,
FRAMNESbotne, 
FRAMPÅTRAETkodal i ANDEBU,
FRANSRØNNINGENandebu,
FREBERGSANDAR ,NYKIRKE i BORRE,
FREBERGVIKNYKIRKE i BORRE,
FREDHEIMSKOGER, 
FRELLUMSTADVÅLE, 
FRELLUMSTADHAGANvåle,
FRESJE (FRITSØ)HEDRUM, SEM,
FRESTISEM, RAMNES,
FRIBERGbotne, borre,
FRISTADTJØLLING, 
FRITSØ SKOGØDEPLASSSEM,
FROGNERnøtterø,
FROMSANDAR,
FROSTVEDTHEDRUM,
FRYDENBERGsvarstad i LARDAL, stokke,
FRYDENDALsandar,
FRYDENHAUG,strømsgodset i SKOGER,
FRYDENLUNDhem i LARDAL, slagen i SEM,
FRØTVEDTSANDAR,
FUGELSANGENsvarstad i LARDAL, borre,
FUGLEHUKnøtterø,
FUGLESKJÆRnøtterø,
FUGLEVIKnøtterø, TANUM i BRUNLANES,
FUGLØYberg i BRUNLANES,
FUKLAnykirke i BORRE, TUFT i SANDSVÆR,
FURUslagen i SEM, SVELVIK, 
FURUHOLMENANDEBU/STOKKE*
FURULANDKVELDE i HEDRUM,
FURULUNDbotne, hof, slagen i SEM,
FURUVOLLSKOGER,
FUSKEARNADAL i STOKKE,
FYLLPÅSEM, slagen i SEM, tjølling,
FYRBEKKhem i LARDAL,
FÆRDERTJØME,
FØRSTADSANDAR,
FØRUMRAMNES,
FØSKEBORRE, BOTNE, KOMNES i SANDSVÆR,
FØSKEENGAbotne, 
FØYKÅSNØTTERØ,
FØYNTJØME,
GALLEBERGSANDE,
GALLISKODAL i ANDEBU,
GALSRØDsandar,
GALÅSkonnerud i SKOGER,
GAMLE VERVENVÅLE,
GANNESTADBORRE,
GARSVEItanum i BRUNLANES,
GASTEHOLTEThof,
GATAstyrvoll i LARDAL, stokke, sem,
GAUPÅSBOTNE, hof, 
GAUSENHOF, BOTNE,
GAUTERØDSLAGEN i SEM,
GAVELSTADSVARSTAD i LARDAL,
GEDDEborre,
GEITERYGGENhof,
GILESTOKKE,
GILEHAGANstokke, 
GIMLEnøtterø,
GIPØTJØME,
GIRUDSVELVIK,
GISLERØDRAMNES,
GIVERØDtjølling,
GIVINGENefteløt i SANDSVÆR,
GJEINSKJEE i STOKKE, 
GJEITEDALhøyjord i ANDEBU,
GJEITØYAberg i BRUNLANES,
GJEKSTADSANDAR,
GJELDSTENsem,
GJELLESÅSENARNADAL i STOKKE, 
GJELSTADHOF, HEDRUM, KODAL i ANDEBU, SKJEE i STOKKE, VÅLE, 
GJENNESTADSTOKKE,
GJERLASKJEE i STOKKE, 
GJERMUNDRUDkonnerud i SKOGER,
GJERMUNDRØDANDEBU,
GJERPENUNDRUMSDAL i VÅLE, SKOGER, 
GJERSTADKODAL i ANDEBU, TJØLLING,
GJERSTADRØNNINGENkodal i ANDEBU,
GJERSØARNADAL i STOKKE, 
GJERSØ LØKKEslagen i SEM,
GJERTRUDRØNNINGENfon i RAMNES, 
GJERTSHAGANtjølling,
GJERVÅGTJØME,
GJETRANGSVARSTAD i LARDAL, 
GJEVESVELVIK,
GJONEKVELDE i HEDRUM,
GJØGRIHILLESTAD i BOTNE,
GJØKLEPPBOTNE, 
GJØNNESHEDRUM,
GJØTTERØDVIVESTAD i RAMNES,
GLENNAefteløt i SANDSVÆR,
GLENNEBORRE, UNDRUMSDAL i VÅLE, SVARSTAD i LARDAL, TUFT i SANDSVÆR, tjøme,
GLITREborre,
GLOMSTEINNØTTERØ,
GLONAsvelvik, 
GLOPPETJØLLING,
GLORUPskoger, 
GODDOKKbotne, 
GODTHÅPSKOGER, 
GOKSTADSANDAR,
GOLISANDAR, efteløt i SANDSVÆR,
GOLMERUDKONNERUD i SKOGER,
GOMMERUDhof,
GOMPERUDkonnerud i SKOGER,
GONTJØME, TJØLLING,
GONELYKKAtjølling,
GOPLEDALHEDRUM
GORBUSKOGER, 
GORDALramnes, 
GORTEVÅLE,
GOVERUDVASSÅS i HOF,
GRAMSBORGkonnerud i SKOGER,
GRANVASSÅS i HOF, ANDEBU, botne, SANDE, EFTELØT i SANDSVÆR,
GRANASNEandebu,
GRANBAKKENhedenstad i SANDSVÆR,
GRANERØDandebu,
GRANESTUENsem,
GRANLIborre, skoger, 
GRANLUNDvåle,
GRANLYslagen i SEM,
GRANSKOGENramnes,
GRANSTØAefteløt i SANDSVÆR,
GRASRØNNINGENnøtterø,
GRAVSEM,
GRAVDALANDEBU, TUFT i SANDSVÆR, SKOGER, 
GRAVHEIMsande,
GRAVINGENhedrum, SANDE,
GRAVNINGENEFTELØT i SANDSVÆR,
GRAVNINGSBRÅTENhedenstad i SANDSVÆR,
GREFSRUDhof,
GREFSRØDBOTNE,
GRELLANDHILLESTAD i BOTNE,
GRENNESHOF,
GRETTENYKIRKE i BORRE, SEM, VÅLE, UNDRUMSDAL i VÅLE, vassås i HOF, KOMNES I SANDSVÆR,
GRETTEBERGVASSÅS i HOF,
GREVLETANUM i BRUNLANES,
GREÅKERBOTNE,
GRIMESTADTJØME, STOKKE, stokke, 
GRIMSRUDSANDE,
GRINAsvarstad i LARDAL,NØTTERØ,
GRINDAsem, fon i RAMNES, vassås i HOF, hof, komnes i SANDSVÆR, efteløt i SANDSVÆR,
GRINDERUDKONNERUD i SKOGER, 
GRINDHAUGENkodal i ANDEBU,
GRINDRØNNINGENnøtterø, 
GRINDSTUA,sem,
GRINDVADETNØTTERØ,
GRINISTYRVOLL i LARDAL, tanum i BRUNLANES,
GRISEBRÅTENborre,
GROLANDefteløt i SANDSVÆR,
GRORØDRAMNES,
GRUBBESTADsandar,
GRUNDVIGskoger ,
GRYTESANDE, STOKKE, 
GRYTEBAKKESANDE,
GRYTEMØRKBOTNE, VÅLE, 
GRYTINGENSTOKKE, 
GRYTNESVÅLE,
GRØNLIstyrvoll i LARDAL, TUFT i SANDSVÆR, borre,
GRØNMØRKBOTNE,
GRØNNBAKKtanum i BRUNLANES,
GRØNNEBERGTJØLLING,
GRØNNEVADhedenstad i SANDSVÆR,
GRØNNLIENsvelvik, 
GRØNNOSETslagen i SEM,
GRØNNVOLLsem, sande, KOMNES i SANDSVÆR, STRØMSGODSET i SKOGER, borre,
GRØNSETHOF,
GRØNSETHAUGENhof,
GRØSTADUNDRUMSDAL i VÅLE,
GRØTERUDVÅLE, RAMNES, tanum i BRUNLANES, TANUM i BRUNLANES, botne, 
GRØTTERUDTUFT i SANDSVÆR,
GRØTTERØDNØTTERØ, 
GRØTTINGTJØLLING,
GRØTÅSVÅLE,
GRØUMUNDRUMSDAL i VÅLE,
GRÅTENnøtterø, hillestad i BOTNE,
GUBBAberg i BRUNLANES, sandar,
GUDUMBOTNE, 
GUERRØDnøtterø, 
GUITANUM i BRUNLANES,
GULBRANDSRØDstokke, sem,
GULL-BRÅRRAMNES,
GULLE-RAUANHEDRUM,
GULLERØDsem, SLAGEN i SEM, 
GULLHAUGbotne, 
GULLISEM, ANDEBU, TUFT i SANDSVÆR , botne,
GULLIHAGENtuft i SANDSVÆR,
GULLIKSRUDSKOGER, borre,
GULLIKSTADvåle, 
GULLKRONENEsem,
GULSPLASSENefteløt i SANDSVÆR,
GULSRØDHEDRUM,
GUMSERØDTANUM i BRUNLANES,
GUNBØHAUGENefteløt i SANDSVÆR,
GUNDERRØDborre, HOF,
GUNNARSDALberg i BRUNLANES, 
GUNNARSRUDSKOGER, 
GUNNARSRØDTJØME,
GUNNERØDRAMNES, BOTNE, borre, 
GUNNESHOF, EFTELØT i SANDSVÆR,
GUNNESTADVÅLE, SANDE, NØTTERØ , 
GUNNHILDSRØDtanum i BRUNLANES,
GUNNHILDSTADRAMNES, tanum i BRUNLANES,
GURANNBOTNE, 
GURITJØLLING,
GURIJORDETarnadal i STOKKE, 
GURRIKHOF,
GUSLANDANDEBU, BERG i BRUNLANES, BORRE,
GUSLANDBORRE,
GUSTEhillestad i BOTNE,
GUTTERØDTANUM i BRUNLANES, 
GUTTULDRØDBORRE,
GUTUhillestad i BOTNE, SANDE, våle, 
GUÅKERBOTNE, botne,
GYLTESØSANDE,
GØNLIefteløt i SANDSVÆR,
GÅRDBOslagen i SEM,
GÅSERUDSTYRVOLL i LARDAL , SANDE , konnerud i SKOGER, EFTELØT i SANDSVÆR,
GÅSERUDSUNDETstyrvoll i LARDAL,
GÅSERØDANDEBU, tjølling,
GÅSHOLTHEDRUM,
GÅSØYNØTTERØ,
GÅSØYKALVENnøtterø,
HAAGENSPLASSENsvarstad i LARDAL,
HAFALLBREKKAsandar,
HAFALLENSANDAR, HEDRUM,
HAFSRUDHOF,
HAFSRØDarnadal i STOKKE, 
HAGASANDAR, FON i RAMNES, SANDE, TANUM i BRUNLANES, VÅLE, hof, borre, tjølling,
HAGABRÅTENtuft i SANDSVÆR,
HAGALUNDvåle,
HAGALØKKAsande,
HAGAMOENtuft i SANDSVÆR, 
HAGANsvarstad i LARDAL, høyjord i ANDEBU, kodal i ANDEBU, tjøme, stokke, skoger, sandar,
HAGASTUAsvarstad i LARDAL,
HAGEBAKKEefteløt i SANDSVÆR,
HAGENsem, RAMNES, ramnes, andebu, botne,sande, nøtterø, STRØMSGODSET i SKOGER, våle, efteløt i SANDSVÆR, hedenstad i SANDSVÆR, borre,
HAGTVEDTHEDRUM,
HALLETANUM i BRUNLANES,
HALLENSTVEDTANDEBU,
HALLERUDHOF, SANDE , konnerud i SKOGER, 
HALLINGRØDSLAGEN i SEM, slagen i SEM,
HALLINGSTADborre,
HALLRØNNINGENandebu,
HALSVÅLE,
HALSENsande, TJØLLING,
HALSÅShøyjord i ANDEBU,
HALUMANDEBU,
HALVBRÅTENkonnerud i SKOGER,
HALVKOLLRUDkonnerud i SKOGER, 
HALVORS-HOLMENhøyjord i ANDEBU,
HAMMERENhof,
HAMMERSBORGhof,
HANAHOLMENSANDAR,
HANEDALENramnes, ANDEBU,
HANEVALHOF,
HANEVALLSKOGER, 
HANNEVIKSVELVIK, 
HANNEVOLDSTYRVOLL i LARDAL,
HARABAKKENkodal i ANDEBU,
HARALDSRØDSANDAR,
HARALDSTADVÅLE, 
HARALDSTUAsande,
HARANGENefteløt i SANDSVÆR,
HASLESANDAR, SEM, UNDRUMSDAL i VÅLE, FON i RAMNES,
HASLEBEKKENsem,
HASLEENGAstokke, 
HASLESLETTAstyrvoll i LARDAL,
HASLESTADHOF,
HASLESTADSTOKKE, VÅLE,HOF,
HASSUMSLAGEN i SEM
HASÅSKODAL i ANDEBU,
HAUGNYKIRKE i BORRE, RAMNES, svarstad i LARDAL, BOTNE, TJØME, stokke,
HAUGANSANDAR, VÅLE, ANDEBU, BOTNE, SANDE, TJØLLING, STOKKE, 
HAUGANESANDAR, TANUM i BRUNLANES, BERG i BRUNLANES,
HAUGASTEINsandar,
HAUG-BASSBERGSLAGEN i SEM,
HAUGBERGANDEBU,
HAUG-BERGvåle, 
HAUGEbotne, 
HAUGENSANDAR, sandar,HEDRUM, HVARNES i HEDRUM, SVARSTAD i LARDAL, botne, tuft i SANDSVÆR, sande, TJØLLING, ARNADAL i STOKKE, STRØMSGODSET i SKOGER, konnerud i SKOGER, svelvik, efteløt i SANDSVÆR, hof, botne, andebu, hedenstad i SANDSVÆR,
HAUGENEstyrvoll i LARDAL,
HAUGENGAslagen i SEM,
HAUGERUDHOF, efteløt i SANDSVÆR,
HAUGESTADHOF, VÅLE, borre,
HAUGHEMSANDAR,
HAUGLØKKAHOF,
HAUGMOEFTELØT i SANDSVÆR,
HAUGNESEFTELØT i SANDSVÆR, efteløt i SANDSVÆR,
HAUGPLASSefteløt i SANDSVÆR,
HAUGSTENslagen i SEM,
HAUGTUFTSANDAR, VÅLE, HOF,
HAUGÅKERstyrvoll i LARDAL,
HAUKEMYRNØTTERØ,
HAUKERØDSANDAR,
HAUKLINYKIRKE i BORRE,
HAUKSVIKtanum i BRUNLANES,
HAVMANNSBERGETsvelvik,
HAVNAslagen i SEM
HAVNEMISTEhof,
HAVNERØNNINGENramnes,
HAVNÅSstokke,
HEDDEhof,
HEGGHILLESTAD i BOTNE,
HEGGDALTJØLLING,
HEGGERSTADFON i RAMNES,
HEGNAramnes, vassås i HOF, borre, komnes i SANDSVÆR, hedenstad i SANDSVÆR,
HEIAKODAL i ANDEBU,
HEIANramnes,
HEIBERGkjose i BRUNLANES,
HEIDELUNDtuft i SANDSVÆR,
HEIENRUDborre,
HEIERSTADHOF, FON i RAMNES
HELGELANDVÅLE, STYRVOLL i LARDAL, svarstad i LARDAL, BOTNE, 
HELGELANDSMOENstyrvoll i LARDAL,
HELGEROAvåle, 
HELGERUDvåle, SVELVIK, hedenstad i SANDSVÆR,
HELGERØDSANDAR, TJØME, STOKKE, 
HELGESTADBOTNE,
HELLAnøtterø, 
HELLANDVÅLE,
HELLEBEKKhedenstad i SANDSVÆR,
HELLENESHVARNES i HEDRUM,
HELLENES-SETERhvarnes i HEDRUM,
HELLERSRØDHILLESTAD i BOTNE,
HELLERSRØDDALENhillestad i BOTNE,
HELLESMOTJØME,
HELLESRØDBERG i BRUNLANES, 
HELLINGSRUDSVARSTAD i LARDAL,
HELLINGSRUDEIDETsvarstad i LARDAL,
HELNORAkonnerud i SKOGER,
HEMHEDRUM, HOF, UNDRUMSDAL i VÅLE, TJØLLING, HEM i LARDAL , SANDAR,
HENGSRUDVÅLE, 
HENGSRØDundrumsdal i VÅLE, NØTTERØ,
HENRIKENGENsvarstad i LARDAL,
HERBERGborre,
HERBJØRNRØDHEDRUM, 
HERKJEFTFON i RAMNES,
HERLANDHOF,SVARSTAD i LARDAL,
HERRE-SKILBREDHØYJORD i ANDEBU,
HERRE-UNNEBERGSANDAR,
HERSGÅRDENSANDE, 
HERSTADHOF, nøtterø,
HESBYSEM,
HESTBRÅTENsande,
HESTEHAGANslagen i SEM, sem, tanum i BRUNLANES, tjølling,
HESTELØKKAefteløt i SANDSVÆR,
HESTHAGENsem, tanum i BRUNLANES, sandar,
HESTHAMMERHOF,
HESTHAMMERØYAhof, 
HESTRØNNINGENstyrvoll i LARDAL, komnes i SANDSVÆR,
HETTERAMNES,
HEUMKVELDE i HEDRUM, UNDRUMSDAL i VÅLE,
HILLESTADHILLESTAD i BOTNE, HEDENSTAD i SANDSVÆR,
HILLESTADHENGSLEThedenstad i SANDSVÆR,
HIMBERGSANDAR, RAMNES, HØYJORD i ANDEBU,
HIMBERGENGAhøyjord i ANDEBU,
HJELMBYSANDAR,
HJELM-EVJENstyrvoll i LARDAL,
HJELMTVETVÅLE, 
HJELTITANUM i BRUNLANES,
HJERPELANDSVARSTAD i LARDAL,
HJERTNESSANDAR, TJØME,
HOBEKKTANUM i BRUNLANES, 
HOFHOF,
HOFFDENHOF,
HOGSNESSEM,
HOGSRØDandebu, 
HOGSTVEDTHEM i LARDAL ,
HOLATJØME, 
HOLANDKODAL i ANDEBU,
HOLANETANUM i BRUNLANES, 
HOLERAMNES, SVARSTAD i LARDAL, SANDE,
HOLENsvelvik, 
HOLESKOGENsvarstad i LARDAL, 
HOLJUMBERG i BRUNLANES, 
HOLMHEDRUM, HILLESTAD i BOTNE, SANDE, tanum i BRUNLANES, VÅLE, våle ,
HOLMETJØME,
HOLMENSANDAR, sandar, sem, andebu, kodal i ANDEBU, nøtterø, NØTTERØ, tanum i BRUNLANES , arnadal i STOKKE, SKOGER, våle, borre, komnes i SANDSVÆR, efteløt i SANDSVÆR,
HOLMENEfon i RAMNES,kodal i ANDEBU, STOKKE, styrvoll i LARDAL,
HOLMENGnøtterø, 
HOLMENRØNNINGENsandar,
HOLONETANUM i BRUNLANES,
HOLTHEDRUM, HVARNES i HEDRUM, HOF, UNDRUMSDAL i VÅLE, RAMNES, FON i RAMNES, ANDEBU, ARNADAL i STOKKE, SKOGER, 
HOLTANSANDAR, BORRE, STYRVOLL i LARDAL, BOTNE, SANDE, TJØME, TJØLLING, STOKKE,
HOLTANHAUGENstyrvoll i LARDAL,
HOLTEefteløt i SANDSVÆR,
HOLTESKJÆRTJØME,
HOLTETSTOKKE,
HOLTRØNNINGENhof, 
HOLTUNGFON i RAMNES,
HONERØDHØYJORD i ANDEBU, nøtterø, TJØME, 
HONTVEDTandebu, SKJEE i STOKKE,
HOPPESTULEFTELØT i SANDSVÆR,
HOPPØYAtjølling, 
HORGENSLAGEN i SEM, 
HORNRAMNES, FON i RAMNES,
HORNETvåle, 
HORNTVEDTFON i RAMNES, SVARSTAD i LARDAL, 
HORPERØDnøtterø, 
HORSVIKberg i BRUNLANES,
HOSLETJØLLING,
HOSPITALSTYKKETSVELVIK,
HOSTVEDTVASSÅS i HOF, EFTELØT i SANDSVÆR,
HOSTVEDTHAUGENefteløt i SANDSVÆR,
HOTVEDTANDEBU, VÅLE, HEM i LARDAL , SANDAR,
HOTVEDTSANDAR,
HOVEFTELØT i SANDSVÆR,
HOVDANhof,
HOVDEBØEFTELØT i SANDSVÆR, 
HOVELDRØDNYKIRKE i BORRE,
HOVETstyrvoll i LARDAL,
HOVLANDHEDRUM, NØTTERØ,TJØLLING, HOF,hof,
HOVLANDENGAtjølling,
HOVLANDTEIGENNØTTERØ,nøtterø, 
HUDØTJØME,
HUFLÅTTENARNADAL i STOKKE,
HUKENsvarstad i LARDAL, kodal i ANDEBU, stokke,
HULEBAKKTJØME,HOF,
HULLETtjølling, hof,
HULSRØDRAMNES,
HUMLEBAKKEborre,
HUNDSALVÅLE, 
HUNDSRØDSANDAR, HØYJORD i ANDEBU,
HUNDSTOKSANDAR, tjølling,
HUNDSTUENRAMNES, ARNADAL i STOKKE,
HURTAhof,
HUSAhøyjord i ANDEBU,
HUSDALENBOTNE, 
HUSEBYSANDAR, TJØLLING, VÅLE, 
HUSEKLEPPSEM,
HUSETstyrvoll i LARDAL, berg i BRUNLANES,
HUSHAUGENkodal i ANDEBU,
HUSKERØNNINGENkjose i BRUNLANES,
HUSRØNNINGENstyrvoll i LARDAL,
HUSTUFTKVELDE i HEDRUM,
HUSUMstokke, 
HUSVIKSANDAR,SLAGEN i SEM,
HUSØYSLAGEN i SEM,
HUVIKSANDAR,
HVALBERGBOTNE, stokke, 
HVALØYNØTTERØ,
HVAMFON i RAMNES, EFTELØT i SANDSVÆR,
HVAMSALEFTELØT i SANDSVÆR,
HVAMSALHAGENefteløt i SANDSVÆR,
HVARDALSANDE,
HVARNESHVARNES i HEDRUM,
HVATUMTANUM i BRUNLANES,
HVATÅKERSANDAR,
HVISLESVARSTAD i LARDAL,
HVITSTEINFON i RAMNES, KODAL i ANDEBU, 
HVITSTENBOTNE,
HVITTINGRØDhillestad i BOTNE,
HVÅLSVARSTAD i LARDAL, STOKKE, KOMNES i SANDSVÆR,
HVÅLABERG i BRUNLANES, EFTELØT i SANDSVÆR,
HVÅLAHAUGENefteløt i SANDSVÆR,
HVÅLAKALVENBERG i BRUNLANES, 
HVÅRAHVARNES i HEDRUM
HYBBESTADTJØLLING, 
HYNNEHØYJORD i ANDEBU,
HYNNÅSBOTNE,
HYSTADSANDAR,
HYSTADSTRANDAsandar,
HÆLLANKERENhøyjord i ANDEBU,
HØGBRÅTENhedenstad i SANDSVÆR,
HØGTOPPefteløt i SANDSVÆR,
HØGÅSefteløt i SANDSVÆR,
HØGÅSsvarstad i LARDAL,
HØKLISLAGEN i SEM,
HØLAPLASSENhedenstad i SANDSVÆR,
HØLENtjølling, sandar,
HØLNINGSRØNNINGENsvarstad i LARDAL,
HØNNERØDSANDAR,
HØNSVALLKODAL i ANDEBU,
HØNSØTJØME,
HØRDALENSANDAR,
HØRTVEDTEFTELØT i SANDSVÆR,
HØRTVEITEFTELØT i SANDSVÆR, 
HØYBRÅTENsande,
HØYENHALLborre, sem,
HØYENSETRAsvelvik, 
HØYFOSSkonnerud i SKOGER,
HØYFØTTSLAGEN i SEM,
HØYJORDHØYJORD i ANDEBU,
HØYJORDHØYJORD i ANDEBU, HOF,
HØYJORDENGAhøyjord i ANDEBU,
HØYMYRtanum i BRUNLANES, 
HØYMYRÅSENstyrvoll i LARDAL,
HØYNESHEDRUM,
HØYRYDNINGENsvarstad i LARDAL,
HØYSANDtanum i BRUNLANES,
HÅGANkodal i ANDEBU,
HÅGENSPLASSENsvarstad i LARDAL,
HÅKASTADVÅLE, våle, TJØLLING, 
HÅKERØNNINGENkodal i ANDEBU,
HÅVkodal i ANDEBU, 
HÅVALDSRØDnøtterø, TANUM i BRUNLANES,
HÅVETvivestad i RAMNES, hof,
HÅVÅSENhof,
HÅØYnøtterø, 
HÅØYASVELVIK,
ILEBREKKESLAGEN i SEM, slagen i SEM,
ILENEsem,
ILESTADHØYJORD i ANDEBU,
IMJELTSKOGER,
INGERItanum i BRUNLANES, TANUM i BRUNLANES,
INGULFSÅSENSKOGER, 
INNLAGETslagen i SEM, RAMNES, borre, sandar,
INNLOAbotne, BOTNE,
INNSTUAstyrvoll i LARDAL,
ISAKRØNNINGENstyrvoll i LARDAL,
ISLANDHILLESTAD i BOTNE,
ISPJELLHEDRUM,
ISTRETJØLLING,
JAABERGSANDAR,
JACOBSPLASSvåle,
JACOBSRØDnøtterø,
JALLANDNYKIRKE i BORRE,
JAMMERDALsvarstad i LARDAL,
JANSHAUGefteløt i SANDSVÆR,
JARAtuft i SANDSVÆR,
JARERAMNES,
JARENSANDE, TANUM i BRUNLANES,
JARETEIGENSEM,
JARNESEFTELØT i SANDSVÆR,
JENSRUDSANDE, konnerud i SKOGER, 
JENSRØDbotne,
JERPELIAhof,
JERPETJØNNRAMNES, FON i RAMNES,
JERSØYSLAGEN i SEM, NØTTERØ,
JESSETRUDstyrvoll i LARDAL,
JEVNAKERstokke,
JOMFRUØENHEDRUM,
JONSBRÅTENsvelvik, 
JONSRUDVÅLE, botne,
JONSRØNNINGENhof, slagen i SEM,
JONSTANGRAMNES, VÅLE,
JORDBREKKESKOGER, 
JORDETkomnes i SANDSVÆR,
JORDFALLENtanum i BRUNLANES,
JORDFALLETsvarstad i LARDAL, svelvik, slagen i SEM, 
JORDITANUM i BRUNLANES,
JOSEFSTUAandebu,
JOTAborre,
JULSTUAhedenstad i SANDSVÆR,
JUTEHAUGENefteløt i SANDSVÆR,
JUTTELSRØDslagen i SEM,
JYDESTSTRANDENborre,
JØNBEKsvarstad i LARDAL, 
JØNNØBERG i BRUNLANES,
JØRANDSRUDkonnerud i SKOGER, 
JØSTERUDstyrvoll i LARDAL,
JÅLØKKAefteløt i SANDSVÆR,
KAKEBAKKENfon i RAMNES,
KAKELØShof,
KAKENsem,
KALDÅKERVÅLE, HILLESTAD i BOTNE,
KALLEBERGsvarstad i LARDAL, efteløt i SANDSVÆR,
KALLEBERG-MOENsvarstad i LARDAL,
KALLEBERG-RØSSBEKKsvarstad i LARDAL,
KALLERUDSVARSTAD i LARDAL,
KALMOSANDE,
KALNESNØTTERØ,
KALSRUDVÅLE, 
KALTVETSLAGEN i SEM,
KALVETANGENNØTTERØ,
KAMFJORDSANDAR, RAMNES,
KAMMELRUDhof,
KAMPERHAUGtjølling, sandar,
KANEVIKAtjøme, 
KANNARUDtanum i BRUNLANES,
KAPELLBAKKENsem,
KAPELLØENsem,
KARLEBRUkonnerud i SKOGER, 
KARLSLAUARhedenstad i SANDSVÆR,
KARLSVIKSLAGEN i SEM,
KARTOtjølling,
KASTETandebu, efteløt i SANDSVÆR, borre, hvarnes i HEDRUM, sandar,
KATRINEBERGborre,
KATRINEBORGTANUM i BRUNLANES,
KAUPANGBOTNE,TJØLLING,
KIKUThof,
KILTJØLLING, 
KILERAMNES, STOKKE, 
KILENborre,
KILLINGSTENsvarstad i LARDAL,
KIMESTADBORRE,
KINNSVELVIK,
KIRKEBAKKENtjøme,
KIRKEBØvassås i HOF, 
KIRKEMOtuft i SANDSVÆR,
KIRKENGENborre,
KIRKEROAsandar,
KIRKERUDHVARNES i HEDRUM,
KIRKERØNNINGENhøyjord i ANDEBU,
KIRKESTUEVOLLENsvelvik, 
KIRKEVOLLRAMNES, våle,
KISERØDsandar,
KISTEBOTNE,
KJEKSRØDHILLESTAD i BOTNE,
KJELBERGsandar,
KJELDÅSSANDE
KJELLEsem,
KJELLERENstokke, sem,
KJELLSHAVNberg i BRUNLANES,
KJENNAhof,
KJENNERUDhof,
KJERNÅSnøtterø, 
KJERRASTYRVOLL i LARDAL,
KJERRINGVIKtjølling, TJØLLING, 
KJERVAsandar,
KJETTETORPNYKIRKE i BORRE
KJONELØKKAslagen i SEM, tuft i SANDSVÆR, borre,
KJOSHAGENkjose i BRUNLANES,
KJÆRSANDAR, BORRE, SEM, sem, VIVESTAD i RAMNES, NØTTERØ, TJØLLING, BERG i BRUNLANES, VÅLE,
KJÆRANNYKIRKE i BORRE,
KJÆRBRÅTENskoger, 
KJÆRETJØME,
KJÆRGRAVNØTTERØ,
KJÆRNESsem,
KJÆRNESBAKKENsem,
KJÆRÅSANDEBU,
KJØHOLMENstokke, 
KJØLETJØME,
KJØLEHOLMENNØTTERØ,
KJØLELUNDnøtterø, 
KJØLHALSTIENborre,
KJØLSRUDVÅLE, 
KJØNDALtjøme, 
KJØNNAtjølling, 
KJØNNELYKKAtjølling, 
KJØNNEMARKATJØME, 
KJØNNERØDRAMNES, NØTTERØ, borre, 
KJØNNERØNNINGENtjølling,
KJØPMANNSKJÆRNØTTERØ,
KJØRSTADEFTELØT i SANDSVÆR,
KJØRSTADKVERNAefteløt i SANDSVÆR,
KLAVENESSANDAR, VÅLE,
KLEGGENSTRØMSGODSET i SKOGER,
KLEIVAvåle , berg i BRUNLANES, VÅLE, komnes i SANDSVÆR, hedenstad i SANDSVÆR,
KLEIVANBOTNE,
KLEIVBOGENbotne, 
KLEIVBROTETBOTNE,
KLEIVERTANUM i BRUNLANES, berg i BRUNLANES,
KLEIVERØDBOTNE, 
KLEIVÅSVIVESTAD i RAMNES,
KLEMETSBRÅTENsvelvik, 
KLEPPANHØYJORD i ANDEBU, andebu, STOKKE, VASSÅS i HOF, UNDRUMSDAL i VÅLE, KOMNES i SANDSVÆR,
KLEPPANEKJOSE i BRUNLANES,
KLEPPANENGAhøyjord i ANDEBU,
KLEPPANMOENANDEBU,
KLEPPENsande, slagen i SEM, 
KLEPPERØDramnes, 
KLEPPÅKERTJØLLING, 
KLEPPÅSRAMNES,
KLEVENhvarnes i HEDRUM, hedenstad i SANDSVÆR,
KLEVJERVÅLE, SANDE,
KLEVJERHAGANsande,
KLINESTADSANDAR,
KLIPPENBERGhedenstad i SANDSVÆR,
KLOAsande,
KLOKKERGÅRDENsvarstad i LARDAL , andebu, 
KLOKKERKLEIVAborre,
KLOKKERLØKKAefteløt i SANDSVÆR,
KLOKKERSTYKKEThof,
KLOKKERTEIGENslagen i SEM,
KLOKKERÅSENSLAGEN i SEM,
KLOMSTEINsande,
KLOPPRAMNES,
KLOPPELØKKAsandar,
KLOPPRØNNINGENkodal i ANDEBU,
KLOSSGÅRDENBERG i BRUNLANES,
KLOSTEREThøyjord i ANDEBU,
KLOSTERTEIGENslagen i SEM,
KLOVÅShof,
KLØFTAsem,
KLØTREBERG i BRUNLANES,
KLØVRAMNES,
KLØVSTADSANDE, HEDENSTAD i SANDSVÆR,
KLÅSTADTJØLLING, STOKKE,
KNAPPSTADUNDRUMSDAL i VÅLE,
KNATHOLMkonnerud i SKOGER, 
KNATTENNYKIRKE i BORRE, slagen i SEM, undrumsdal i VÅLE, ramnes, høyjord i ANDEBU, BOTNE, hillestad i BOTNE, sandar,
KNEMSVELVIK,
KNIVESKOGER,
KNUTSRØDBORRE
KNUTSTADundrumsdal i VÅLE, BORRE,
KOLABEKKTJØME,
KOLABONNstokke, 
KOLARØDSANDAR,
KOLBENSRØDTANUM i BRUNLANES,
KOLBERGnøtterø,
KOLFURUskoger, 
KOLKINNANDEBU, stokke, 
KOLLESTUAbotne,
KOLSRUDHOF,TJØLLING, efteløt i SANDSVÆR,
KOLSRØDslagen i SEM,
KOLSTADhem i LARDAL, HOF,
KOLSTADLØKKAhof,
KOMMAkvelde i HEDRUM,
KOMMERSØYASANDE, 
KOMNESKOMNES i SANDSVÆR,
komnes i SANDSVÆR,hof,
KONGELFBORRE, borre, STYRVOLL i LARDAL,
KONGSBAKKENborre,
KONGSLUNDRAMNES,
KONGSMERKE ØDEPLASSslagen i SEM,
KONGSTADborre,
KONGSTEIGENSTOKKE, VÅLE,
KONGSTEINborre,
KONNERUDKONNERUD i SKOGER, 
KONNERØDtanum i BRUNLANES,
KOPANGERkonnerud i SKOGER, 
KOPPERUDborre,
KOPPERVIKSTRØMSGODSET i SKOGER, 
KOPSTADNYKIRKE i BORRE, HOF, SANDE,
KORNBØLEsande,
KORNSTADvåle, 
KORNTOVÅLE,
KORSANESstokke, 
KORSGATAstyrvoll i LARDAL,
KORSGÅRDENBOTNE,
KORTERØDSLAGEN i SEM, STOKKE, borre,
KOTERØDborre,
KOTOAstyrvoll i LARDAL,
KOTTERØDNYKIRKE i BORRE, botne,
KRAKKENFON i RAMNES,
KRANSTADFON i RAMNES,
KRIKASTOKKE, 
KRIKENsande,
KRIKERØDsem,
KRINGLÅSVÅLE,
KROGsvelvik, 
KROGSRUDHEDENSTAD i SANDSVÆR,
KROKEBERGVÅLE, UNDRUMSDAL i VÅLE, 
KROKENSANDAR, KJOSE i BRUNLANES, STOKKE, 
KROKS-ROMSLAGEN i SEM,
KRONEHILLESTAD i BOTNE,
KRONLIAHILLESTAD i BOTNE,
KRUKAHVARNES i HEDRUM, svarstad i LARDAL,
KRUKESEM, sem, svarstad i LARDAL, TJØME, tjøme, HVARNES i HEDRUM,
KRUKEHOLMENtjøme,
KRUTTBRENNERØENsem,
KRØKLIVIVESTAD i RAMNES,
KRÅKEMOSVARSTAD i LARDAL,
KRÅKERETJØME,
KRÅKEREBAKKENTJØME,
KULENborre,
KULLANDhedenstad i SANDSVÆR,
KULLEBUNNnøtterø, 
KULLEBUNNENsvelvik, 
KULLERØDandebu,
KULLSTUAhof,
KUNGELstokke,
KURSTADSVARSTAD i LARDAL, VÅLE,
KVELDSROslagen i SEM,
KVELDSSOLtuft i SANDSVÆR,
KVERNBRUKnøtterø,
KVERNEARNADAL i STOKKE, 
KVERNEBAKKENkodal i ANDEBU,
KVERNERkodal i ANDEBU,
KVERNERUDefteløt i SANDSVÆR,
KVERNHUSBAKKENEsvarstad i LARDAL,
KVERNHUSENGAhof,
KVERNSTUAhedenstad i SANDSVÆR,
KVERNÅSENhedenstad i SANDSVÆR,
KVIBERGSVARSTAD i LARDAL,
KVIFARETsvarstad i LARDAL, 
KVISLESANDE,
KVÅNBOTNE,
KÅPERAMNES, ramnes,
KÅRBYHOF,
KÅRJORDBOTNE,
KÅRØDNØTTERØ,
LABAKKENnøtterø, 
LABRÅTENsvelvik, 
LADEGÅRDENhillestad i BOTNE,
LADEGÅRDSRYDNINGENhøyjord i ANDEBU,
LAHELLEsandar, nøtterø,
LAHOLMENstokke,
LAJORDbotne,
LAKJELDbotne, 
LAKSERØNNINGENstyrvoll i LARDAL,
LAKSKJØNNHØYJORD i ANDEBU,
LAMØYATJØLLING,tjølling,
LANDEEFTELØT i SANDSVÆR,
LANDEGGAefteløt i SANDSVÆR,
LANDEHAGENefteløt i SANDSVÆR,
LANDEMOENefteløt i SANDSVÆR,
LANDSETsvarstad i LARDAL,
LANDSRØDNØTTERØ,
LANGBAKKEberg i BRUNLANES,
LANGBREKKEslagen i SEM, ANDEBU,
LANGEBYSANDAR,
LANGEDALstyrvoll i LARDAL, hof,
LANGELANDkonnerud i SKOGER,
LANGELIFON i RAMNES, HILLESTAD i BOTNE,VASSÅS i HOF,
LANGELOSTOKKE, 
LANGEMYRslagen i SEM, RAMNES,
LANGERUDVASSÅS i HOF, STYRVOLL i LARDAL,
LANGERØDsem, SLAGEN i SEM,
LANGESTRANDvassås i HOF,
LANGHOLMENsem,
LANGHOLTberg i BRUNLANES,
LANGJEMHEDRUM, 
LANGKLEPPUNDRUMSDAL i VÅLE,
LANGKLOVTANUM i BRUNLANES,
LANGRINefteløt i SANDSVÆR,
LANGRØNNINGENslagen i SEM, ramnes, kodal i ANDEBU, 
LANGTANGENKOMNES i SANDSVÆR,
LANGUMSTRØMSGODSET i SKOGER, 
LANGVALLslagen i SEM,
LANGVANNSTUAandebu,
LANGVEDVIVESTAD i RAMNES,
LANGVIKAtjøme, 
LANGØSTOKKE, 
LANGØYAVÅLE, tjølling,
LANGÅKERSANDAR, tjølling, 
LANGÅSVÅLE, borre,
LARØNNINGENtuft i SANDSVÆR,
LASKENSANDAR, sem, slagen i SEM, botne, tanum i BRUNLANES, borre,
LAUARHEDENSTAD i SANDSVÆR,
LAUARHAGENhedenstad i SANDSVÆR,
LAUGERUDHEDENSTAD i SANDSVÆR, 
LAUGERUDMOENhedenstad i SANDSVÆR,
LAUSKAUBAKKENefteløt i SANDSVÆR,
LAUVEHEDRUM, TJØLLING,
LAUÅSKVELDE i HEDRUM,
LEFSRØDRAMNES,
LEFSRØD ØDEGÅRDRAMNES, KODAL i ANDEBU,
LEFSÅKERUNDRUMSDAL i VÅLE, våle,
LEIKÅSSANDE, vassås i HOF,
LEINAsande,
LEIRKVAMhof,
LEIRSKALLENstyrvoll i LARDAL,
LEIRVIKsvelvik, 
LEIRVIKSTYKKETsvelvik, 
LEIRVOLLtjølling,
LENDSMANNSGÅRDENsvarstad i LARDAL,
LENDSMANNSSKOGENborre,
LENSBERGSEM
LEPPERØDTANUM i BRUNLANES,
LERDAMPENborre,
LERPESKOGER,
LERSKALLANDEBU, 
LERSTANGRAMNES,
LERUNGENberg i BRUNLANES,
LESTESTADSLAGEN I SEM, borre,
LIHEDRUM, slagen i SEM, SLAGEN i SEM, BOTNE, STRØMSGODSET i SKOGER, hof,
LIAstyrvoll i LARDAL, ramnes, stokke, våle, efteløt i SANDSVÆR, borre, sandar, hillestad i BOTNE, EFTELØT i SANDSVÆR,
LIA SKOGefteløt i SANDSVÆR,
LIANHOF, fon i RAMNES,
LIESVARSTAD i LARDAL, EFTELØT i SANDSVÆR,
LIEDALENefteløt i SANDSVÆR,
LIEHAGANsvarstad i LARDAL,
LIENHØYJORD i ANDEBU, borre,
LIEPLASSENefteløt i SANDSVÆR,
LIERENGAramnes,
LIHAGENsvarstad i LARDAL,
LILLE-DALHØYJORD i ANDEBU,
LILLEENGnøtterø,
LILLEMOENSTRØMSGODSET i SKOGER,
LILLERUDefteløt i SANDSVÆR, 
LILLEVARSTOKKE,
LILLEVIKtjøme,
LINDEBUKTENskoger, 
LINDEFLÅTTENvåle,
LINDHJEMborre,
LINDHOLMENNØTTERØ,
LINDRIPstokke, 
LINDRUMSKOGER, 
LINDSETHOF, hedenstad i SANDSVÆR,
LINDSHOLMHEM i LARDAL, 
LINDSHOLMHAUGENhem i LARDAL, 
LINDSVERKSVARSTAD i LARDAL,
LINDTVEDTEFTELØT i SANDSVÆR, 
LINDUMslagen i SEM, EFTELØT i SANDSVÆR, hof,
LINDØYASANDAR
LINDÅSbotne, HEDENSTAD i SANDSVÆR,
LINGELEMSANDAR,
LINGUMTJØLLING, 
LINNESTADRAMNES,
LINNUMTANUM i BRUNLANES,
LINRØNNINGENhof,
LINTVEDTtanum i BRUNLANES,
LISETERsvarstad i LARDAL,
LISLEBØFON i RAMNES,
LIVERØDUNDRUMSDAL i VÅLE, undrumsdal i VÅLE, KODAL i ANDEBU, borre,
LJØSTERØDKODAL i ANDEBU,
LJØTERUDHEDENSTAD i SANDSVÆR,
LJØTERUDÅSENhedenstad i SANDSVÆR,
LOFSBERGVASSÅS i HOF,
LOFSTADUNDRUMSDAL i VÅLE, STYRVOLL i LARDAL,
LOFSTADHAUGENstyrvoll i LARDAL, 
LOFSTVEDTborre,
LOFTERØDSANDAR, NØTTERØ, borre,
LOFTS-EIKSLAGEN i SEM,
LOLLANDSKOGER, 
LORENTZPLASSENkonnerud i SKOGER,
LORTborre,
LOSSRØDbotne,
LUKEVÅLE,
LUNDTJØME, BERG i BRUNLANES, STOKKE, våle, EFTELØT i SANDSVÆR, sem,
LUNDEHEDRUM, VIVESTAD i RAMNES, TJØLLING, våle,
LUNDEBYSANDAR,
LUNDENsem, våle , stokke, komnes i SANDSVÆR, 
LUNDERØNNINGENvivestad i RAMNES,
LUNDS-BUERstokke, 
LUNDTEIGENRAMNES,
LURVÅLE, 
LUREPLASSENhedenstad i SANDSVÆR,
LUTEVOLLkonnerud i SKOGER,
LYBEKKVÅLE, hof,
LYHUSBERG i BRUNLANES,
LYHUSLUNDberg i BRUNLANES, 
LYHUSRØNNINGENberg i BRUNLANES,
LYJORDtjølling,
LYKKESTADtanum i BRUNLANES, 
LYNGÅSRAMNES,
LYSEBOKVELDE i HEDRUM,
LYSHEIMborre,
LYSNESKVELDE i HEDRUM
LYSTADSANDAR,
LÆRRETBORRE,
LÆRUMSANDE, VÅLE, 
LÆRUMSTEIGENVÅLE,
LØKEBERGhillestad i BOTNE, hof, sem,
LØKENHILLESTAD i BOTNE, tanum i BRUNLANES, stokke, SKJEE i STOKKE, nykirke i BORRE,
LØKKAstyrvoll i LARDAL, botne, tuft i SANDSVÆR, berg i BRUNLANES, stokke, efteløt i SANDSVÆR,
LØKKEnøtterø, 
LØKKEBAKKENandebu,
LØKKENsvarstad i LARDAL, skoger , 
LØKKERØNNINGENstokke,
LØNNVIVESTAD i RAMNES, 
LØNNEBAKKENberg i BRUNLANES,
LØNNELIAkjose i BRUNLANES,
LØNNERUDkonnerud i SKOGER,
LØNSRØDkjose i BRUNLANES,
LØRDALHOF,
LØRGEDALENborre,
LØRJEBORRE,
LØRTESLAGEN i SEM,
LØSBORRE,
LØVALLBOTNE, SANDE, BERG i BRUNLANES,
LØVBERGslagen i SEM,
LØVBERGÅSENslagen i SEM,
LØVERsvarstad i LARDAL, 
LØVERØDANDEBU,
LØVLIborre,
LØVOLDstokke, 
LØVVANGnøtterø,
LØVØYAborre,
LØVØYSUNDborre,
LØVÅSSVARSTAD i LARDAL, botne, nøtterø, HOF,
LØYESTUAborre,
LØYSESKOGER,
LÅGERØDSTOKKE, 
LÅGERØYATJØLLING,
LÅNESEM, VIVESTAD i RAMNES,
MALERPLASSENEFTELØT i SANDSVÆR,
MALERØDKJOSE i BRUNLANES,
MALMØVÅLE,
MALMØYATJØLLING,
MANGELRØDKVELDE i HEDRUM,
MANNEJORDETHEDRUM,
MANNENsandar,
MANUMSANDAR, SEM,
MANVIKBERG i BRUNLANES,
MARIADELENstyrvoll i LARDAL,
MARIENBORGBOTNE, 
MARKEBOslagen i SEM,
MARTNERUDHOF,
MARUMSANDAR,
MASSELØYnøtterø, 
MASTEBAKKEborre,
MATHIASRØNNINGENsvarstad i LARDAL,
MEGÅRDENTJØME, 
MELANDtanum i BRUNLANES,
MELAUHEDRUM, TANUM i BRUNLANES,
MELKIORSVOLLkonnerud i SKOGER,
MELLOMLØKKAborre,
MELLOMØYAborre,
MELLØSTSANDAR, 
MELSOMSTOKKE, 
MELÅSSVARSTAD i LARDAL,
MELÅSRØNNINGENsvarstad i LARDAL,
MESKESTADEFTELØT i SANDSVÆR,
MEUMNØTTERØ,
MEØTJØME,
MIDDELBORGNØTTERØ,
MIDTSKOGENsvarstad i LARDAL,
MILERØNNINGENstyrvoll i LARDAL,
MISUNDTstyrvoll i LARDAL,
MJOLNERSTUAsande,
MOSANDAR, KVELDE i HEDRUM, FON i RAMNES , TJØME, 
MOAandebu, 
MOENstyrvoll i LARDAL, svarstad i LARDAL, hem i LARDAL, hof, hillestad i BOTNE, komnes i SANDSVÆR, efteløt i SANDSVÆR,
MOENSBRÅTENstrømsgodset i SKOGER,
MOFJØLBOTNE,
MOHOLTvassås i HOF,
MOLANDandebu,
MOLTEMYRAtanum i BRUNLANES,
MOLØKKAstyrvoll i LARDAL,
MOSEBEKKefteløt i SANDSVÆR,
MOSKVILNYKIRKE i BORRE
MOSSERØDSANDAR, tjølling, 
MOSÅSENvassås i HOF,
MOVIKNØTTERØ,
MUGGEBERGHEDENSTAD i SANDSVÆR,
MUGGERUDHEDENSTAD i SANDSVÆR,
MUGGERUDHAGENhedenstad i SANDSVÆR,
MUGGERUDHAUGENhedenstad i SANDSVÆR,
MUGGERUDKLEIVAhedenstad i SANDSVÆR,
MULABJARNARUDnøtterø, 
MULVIKAVÅLE,
MULÅSENVÅLE,
MUNKEREKKANØTTERØ,
MUSKERØDTANUM i BRUNLANES,
MYHRAtuft i SANDSVÆR, efteløt i SANDSVÆR, hedenstad i SANDSVÆR,
MYHREtuft i SANDSVÆR, HØYJORD i ANDEBU,
MYRberg i BRUNLANES,
MYRAslagen i SEM, undrumsdal i VÅLE, ramnes, svarstad i LARDAL, hillestad i BOTNE, sande, NØTTERØ, tjølling, efteløt i SANDSVÆR, hof, borre, sandar, andebu,
MYRANEhedenstad i SANDSVÆR,
MYRBRÅTENbotne, 
MYRESEM, styrvoll i LARDAL, FON i RAMNES, BOTNE, sande, tjøme, stokke, hem i LARDAL, SVELVIK, 
MYREHAGENtuft i SANDSVÆR, 
MYRENarnadal i STOKKE,
MYRENEstyrvoll i LARDAL,
MYRERUDefteløt i SANDSVÆR, 
MYRESTRANDnykirke i BORRE,
MYRHAGENkonnerud i SKOGER, 
MYRVOLDtuft i SANDSVÆR,
MYRVOLLENSANDE,
MYRÅShof,
MÆLENSKOGER,
MØKKEDALhedrum,
MØKKENESUNDRUMSDAL i VÅLE, SKJEE i STOKKE,
MØLLEBRUKETsvarstad i LARDAL,
MØLLER-BETTUMvåle, 
MØLLERPLASSENandebu, hedenstad i SANDSVÆR,
MØLLERSTUENborre,
MØNNEBEKKslagen i SEM,
MØNNERØDSANDAR, kodal i ANDEBU,
MØRJETANUM i BRUNLANES,
MØRJERØDtanum i BRUNLANES,
MØRKHEDRUM, EFTELØT i SANDSVÆR,
MØRKASSELSANDE,
MØRKEDALborre,
MØRKENRAMNES,
MØYLANDANDEBU, andebu,
MØYLANDHAGENandebu,
MÅGERØTJØME,
NAKKJEMSVARSTAD i LARDAL,
NALUMTANUM i BRUNLANES,
NAMLØSSANDAR,
NANSEThedrum,
NAPPERØDsandar,
NARVERØDSLAGEN i SEM,
NASSKAUGhof,
NATHOLMENSANDAR,
NATTERØDHILLESTAD i BOTNE,
NATVALLSANDAR, NØTTERØ,
NAUHEDRUM, VASSÅS i HOF,
NAUENSEM,
NAUGSTYRVOLL i LARDAL,
NAVARENtanum i BRUNLANES,
NEDITRAETkodal i ANDEBU,
NEPERUDSTRØMSGODSET i SKOGER, 
NEPERØDBOTNE,
NERLIsvarstad i LARDAL
NEROHAUGENefteløt i SANDSVÆR,
NESSANDAR, KVELDE i HEDRUM,SLAGEN i SEM, HOF, HØYJORD i ANDEBU, HILLESTAD i BOTNE, sande, NØTERØ, TJØME, KJOSE i BRUNLANES, SVELVIK, svelvik, 
NES-BERGANhøyjord i ANDEBU,
NESENGAhøyjord i ANDEBU,
NESENGENandebu\stokke*,
NESSETefteløt i SANDSVÆR,
NEVLUNGENBERG i BRUNLANES,
NILSRUDsvarstad i LARDAL,
NOENsvarstad i LARDAL,
NOMMEKODAL i ANDEBU,
NOMMESALTJØLLING,
NORDBYHEDRUM, HOF, VÅLE, UNDRUMSDAL i VÅLE, SKOGER, HEM i LARDAL , SVELVIK,
NORDENBERGstokke, 
NORDENGAhillestad i BOTNE,
NORDHEIMbotne, 
NORDKVELDKVELDE i HEDRUM,
NORDLYslagen i SEM,
NORDMANNBUBERG i BRUNLANES,
NORDRUMHEDRUM,
NORDRØNNINGENstyrvoll i LARDAL,
NORDSETERefteløt i SANDSVÆR,
NORDSKOGENhøyjord i ANDEBU, hof,
NORENDALhøyjord i ANDEBU,
NORMANNSBUBERG i BRUNLANES,
NUNNETEIGENRAMNES,
NYBORGnykirke i BORRE,
NYERØDUNDRUMSDAL i VÅLE,
NYGÅRDBORRE, nykirke i BORRE, slagen i SEM, botne, nøtterø, tanum i BRUNLANES, hedenstad i SANDSVÆR, 
NYHUSramnes, nøtterø, hof,
NYLENEThillestad i BOTNE,
NYLLAsandar,
NYSTADberg i BRUNLANES,
NÆSSEFTELØT i SANDSVÆR,
NØISOMborre,
NØKLEGÅRDNYKIRKE i BORRE, ANDEBU,
NØKLEJORDETTJØLLING,tjøme,
NØSTERUDSVELVIK, 
NØSTETSKOGER, 
NØTNESHOF,
NØTTERØNØTTERØ,
NÅLAtuft i SANDSVÆR, våle, 
NÅRLIAEFTELØT i SANDSVÆR,
OVIVESTAD i RAMNES,
ODBERGHVARNES i HEDRUM,
ODDANEBERG i BRUNLANES,
ODDENsvelvik, 
ODDENEStanum i BRUNLANES,
ODDERØDhillestad i BOTNE,
OFEGSTADVÅLE,
OKLUNGENkvelde i HEDRUM,
OKSHOLMENTJØLLING, 
OLAVSRUDberg i BRUNLANES,
OLINEBAKKENsvelvik,
OLLEBAKKENborre, hedenstad i SANDSVÆR,
OLLEDALENhedenstad i SANDSVÆR,
OLLERØDUNDRUMSDAL i VÅLE, NØTTERØ,
OLLESTYKKETborre,
OLOFSTADNYKIRKE i BORRE,
OLSLIsvarstad i LARDAL,
OLSMYRABORRE,
OLSRUDkonnerud i SKOGER, 
OLSRØDSLAGEN i SEM, STOKKE,
OLUMSTADVÅLE,
OMDALSKJEE i STOKKE, 
OMHOLTEFTELØT i SANDSVÆR,
OMLANDSETRAkjose i BRUNLANES,
OMMUNDRØDTJØLLING,BERG i BRUNLANES,
OMMUNDRØDBAKKENberg i BRUNLANES,
OMSLANDKJOSE i BRUNLANES,
ONOHEDRUM,
OPJORDENHEDENSTAD i SANDSVÆR,
OPPEGÅRDTJØME,
OPPHOLDETsvarstad i LARDAL, 
OPPITRAETkodal i ANDEBU,
OPPRANNRAMNES,
OPPSALHOF, VÅLE, SVARSTAD i LARDAL,
OREBERGSANDE, hof,
OREBRÅTENhem i LARDAL,
OREDALandebu,
OREDOKKAhvarnes i HEDRUM,
OREMYRsvarstad i LARDAL,
ORERØDSANDAR, VIVESTAD i RAMNES, 
ORERØNNINGENandebu, borre,
OREVIKAtjølling, hof,
ORMELETTJØME, 
ORMESTADSANDAR, STOKKE, VÅLE, 
ORMESTADPLASSstokke,
ORMETANGENefteløt i SANDSVÆR, 
ORMSNESberg i BRUNLANES,
ORMSTOKtjøme,
ORMØsem,
ORMØYBRÅTENnøtterø,
ORRETUFTborre,
ORREVÅLVIVESTAD i RAMNES,
OSEBERGSLAGEN i SEM,
OSENGENsandar,
OSERØDRAMNES, NØTTERØ, STOKKE, andebu,
OSESTADHVARNES i HEDRUM,
OSLEBAKKENSTOKKE,
OTERBEKKNØTTERØ, efteløt i SANDSVÆR,
OTTERENGENEefteløt i SANDSVÆR,
OTTERSTADSVARSTAD i LARDAL,
OTTERSTITJØME,
PANNESEM,
PAULENYKIRKE i BORRE, 
PAULERTANUM i BRUNLANES,
PELBAKKstyrvoll i LARDAL,
PERSRØNNINGENfon i RAMNES,
PETERSBORGnøtterø, efteløt i SANDSVÆR,
PETERSVOLLkonnerud i SKOGER, 
PETTERØDNØTTERØ,
PIEKHAGANborre,
PINAstokke,
PINENhof, sem,
PINNESTADsvarstad i LARDAL,
PINSLESANDAR,
PINÅSstyrvoll i LARDAL,
PIPERHOLTkodal i ANDEBU,
PJUNKERØDBORRE,
PLASSENhøyjord i ANDEBU, kodal i ANDEBU, komnes i SANDSVÆR, efteløt i SANDSVÆR, hvarnes i HEDRUM, tuft i SANDSVÆR,
POLLENvåle,
POSSÅSNØTTERØ, 
PRATENstokke,
PRESTBYENKODAL i ANDEBU,
PRESTERØDSLAGEN i SEM,
PRESTESETERefteløt i SANDSVÆR,
PRESTESTYKKETNØTTERØ,
PRESTOPSALsvarstad i LARDAL,
PRESTOSEBERGSLAGEN i SEM,
PRESTPLASSENSANDE,
PRØYSERUDkonnerud i SKOGER,
PUKERUDSTRØMSGODSET i SKOGER, 
PUKKESTADSANDAR,
PUNDSRØDsvarstad i LARDAL,
PUNGENEBOTNE, 
PUTTERØDberg i BRUNLANES,
PYNTESTUAsandar,
PYTTJØME, 
PYTTEKOMNES i SANDSVÆR,
PYTTENTANUM i BRUNLANES,
PYTTENEslagen i SEM,
PÅLERØNNINGENsvarstad i LARDAL,
PÅTERUDhedenstad i SANDSVÆR,
RABORRE, sem,
RAENGENslagen i SEM,
RAGNHILDBRUsandar,
RAGNHILDRØDKVELDE i HEDRUM, STOKKE,
RAJEEFTELØT i SANDSVÆR,
RAJEHAUGENefteløt i SANDSVÆR,
RAKKEtanum i BRUNLANES,
RAKKEVIKSTOKKE, 
RAKKÅSSLAGEN i SEM, slagen i SEM,
RALYKKENtanum i BRUNLANES,
RAMBERGnykirke i BORRE, svarstad i LARDAL, BOTNE, 
RAMBOHVARNES i HEDRUM, 
RAMDALNØTTERØ,
RAMNESRAMNES,
RAMSDALkvelde i HEDRUM,
RAMSKIramnes,
RAMSLInykirke i BORRE,
RAMSTADhof, 
RAMSUMSTOKKE,
RAMYRAsandar,
RANDVIKsandar,
RANERUDHEDRUM,
RANVIKAtjølling,
RARØNNINGENsandar,
RASMUSTOMTAhøyjord i ANDEBU,
RASTADSEM,
RASTADENHOF,
RASTENsem,
RAUANHEDRUM, TJØLLING,
RAVNØstokke,
RAVNÅSHOF, hof,
REramnes,
REFSHOLTTJØLLING,
REGGESTADVÅLE,
REIERBORRE,
REINERAMNES, KOMNES i SANDSVÆR,
REINEMOHEDRUM,
REINEMOENKOMNES i SANDSVÆR,
REKKEVIKTJØLLING,
RENDALENsvarstad i LARDAL, 
RENNESIKhvarnes i HEDRUM,
RENSGATASTOKKE,
REPPhvarnes i HEDRUM,
REPPERKJELDÅSSANDE,
REPPESKÅLHEDRUM
REVEODDENnøtterø, 
REVETALVÅLE, 
REVÅFON i RAMNES, SANDE,
RIENstyrvoll i LARDAL,
RIMSTADKVELDE i HEDRUM,
RINDEtuft i SANDSVÆR,
RINENhof,
RINGDALHEDRUM,
RINGSHAUGSLAGEN i SEM, nøtterø,
RINNEHAUGENstyrvoll i LARDAL,
RISESEM,SKJEE i STOKKE, 
RISESTUAtuft i SANDSVÆR,
RISHAGERØDborre,
RISMOENefteløt i SANDSVÆR,
RISMYRKODAL i ANDEBU, 
RISTVEDTHEDENSTAD i SANDSVÆR,
RISØENtanum i BRUNLANES,
RISÅSramnes,
RIVELSRØDandebu, HOF,
ROAslagen i SEM, borre, svarstad i LARDAL, hem i LARDAL,
ROBAKKVÅLE, 
ROBAKKSROvåle, 
ROBERGSLAGEN i SEM, STOKKE, 
ROBERGRØNNINGENslagen i SEM,
ROGNERUDefteløt i SANDSVÆR,
ROGSTADHEDENSTAD i SANDSVÆR,
ROGSTADÅSENhedenstad i SANDSVÆR,
ROKKEMAKERSTUAtuft i SANDSVÆR,
ROLFSBRÅTENhedenstad i SANDSVÆR,
ROLIGHETHEDRUM, andebu, høyjord i ANDEBU, tjøme, tanum i BRUNLANES, konnerud i SKOGER, botne,
ROLIGHETENramnes, styrvoll i LARDAL,
ROLSRØDslagen i SEM,
ROMSLAGEN i SEM
ROMPAkodal i ANDEBU,
ROMSRØNNINGENslagen i SEM,
ROPPESTADKVELDE i HEDRUM, NØTTERØ, kjose i BRUNLANES,
ROPPESTADHOLMENNØTTERØ,
ROSANESnøtterø,
ROSENHAUGnøtterø,
ROSENLUNDslagen i SEM,
ROSOHEM i LARDAL , 
ROSSLØSvåle,
ROSTADVÅLE,
ROSTADTEIGENvåle ,
ROVESANDAR, FON i RAMNES, BOTNE, STOKKE, 
ROVENESHOF,
RUBBERØDnøtterø,
RUDSANDE, EFTELØT i SANDSVÆR,
RUDSRUDHOF,
RUELSRØDANDEBU, HOF,
RUGLANDTANUM i BRUNLANES,
RUKEHAUGENefteløt i SANDSVÆR,
RUSEBAKKENborre,
RUSLETVEDTSTOKKE, 
RUSTADENvåle, VÅLE, HOF,
RUSTANDhof, hedenstad i SANDSVÆR,
RUSTANDBRÅTENhedenstad i SANDSVÆR,
RUTEIGVÅLE,
RYDLESSANDE, 
RYDNINGENborre,
RYGGSEM,
RYGGETANGENSANDE,
RYGLANDBORRE,
RYKVÅLE, 
RYKSHAGANvåle, 
RYTERUDSKOGER,
RØDSANDAR, KVELDE i HEDRUM, SLAGEN i SEM, HOF, UNDRUMSDAL i VÅLE, FON i RAMNES, ANDEBU, BOTNE, SANDE, TJØME, TJØLLING, 
RØDBØLHEDRUM,
RØDMYRhof,
RØDSØYAhof,
RØLLESSANDE,
RØMMINGASKJEE i STOKKE, 
RØNNSANDAR,
RØNNEBERGHOF,
RØNNEHODESKOGER,
RØNNINGENHEDRUM, sem, slagen i SEM, våle, ramnes, vivestad i RAMNES, svarstad i LARDAL, ANDEBU, andebu, høyjord i ANDEBU, kodal i ANDEBU, HILLESTAD i BOTNE, komnes i SANDSVÆR, efteløt i SANDSVÆR, tuft i SANDSVÆR, hedenstad i SANDSVÆR, NØTTERØ, TJØME, tjølling, tanum i BRUNLANES, berg i BRUNLANES, stokke, VÅLE, våle, hof, borre, sandar,
RØNNINGENEstyrvoll i LARDAL,
RØNNINGSTUAhem i LARDAL, 
RØNNSMYRAsandar,
RØRberg i BRUNLANES, 
RØREBORRE,
RØREHAGENborre,
RØRENSLAGEN i SEM,
RØRESTRANDborre,
RØRKOLLSTOKKE, 
RØRVIKberg i BRUNLANES,
RØRVIKENtanum i BRUNLANES,
RØRVOLLENkonnerud i SKOGER,
RØRVÅGENberg i BRUNLANES,
RØRÅSSLAGEN i SEM,
RØSBEKKsvarstad i LARDAL,
RØSHOLTSTYRVOLL i LARDAL, EFTELØT i SANDSVÆR,
RØSJORDETtanum i BRUNLANES,
RØSLANDSEM,
RØSSERØDberg i BRUNLANES,
RØYEMYRhof,
RØYSEPLASSkodal i ANDEBU,
RÅBERGSTOKKE, 
RÅELSLAGEN i SEM,
RÅELRØNNINGENslagen i SEM,
RÅENBORRE, UNDRUMSDAL i VÅLE, undrumsdal i VÅLE,
RÅMYRAnykirke i BORRE,
RÅNNERUDVÅLE, 
RÅNNERØDramnes, 
RÅSTADSANDAR, STOKKE, 
SAGAvåle , kodal i ANDEBU, kjose i BRUNLANES, efteløt i SANDSVÆR, 
SAGBAKKENsvarstad i LARDAL, andebu, konnerud i SKOGER,
SAGDALENhof,
SAGENGAsem,
SAGFOSSENefteløt i SANDSVÆR, 
SAGHOLMENhøyjord i ANDEBU,
SAGKLEVENsvelvik, 
SAGRUMMETsvarstad i LARDAL,
SAGRØNNINGENhøyjord i ANDEBU,andebu,
SAGSTUAsande, hof, hedenstad i SANDSVÆR,
SAGTOMTAefteløt i SANDSVÆR,
SAGVOLLENhedenstad i SANDSVÆR,
SAKSEVIKtjøme,
SAKSRUDsande,
SALBUAtjølling,
SALTBOBAKKENborre,
SALTBUSTADNØTTERØ, 
SALTKOPPslagen i SEM,
SAMEIEfon i RAMNES,
SAMEIEPLASSENfon i RAMNES,
SAMEIESTYKKETSEM,
SAMUELSBRÅTENkonnerud i SKOGER,
SANDSANDAR, våle , svarstad i LARDAL, tuft i SANDSVÆR, nøtterø, tjøme, stokke, SVELVIK, 
SANDBAKKENfon i RAMNES, borre, botne,
SANDBEKKsvarstad i LARDAL, TJØME,
SANDBREKKEEFTELØT i SANDSVÆR,
SANDBRÅTENskoger,
SANDEBORRE, SLAGEN i SEM, VÅLE, SANDE, NØTTERØ, TJØLLING, 
SANDEKILENslagen i SEM,
SANDERUDvåle ,
SANDERØDSEM, sem,
SANDERØNNINGENnøtterø, 
SANDEÅSENslagen i SEM,
SANDIBERG i BRUNLANES,
SANDLØKKAnøtterø, stokke, 
SANDNEStuft i SANDSVÆR, TJØLLING, 
SANDODDENnøtterø, 
SANDRØNNINGENsvarstad i LARDAL,
SANDSTYKKETNØTTERØ, 
SANDTANGENsvelvik, hof,
SANDVIKhof,
SANDVIKRØNNINGENkjose i BRUNLANES,
SANDÅKERsande, hof,
SAUEREFTELØT i SANDSVÆR
SEIERSTADHEDRUM,
SELLEVIKENborre,
SELVIKSANDE,
SEMSANDAR, NØTTERØ, SEM, 
SEMBBORRE
SENDINGEFTELØT i SANDSVÆR,
SERKLANDVÅLE,
SETERsande,
SETERMOENsvarstad i LARDAL, 
SETRAvivestad i RAMNES, svarstad i LARDAL, hillestad i BOTNE,
SEVIKNØTTERØ,
SIGURDPLASSHEDENSTAD i SANDSVÆR,
SIJORDENramnes,
SIKAnykirke i BORRE,
SILDEVIKberg i BRUNLANES, 
SILJANefteløt i SANDSVÆR,
SILTVEDTHVARNES i HEDRUM, styrvoll i LARDAL, VÅLE,
SIMENSTADSANDE, 
SJUESANDAR, VASSÅS i HOF, FON i RAMNES, HØYJORD i ANDEBU,
SJUEENGAsandar,
SJUERØDSTOKKE, 
SJUESTOKSTOKKE, 
SJUESTOKHAGANstokke, 
SJUEVOLLENsandar,
SJULERUDhof, HOF,
SJØBUBAKKENsem,
SJØLSANDE,
SJØLYSTborre,
SJØRØNNINGENstyrvoll i LARDAL, 
SJØSKOGENbotne, 
SJØVOLLENkonnerud i SKOGER,
SKAFJELLSANDE,
SKAFTONSANDAR,
SKALBERGSANDAR, TJØLLING, 
SKALEBERGRAMNES,
SKALLESTADNØTTERØ, SKOGER, 
SKALLEVOLLSLAGEN i SEM,
SKALLISTTJØLLING, 
SKALPESKOGER,
SKANSENhof,
SKARSANDE,
SKARAslagen i SEM
SKARETHEDRUM,
SKARPE-BORGESTOKKE, 
SKARPHAGANØTTERØ ,
SKARREBRÅTENkonnerud i SKOGER, 
SKARSHOLTANDEBU,
SKATVEDTANDEBU,
SKAUVÅLE, 
SKAUENNØTTERØ, STOKKE, tjølling,
SKAUGHØYJORD i ANDEBU, botne, tuft i SANDSVÆR,SANDE, hof,
SKAUGENsandar,
SKAVLIborre,
SKIBREKKSLAGEN i SEM,
SKILNANNykirke i BORRE, arnadal i STOKKE,
SKINMOHEDRUM,
SKINNANEVÅLE,
SKINNESKOMNES i SANDSVÆR,
SKISÅKERTJØLLING,
SKITNERØDberg i BRUNLANES,
SKJEAHØYJORD i ANDEBU,
SKJEAU-ENGAhøyjord i ANDEBU,
SKJEGGERØDRAMNES, ANDEBU, andebu, sandar,
SKJEGGESTADRAMNES, BOTNE, TJØLLING, 
SKJELBERGSANDAR,
SKJELBREISANDAR, HØYJORD i ANDEBU, SKJEE i STOKKE, 
SKJELDRUMSKOGER, borre,
SKJELLANDANDEBU, 
SKJELLERØYnøtterø, 
SKJELSBEKKkonnerud i SKOGER,
SKJERFHEIMhem i LARDAL, 
SKJERPENØTTERØ, slagen i SEM,
SKJERVENØTTERØ,
SKJERVENHEM i LARDAL , 
SKJERVIKSANDE,
SKJERVRØNNINGENnøtterø,
SKJOLDENslagen i SEM,
SKJULSTADSVARSTAD i LARDAL,
SKJÆRETnøtterø, svelvik, sandar,
SKJÆRSNESSTOKKE, 
SKJØNSVIKsvelvik, 
SKJØRDALSANDE, 
SKOBBAstyrvoll i LARDAL, svarstad i LARDAL , botne, hem i LARDAL, efteløt i SANDSVÆR,
SKOBBÅKERstyrvoll i LARDAL,
SKOGNYKIRKE i BORRE, SVARSTAD i LARDAL, VÅLE, efteløt i SANDSVÆR,
SKOGBRÅTENhof,
SKOGDALENKODAL i ANDEBU,
SKOGENHEDRUM, svarstad i LARDAL, STRØMSGODSET i SKOGER, 
SKOGHEIMsvarstad i LARDAL,
SKOGLYnøtterø, hem i LARDAL,
SKOGSHOLTkonnerud i SKOGER,
SKOGS-ROMslagen i SEM,
SKOGSRØDBOTNE, 
SKOGSTVEDTtanum i BRUNLANES,
SKOGSTYKKETsvarstad i LARDAL, efteløt i SANDSVÆR,sem,
SKOGTRAETberg i BRUNLANES,
SKOKLEMOHVARNES i HEDRUM,
SKOLIKODAL i ANDEBU, KOMNES i SANDSVÆR,
SKOLLERØDSEM, slagen i SEM, 
SKOLMERØDtjølling, sandar,
SKOMAKERPLASSENsem,
SKOMAKERSTUAborre,
SKOPPUMBORRE,
SKORGEKODAL i ANDEBU,
SKOTTESEM, 
SKOTTÅSUNDRUMSDAL i VÅLE,
SKOTVEDTFON i RAMNES,ANDEBU,
SKOUborre,
SKOVLYslagen i SEM,
SKRAFSKJÆRNØTTERØ,
SKRAVESTADSANDAR,
SKREDDERPLASSENsvarstad i LARDAL,
SKREDDER-RØNNINGENvivestad i RAMNES,
SKRELLSTADhøyjord i ANDEBU,
SKREMMAberg i BRUNLANES,
SKREPPESTADTJØLLING,
SKRETTAKOMNES i SANDSVÆR,
SKRIKESTADFON i RAMNES,
SKRIKOPsvasrstad i LARDAL,
SKRIKOPØRENsvarstad i LARDAL,
SKRIMSDALENefteløt i SANDSVÆR,
SKRIVERLØKKAtjølling,
SKROVERnykirke i BORRE,
SKRØSLINGENNØTTERØ,
SKUGGEDALberg i BRUNLANES,
SKUGGENkodal i ANDEBU,
SKUISVARSTAD i LARDAL,
SKUIHAUGENsvarstad i LARDAL,
SKULLERUDhedrum,
SKULLESTADEFTELØT i SANDSVÆR,
SKUMMAberg i BRUNLANES,
SKYTANUM i BRUNLANES,
SKYHAGAHEDRUM,
SKYLLISTTJØLLING, 
SKYTØTAramnes,
SKÅGANSANDAR,
SKÅNENYKIRKE i BORRE,
SKÅRRAMNES,
SKÅRATJØLLING,
SKÅRBUHILLESTAD i BOTNE,
SKÅRENSANDAR,
SKÅRETsande,
SKÅTANHVARNES i HEDRUM, hvarnes i HEDRUM, andebu,
SKÅTENhem i LARDAL,
SLEITERØDNYKIRKE i BORRE, nykirke i BORRE,
SLENESSANDAR,
SLETHOLTKODAL i ANDEBU, KJOSE i BRUNLANES,
SLETTAsvarstad i LARDAL, botne, tuft i SANDSVÆR, hof,
SLETTA-BERGvåle,
SLETTENsvelvik, 
SLETTESTRANDsvarstad i LARDAL
SLETTESTUAefteløt i SANDSVÆR,
SLETTHOLTslagen i SEM, kjose i BRUNLANES,
SLETTINGDALENANDEBU,
SLOTTETTJØLLING,
SMALENGsem,
SMEDBERGtuft i SANDSVÆR,
SMEDRYDNINGENborre,
SMEDSRØDSEM,
SMEDSTUAsande, hof, nykirke i BORRE, sem,
SMERØDSANDAR,
SMIDSRØDNØTTERØ, nøtterø,
SMIDSRØDHAGENnøtterø,
SMIDSRØDSKJÆRETnøtterø,
SMUKKESTADSVARSTAD i LARDAL,
SMØRBERGSEM,
SMØRBERGRØNNINGENSTOKKE, 
SMØRBREKKEsandar,
SMØRDALVÅLE,
SMØRDOPPENskjee i STOKKE, 
SMØR-RAUANHEDRUM,
SMØRSTEINBOTNE, 
SMÅMYRBRÅTENefteløt i SANDSVÆR,
SMÅVIKNØTTERØ,
SNADETJØME, 
SNAPSRØDBORRE,
SNEKKERSTADVÅLE,
SNEKKERSTUAborre,
SNERKENborre,
SNIPETORPnøtterø, 
SNIPPENhof, styrvoll i LARDAL, hillestad i BOTNE,
SNUGGbotne , 
SNUGGESETRAbotne,
SNØRDALkjose i BRUNLANES,
SNØRLYKKAtjølling,
SNØRSVALLBERG i BRUNLANES,
SOAHILLESTAD i BOTNE,
SOAENGAhillestad i BOTNE,
SOGNSVARSTAD i LARDAL,
SOGNSHAUGENsvarstad i LARDAL,
SOLBAKKENslagen i SEM, ramnes, skoger, efteløt i SANDSVÆR, borre, styrvoll i LARDAL,
SOLBERGSANDAR, BORRE, borre, HEDRUM, VASSÅS i HOF, RAMNES, FON i RAMNES, SVARSTAD i LARDAL, ANDEBU, BOTNE, HILLESTAD i BOTNE, SANDE, TANUM I BRUNLANES, berg i BRUNLANES, STOKKE, konnerud i SKOGER, SVELVIK, slagen i SEM, efteløt i SANDSVÆR,
SOLBERGBRÅTENsvelvik, 
SOLBERGENGENsvarstad i LARDAL, 
SOLBERGVADEThillestad i BOTNE,
SOLFASTØENstrømsgodset i SKOGER,
SOLHEIMborre, undrumsdal i VÅLE, styrvoll i LARDAL, tuft i SANDSVÆR, våle, 
SOLLERØDUNDRUMSDAL i VÅLE,
SOLLIBOTNE, tanum i BRUNLANES, konnerud i SKOGER, svarstad i LARDAL, nøtterø, hof, BORRE, SANDAR, efteløt i SANDSVÆR,
SOLLIMYRAbotne,
SOLUMBOTNE, TANUM i BRUNLANES, ARNADAL i STOKKE, SKOGER,KOMNES I SANDSVÆR,
SOLVANGhøyjord i ANDEBU, tuft i SANDSVÆR, sande, borre,
SOMMERHEIMnøtterø,
SOMMERROBOTNE, botne,
SOMMERRØDtjølling, 
SOMMERSTADANDEBU, EFTELØT i SANDSVÆR,
SOTSÆTEREN SKOGefteløt i SANDSVÆR,
SPARKOPPhof, komnes i SANDSVÆR,
SPARRØNNINGENnøtterø, NØTTERØ,
SPERREUNDRUMSDAL i VÅLE,
SPERTEHILLESTAD i BOTNE,
SPERVIKAtjølling,
SPETALENTJØLLING,
SPETTÅSSLAGEN i SEM, botne,
SPISSHOLEramnes,
SPISSTÅstyrvoll i LARDAL
SPRENEBAKKENhøyjord i ANDEBU,
SPRINGOVERskoger,
ST.HANSÅShof,
STABBESTADtjøme,
STAMPERHAUGENstyrvoll i LARDAL,
STANGSLAGEN i SEM,
STANGERAMNES, SANDAR 
STANGEBYNØTTERØ, nøtterø,
STAVNUMSTOKKE, 
STAVNUMSLIAstokke, 
STAVSENGberg i BRUNLANES,
STEENSKOGER,
STEGEFTELØT i SANDSVÆR,
STEINANDEBU, STOKKE, 
STEINARPLASSENEFTELØT i SANDSVÆR,
STEINBAKKENandebu, konnerud i SKOGER,
STEINBEKK, efteløt i SANDSVÆR, hof,
STEINBJØRNRØDBORRE,
STEINBRYGGAborre,
STEINKLOSSnøtterø,
STEINSHOLTSANDAR, SVARSTAD i LARDAL, TANUM i BRUNLANES,
STEINSNESTJØLLING, borre, slagen i SEM,
STEINSRUDSTOKKE, efteløt i SANDSVÆR,
STEINSVIKtanum i BRUNLANES,
STEINSVOLLHEDRUM,
STEINÅKERstyrvoll i LARDAL,
STENBEKsvarstad i LARDAL,
STENSHAGENhøyjord i ANDEBU,
STENSRUDhøyjord i ANDEBU, sande,
STIKODAL i ANDEBU,
STIGENstyrvoll i LARDAL, andebu, høyjord i ANDEBU, hof,
STIGSRØDTANUM i BRUNLANES, 
STIKSRØDTANUM i BRUNLANES,
STOKKEHOF, VIVESTAD i RAMNES, SANDE, STOKKE, 
STOKKENGAARNADAL i STOKKE, 
STOKKESKOGtanum i BRUNLANES, 
STOKKESUNDBERG i BRUNLANES,
STOKKØYAberg i BRUNLANES,
STOMPERUDSVELVIK,
STORBRÅTENsvelvik, 
STOREBEKKESANDE,
STORE-DALHØYJORD i ANDEBU,
STOREMOENSTRØMSGODSET i SKOGER, 
STOREMYRandebu,
STORENGtuft i SANDSVÆR, hof,
STORENGENandebu,
STORE-VARSTOKKE, 
STORE-VIKTJØME, 
STORMYRkjose i BRUNLANES, 
STORUMtanum i BRUNLANES,
STRANDSANDAR, våle, HILLESTAD i BOTNE, KJOSE i BRUNLANES,
STRANDAstyrvoll i LARDAL, ANDEBU, NØTTERØ, nøtterø, stokke, 
STRANDEBORGberg i BRUNLANES, 
STRANDENsem,
STRANDENGAslagen i SEM,
STRANDGÅRDENKJOSE i BRUNLANES,
STRANDLIENstokke, 
STRANDMYRAslagen i SEM,
STRANDRØNNINGENstyrvoll i LARDAL, stokke,
STRANGEVÅLE,
STRENGEHEDENSTAD i SANDSVÆR,
STRENGEHAGENhedenstad i SANDSVÆR,
STRENGSDALNØTTERØ,
STRETTERØDtanum i BRUNLANES,
STRUTENANDEBU, sandar,
STRØMSTRØMSGODSET i SKOGER,
STUAsande, hof,
STUBsandar,
STUBBENvivestad i RAMNES, HOF,
STUBBERUDstokke, konnerud i SKOGER, KONNERUD i SKOGER, 
STUBBERØDbotne, 
STUBVERVENsandar,
STUELØKKAundrumsdal i VÅLE, 
STUENsandar,
STUERØNNINGENtuft i SANDSVÆR,
STUFSRØDHILLESTAD i BOTNE, 
STULENANDEBU,
STUSRØDSLAGEN i SEM,RAMNES,
STUVERØDSLAGEN i SEM,
STYKKETsandar, svelvik, efteløt i SANDSVÆR,
STYRMOSVARSTAD i LARDAL,
STYRSVIKNØTTERØ, nøtterø,
STYRVOLDSTYRVOLL i LARDAL, 
STØAsvelvik, hof, 
STØKKEborre,
STØVLANDHVARNES i HEDRUM,
STØVSRØDANDEBU,
STÅLERØDANDEBU, tjøme, 
STÅLÅKERTJØLLING,
SUDREPYTTtanum i BRUNLANES, 
SUKKEFON i RAMNES, ANDEBU, HØYJORD i ANDEBU, BOTNE, tanum i BRUNLANES,
SULUTVEDTFON i RAMNES,
SUNDANETJØME, STOKKE, 
SUNDBYHOF, KVELDE i HEDRUM, TJØLLING, 
SUNDESANDAR,
SUNDELØKKENefteløt i SANDSVÆR,
SUNDESLETTAefteløt i SANDSVÆR,
SUNDETHEM i LARDAL, 
SUNDHAUGhof,
SUNDLANDSTRØMSGODSET i SKOGER, 
SUNNEKLEPPVÅLE,
SURLIAhillestad i BOTNE, efteløt i SANDSVÆR,
SURRENsvarstad i LARDAL,
SUSENhof,
SVANEVANNSLEINAsvelvik,
SVARSTADSVARSTAD i LARDAL,
SVARTANGENKVELDE i HEDRUM,
SVARTBEKKvivestad i RAMNES,
SVARTEDALUNDRUMSDAL i VÅLE,
SVARTENtanum i BRUNLANES,
SVARTERUDSKOGER, KONNERUD i SKOGER, 
SVARTSRØDKODAL i ANDEBU,
SVARTTANGENstyrvoll i LARDAL,
SVARTÅAandebu,
SVEBREKKEandebu,
SVELTAsem,
SVELTERØDramnes, 
SVELVIKTJØME,
SVENDSRUDkonnerud i SKOGER, efteløt i SANDSVÆR, 
SVENDSRØDBERG i BRUNLANES,
SVENERØDTJØLLING,
SVENKERØDBERG i BRUNLANES,
SVENSKEGRUNNENsvelvik, 
SVENSKELØKKAandebu,
SVENSRØDHØYJORD i ANDEBU, NØTTERØ, tanum i BRUNLANES,
SVERKHOLTSTYRVOLL i LARDAL,
SVERKHOLTDALENstyrvoll i LARDAL, 
SVERSTADSANDAR, SEM, SVELVIK,
SVINDALENANDEBU,
SVINERØNNINGENhof,
SVINESSANDAR,
SVINEVIKAtjølling,
SVINEVOLLVÅLE,
SVINGENtjølling,
SVINNINGENRAMNES,
SVINNSLANDBOTNE, 
SVINSHOLTRAMNES,
SVINTERUDTUFT i SANDSVÆR,
SYDVANGborre,
SYRBEKKsem, 
SYRRISTTJØLLING, 
SYRSTADVÅLE,
SYVERSVOLLENsvelvik ,
SYVERUDSANDE,
SÆTERLØKKAandebu,
SÆTRAkodal i ANDEBU,
SØBYVÅLE,
SØGARDENstyrvoll i LARDAL,
SØNDERSRØDBERG i BRUNLANES,
SØNSETHØYJORD i ANDEBU,
SØNSTEBYSVELVIK, 
SØNSTEGÅRDTJØME,
SØRBYSANDAR, VÅLE, EFTELØT i SANDSVÆR,
SØRBYØYAsandar,
SØRENGENefteløt i SANDSVÆR,
SØRLIAslagen i SEM,
SØRMYRHEDENSTAD i SANDSVÆR,
SØRSKOGENramnes,
SØRUMVÅLE,
SØUMKOMNES i SANDSVÆR,
SÅPEHAUGENkodal i ANDEBU,
SÅTERØDNYKIRKE i BORRE,
SÅTESKOGENborre,
SÅTVEDTEFTELØT i SANDSVÆR,
TAGSTVEDTHEDRUM,
TAIEThof,
TALLAKSHAVNSANDAR,
TALLAKSTADsvarstad i LARDAL,
TALLAKSTUENefteløt i SANDSVÆR,
TAMBURSTUAbotne,
TANDBERGSANDE, 
TANGENNYKIRKE i BORRE, botne, tuft i SANDSVÆR, SANDE, SANDAR, NØTTERØ, nøtterø, berg i BRUNLANES, stokke, STOKKE, VÅLE, våle, hof,
TANGENEefteløt i SANDSVÆR,
TANGERBERG i BRUNLANES,
TANGSRØDBORRE, SEM, sem, undrumsdal i VÅLE,
TANGSTADborre,
TANSTADNØTTERØ,
TANUMSVARSTAD i LARDAL,TANUM i BRUNLANES,
TARANRØDSEM, ANDEBU,
TASSEROAsande,
TEI-BERGvåle,
TEIENØTTERØ, sandar,
TEIENSANDE,
TEIGENNYKIRKE i BORRE, slagen i SEM, SLAGEN i SEM, undrumsdal i VÅLE, ramnes, VIVESTAD i RAMNES, kodal i ANDEBU, HILLESTAD i BOTNE, tjølling, stokke , SKJEE i STOKKE, VÅLE, hof,
TELABAKKENsandar,
TELJAsvelvik,
TEMSEM,
TENUNGENSANDE,
TENVIKNØTTERØ,
TEPPAborre,
TETTERØNNINGENsandar,
TIMMIANSLØKKAborre,
TINGELSTADSANDE, HEM i LARDAL, 
TINGHAUGramnes, nøtterø, 
TINGHAUGENHEDRUM,
TINVIKTJØLLING, TANUM i BRUNLANES,
TISLEsandar,
TJØLLINGHOLMENtjølling,
TODALKVELDE i HEDRUM,
TOENBORRE, RAMNES, SVARSTAD i LARDAL,
TOKENESNØTTERØ,
TOKERØDBORRE,
TOLERUDSKOGER, konnerud i SKOGER,
TOLLANDsande,
TOLLEHAUGENsvarstad i LARDAL,
TOLLERSRUDskoger, 
TOLLERØDSEM,
TOLSRØDSLAGEN i SEM, slagen i SEM, ANDEBU, 
TOLVSRUDhedenstad i SANDSVÆR,
TOLVSRØDBOTNE,
TOMsem,
TOMASMYRENEkjose i BRUNLANES,
TOMASVADEThillestad i BOTNE,
TOMSBAKKENsem,
TOMTAkodal i ANDEBU,
TONGAstyrvoll i LARDAL,
TORBJØRNRØDNØTTERØ, 
TOREsvarstad i LARDAL,
TOREBRÅTENskoger, 
TORGERSØYASLAGEN i SEM, 
TORGERUDVÅLE, 
TORISTOKKE, 
TORMODSRUDHOF,
TORNSANDAR.
TORPsem, VÅLE, ANDEBU, BERG i BRUNLANES, SANDE,
TORRESTADSANDAR,
TORRUDHOF,
TORSBERGkonnerud i SKOGER, 
TORSRUDSTYRVOLL i LARDAL, 
TORSRØDTANUM i BRUNLANES, 
TORSTEINTANUM i BRUNLANES,
TORSTUAefteløt i SANDSVÆR,
TORSTVEDTHEDRUM,
TORSÅSSVARSTAD i LARDAL,
TORSÅSHAUGENsvarstad i LARDAL,
TORUDborre,
TORVEThøyjord i ANDEBU,
TORØDNØTTERØ,
TOSSENKOSSAsvelvik, 
TOTTESTADsem,
TOVERØDSKJEE i STOKKE,
TRAENEberg i BRUNLANES,
TRAEThillestad i BOTNE,
TREHOLTkonnerud i SKOGER, 
TREIDANETJØME, 
TRENGENkomnes i SANDSVÆR, hedenstad i SANDSVÆR,
TRETTENESHEDRUM, TJØME, tjølling,
TRETTEPLASSENslagen i SEM,
TRETTEPLETTENslagen i SEM,
TRETTESTYKKETkodal i ANDEBU, SKOGER, 
TRETTETEIGTJØLLING, tjølling,
TREVLANDKODAL i ANDEBU,
TROLLDALENANDEBU, svelvik,
TROLLHAGENsandar,
TROLLSRUDSANDE,
TROLLSTUAbotne,
TROLLSÅSKODAL i ANDEBU,
TROLLTORRØDNØTTERØ,
TRONKAramnes, borre, sandar, sem,
TRONSBERGsem, 
TRONSRØDTANUM i BRUNLANES, tanum i BRUNLANES,
TRØGSTADSANDE,
TUESANDAR,
TUFTTUFT i SANDSVÆR, SANDE,
TUFTAslagen i SEM, botne,
TUFTENYKIRKE i BORRE, våle, ramnes, TJØLLING, kjose i BRUNLANES, STOKKE, konnerud i SKOGER, 
TUFTENVIVESTAD i RAMNES,
TUFTEPLASSENtuft i SANDSVÆR, 
TUFT-EVJUTUFT i SANDSVÆR, 
TULLEGÅRDENstrømsgodset i SKOGER,
TUNGAefteløt i SANDSVÆR,
TUSNAnøtterø,
TUTEN-BORGESTOKKE, 
TUTVEDTHEDRUM,
TUVERØNNINGENstyrvoll i LARDAL,
TVEITANSANDAR, BORRE, NYKIRKE i BORRE, SEM, KODAL i ANDEBU,
TVEITANETANUM i BRUNLANES,
TVEITDALENTANUM i BRUNLANES,
TVEITENSEM, STYRVOLL i LARDAL, SVARSTAD i LARDAL, KOMNES i SANDSVÆR, TJØLLING , hof
TVEITLØKKAstyrvoll i LARDAL,
TVERKHOLTkonnerud i SKOGER,
TVERRDALBOTNE, 
TVERRERØDsem,
TVERRVEDSLAGEN i SEM, slagen i SEM,
TVETTERØDsem,
TYSKERLØKKAefteløt i SANDSVÆR, 
TYSLANDefteløt i SANDSVÆR,
TØMMERHOLTNØTTERØ, 
TØMMERVIKNØTTERØ,
TØMMERÅShillestad i BOTNE, SANDE, SVELVIK, 
TØRFESTnøtterø, 
TØRKLEPPVÅLE, 
TØRKOPnøtterø, konnerud i SKOGER, svelvik, borre,
UBBERØDslagen i SEM,
ULAtjølling, TJØLLING,
ULEBAKKENhøyjord i ANDEBU,
ULFSTEENnykirke i BORRE,
ULLEBERGTANUM i BRUNLANES, KOMNES i SANDSVÆR, EFTELØT i SANDSVÆR,
ULLEVIKSLAGEN i SEM, slagen i SEM,
ULLEVIKSRØNNINGENslagen i SEM,
ULSRUDVÅLE,
ULSRØDnykirke i BORRE,
ULVBJØRNS-KNEMSVELVIK, 
ULVERUDkonnerud i SKOGER,
ULVERØDHEDRUM,
ULVØTJØME,
UNDELIslagen i SEM,
UNDERSTVEDTSTOKKE, 
UNDERSVOLDHEM i LARDAL , komnes i SANDSVÆR,
UNDRUMSEM,
UNDRUMSHOLMENsem,
UNNEBERGSANDAR, SLAGEN i SEM,
UNNELSRUDSKOGER, 
UNNEMARKbotne,
UNNERSBUHEDRUM,
UTHEIMnykirke i BORRE,
VADBRÅTENhedenstad i SANDSVÆR,
VADEThedenstad i SANDSVÆR,
VADSTUAhof,
VADUMSTOKKE, 
VAGGESTADSANDAR, andebu, botne,
VAKTBERGstokke, 
VALBYTJØLLING, 
VALDESANDE,
VALDERSNØTTERØ, 
VALDERSPLASSENkonnerud i SKOGER,
VALHEIMbotne,
VALLERAMNES, 
VALLERØDtjølling,
VALLESTYKKETvivestad i RAMNES
VALLUMSTADVIVESTAD i RAMNES,
VALLØSLAGEN i SEM,
VALMESTADVIVESTAD i RAMNES,
VALMESTADRØDHØYJORD i ANDEBU,
VALMESTADSKOGENvivestad i RAMNES,
VALNESborre,
VALSTADvåle, nykirke i BORRE,
VALTERSBORGVÅLE,
VAMMENsande,
VANGslagen i SEM, styrvoll i LARDAL,
VANNØYATJØLLING, 
VARSTOKKE, 
VARBERGSANDE,
VARILTJØLLING, 
VARLØSBOTNE,
VASKALVENtjøme,
VASSBOTNHOF, TANUM i BRUNLANES, borre,
VASSENGAhof, HOF,
VASSMARKENBORRE, borre,
VASSVIKTANUM i BRUNLANES ,
VASSÅSVASSÅS i HOF, svelvik,
VESANDE,
VEALØSborre,
VEARSTOKKE, 
VEBERGSANDE,
VEGGborre,
VEGGENYKIRKE i BORRE
VEGGERANDEBU,
VEIERUDsande, konnerud i SKOGER, VÅLE, våle, efteløt i SANDSVÆR,
VEIERUDLØKKENsvelvik, 
VEIERØDvivestad i RAMNES, botne, borre, nykirke i BORRE, 
VEIMOTkonnerud i SKOGER,
VELLESLAGEN i SEM,
VELLERØDtanum i BRUNLANES,
VELTAkomnes i SANDSVÆR,
VENNERØDARNADAL i STOKKE,
VENVOLLNØTTERØ,
VENÅSRAMNES,
VERGEDALSVARSTAD i LARDAL,
VERGENESHVARNES i HEDRUM,
VERKENSLØKKAefteløt i SANDSVÆR,
VERKEThedenstad i SANDSVÆR,
VERMELISEM,
VERPVÅLE, 
VERPEDALkodal i ANDEBU, andebu,
VERVENvåle,
VESETHOF,
VESETRUDTUFT i SANDSVÆR,
VESLEENGandebu, tuft i SANDSVÆR, 
VESTADSANDAR, TJØLLING,
VESTBAKKENslagen i SEM,
VESTBYKVELDE i HEDRUM, SKOGER, svelvik, borre, andebu,
VESTGÅRDENTJØME, STOKKE, 
VESTLYtuft i SANDSVÆR,
VESTMANNBRÅTENkonnerud i SKOGER,
VESTMANNRØDBORRE,
VESTMUNNTANUM i BRUNLANES,
VESTNESsvelvik, 
VESTPÅHAUGENkodal i ANDEBU,
VESTRUMHEDRUM,
VESTSKOGENbotne, hillestad i BOTNE,
VETTESTADEFTELØT i SANDSVÆR, 
VETTESTADPLASSENefteløt i SANDSVÆR,
VEVJAberg i BRUNLANES,
VIERENefteløt i SANDSVÆR,
VIERUDHVARNES i HEDRUM
VIKNYKIRKE i BORRE, SEM, TJØLLING,
VIKAFON i RAMNES, 
VIKEHOF, ANDEBU,
VIKERHOLMENtjøme,
VIKERØYATJØLLING,
VINDALSANDAR,
VINESkodal i ANDEBU, EFTELØT i SANDSVÆR,
VINKJELDERENandebu,
VINNELRØDANDEBU,
VINTERRØNNINGENandebu,
VINTERSTÅhvarnes i HEDRUM,
VIRIKSANDAR,
VISKJØLBOTNE, 
VISSESTADVÅLE, 
VISSESTAD-ØDEGÅRDENVÅLE,
VITTERSENTJØLLING, 
VIULSRØDBORRE, SKOGER, 
VIVESTADVIVESTAD i RAMNES,
VOLDBORRE, NYKIRKE i BORRE,
VOLDENefteløt i SANDSVÆR,
VOLDENEkomnes i SANDSVÆR,
VOLLHOF, UNDRUMSDAL i VÅLE, botne, 
VOLLANEsandar,
VOLLENslagen i SEM
VRANGEDALhøyjord i ANDEBU, 
VRANGESUNDBERG i BRUNLANES,
VÆRVÅGENberg i BRUNLANES,
VØLENSTOKKE,
VÅLEVÅLE, ANDEBU,
VÅRNESSTOKKE,
WULFSBERGefteløt i SANDSVÆR,
YORKsandar,
YTTERSØHEDRUM,
ØDEBRØHOLTstokke, 
ØDEBÆREVARstokke, 
ØDEGÅRDENborre, svarstad i LARDAL, HEM i LARDAL , ANDEBU, andebu, tuft i SANDSVÆR, sande, tanum i BRUNLANES, berg i BRUNLANES, skjee i STOKKE, våle, svelvik, hof, sandar, sem,
ØDE-KJÆREtjøme,
ØDE-LUNDBERG i BRUNLANES,
ØDERYDNINGENborre,
ØDESKAUGSANDE,
ØDESMIDSRØDnøtterø,
ØGÅRDsande,
ØKSENHOLTKVELDE i HEDRUM,
ØNNEMØRKVASSÅS i HOF ,
ØRBREKKAnøtterø, 
ØRENØTTERØ
ØRSNESNØTTERØ,
ØRVIKAfon i RAMNES,
ØSTBYslagen i SEM, HOF, hof, TJØLLING, 
ØSTBYHAGANtjølling,
ØSTERUDvåle, 
ØSTGÅRDENTJØME,
ØSTJORDETTJØME,
ØSTLIHEM i LARDAL , 
ØSTNESsvelvik, 
ØSTUENsande,
ØSTØYAborre,
ØYAsandar,
ØYEHILLESTAD i BOTNE, SANDE,
ØYENEFTELØT i SANDSVÆR,
ØYENMOENefteløt i SANDSVÆR,
ÅBOLSANDAR, 
ÅBYSANDE,
ÅDALENsvarstad i LARDAL, efteløt i SANDSVÆR,
ÅDNEANDEBU, SVELVIK,
ÅJORDEThedenstad i SANDSVÆR,
ÅKEREFTELØT i SANDSVÆR,
ÅKEREIEefteløt i SANDSVÆR,
ÅKERHOLTVASSÅS i HOF , SVARSTAD i LARDAL,
ÅKERUDSVARSTAD i LARDAL, SANDE,
ÅKRESVARSTAD i LARDAL,
ÅLEBORGENSEM,
ÅMLIBERG i BRUNLANES,
ÅMOTANDEBU, andebu, STOKKE, VÅLE, 
ÅMUNDRØDnøtterø,
ÅNNERUDSANDE,
ÅNNESTADEFTELØT i SANDSVÆR,
ÅRESANDAR,
ÅRHOLTARNADAL i STOKKE,
ÅRKVISLAHEDRUM,
ÅROSBERG i BRUNLANES,
ÅRØYNØTTERØ,SANDAR,
ÅRØYSUNDnøtterø,
ÅSNYKIRKE i BORRE, SEM, RAMNES, svarstad i LARDAL, TUFT i SANDSVÆR, SANDE,EFTELØT i SANDSVÆR,
ÅSENNYKIRKE i BORRE, HVARNES i HEDRUM, SLAGEN i SEM,HOF, styrvoll i LARDAL, FON i RAMNES , svarstad i LARDAL, ANDEBU, andebu, BOTNE, botne, TUFT i SANDSVÆR, tuft i SANDSVÆR, stokke, hem i LARDAL, efteløt i SANDSVÆR, hedenstad i SANDSVÆR,
ÅSENDENVÅLE,
ÅSENEkodal i ANDEBU,
ÅSENHAUGENhof,
ÅSERUDtanum i BRUNLANES, SKOGER, 
ÅSGÅRDandebu,
ÅSGÅRDENBORRE, VASSÅS i HOF,
ÅSHEDENVÅLE,
ÅSHEIMtuft i SANDSVÆR, sande, styrvoll i LARDAL,
ÅSHILDRØDHEDRUM, tanum i BRUNLANES,
ÅSKOLLENSKOGER,
ÅSLANDsvarstad i LARDAL, EFTELØT i SANDSVÆR, hedenstad i SANDSVÆR,
ÅSLANDBAKKENefteløt i SANDSVÆR, 
ÅSLANDPLASSefteløt i SANDSVÆR,
ÅSLIsvarstad i LARDAL, efteløt i SANDSVÆR,
ÅSLYbotne, hillestad i BOTNE, stokke,
ÅSMENDRUDefteløt i SANDSVÆR,
ÅSMOENefteløt i SANDSVÆR,
ÅSMUNDRØDSLAGEN i SEM, TJØLLING,
ÅSNESSANDE, tanum i BRUNLANES, tanum i BRUNLANES,
ÅSRUDsvarstad i LARDAL,
ÅSRUMHEDRUM, berg i BRUNLANES, 
ÅSRØNNINGENtuft i SANDSVÆR,
ÅSTERUDEFTELØT i SANDSVÆR,
ÅSTRAETSEM,