Kjappe linker for slektsforskere Nr2

Kråkstad Eng-gårdene

Kråkstad Eng-gårdene.
Side 1.
Eng.
Se Norske gårdnavne Oluf Rygh.
Nevnes i ”Røde bok” ca. 1400. Betyr ”Engen ”og har opprinnelig vært en del av en av de eldre grannegårdene, enten Frogner eller Løken. Er et eksempel på hvordan betegnelsen for et jorde efter hvert kan heve sig til gårdsnavn. – Sigtunrud, som nå er gått helt opp i Eng – navnet lever ikke lenger – har øiensynlig engang tilhørt Sigtun. – Fullgård; gammelt matr. nr. 30, gml. Skyld 5 fjerdinger (= 1skpd. 5 lispd.); matrikkelkommisjonen 1723 foreslår skylden nedsatt til 1 skpd. Den anfører gården: ”Måtelig jord, men meget lett til aker;ingen skog; sår 3 skjepper blandkorn 11t. Havre; avler 18 lass høi; 1 hest og 7 kjør, 6 sauer”. 1839 fikk gården nytte matr. nr. 1, ny skyld 5 daler 3 ort 10 skilling( halvparten på hver av de 2 gårdene); revidert skyld 1886: 15,42 (samlet) Gården var kirkegods; tilhørte Kråkstad prestebol. Der var undertiden 2 brukere, undertiden bare en. Manntallet 1665 anfører : ”Gudbrand Mogenssøn bruker ¾, de to fjerdinger ligger øde.” Eng grenser i Nord til Haugteien i Ås Sinnerud i Ski , Øst til Løken , Syd til Frogner og Kråkstad Prestegård , og Hage i Ås.
Gammelt Kart Dagens Kart.
Eng Side 1. Gr.nr./ Br.nr. 30 Reg. I 1400,1723,1665,1801. Gården deles i 1812 De nye gårdene Gr.nr. 1 Etter 1839.
Eng nordre Side 6. Gr.nr.1 Br.nr. 1. Reg. I 1838-1839,1865,1875,1886 og 1900.
Eng ødegården Side 11 Gr.nr 1 Br.nr. 2 Reg. I 1865,1875,1886,1900.
Engsholmen Side 9 Gr.nr. 1Br.nr. 3. Reg. i 1865,1875,1886 og 1900.
Eng søndre Side 4 Gr.nr. 1Br.nr. 4. Reg. I 1838,-1839.1865,1875,1886 og 1900.
1723 Bare en bruker.
Joen Nilsen.
Født: Ca. 1671.
Døpt: Gift: Død: 1754 Eng Kråkstad Akershus.
Gravlagt: 9/6-1754. Kråkstad Akershus.
Ektefeller:
Marthe Elen Jørgensdatter.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Eng-gårdene.
Side 2.
Født: Ca. 1680.
Døpt: Gift: Død: 1775 Eng Kråkstad Akershus.
Gravlagt: 15/10-1775. Kråkstad Akershus.
Barn: 1 Åse Jonsdatter. (1680-1807).
Joen Nilsen, fikk bygselbrev på gården 1720, døde 1754, 85 år, 1751 hadde han og hans hustru Marte Elen Jørgensdtr.
Overlatt gården Eng + Sigtunrud til svigersønnen Ole Pedersen fra Krakelsrud.
Bruker 1751.
Ole Pedersen.Krakelsrud.
Født: 1730. Krakelsrud Kråkstad Akershus.
Døpt: Gift: 28/11-1751. Kråkstad Akeshus.
Død: 1773. Eng Kråkstad Akershus.
Gravlagt 12/3-1773. Kråkstad Akershus.
Ektefelle:
Åse Jonsdatter.
Født: 1680.
Døpt: Gift: 28/11-1751. Kråkstad Akeshus.
Død: 1807. Eng Kråkstad Akershus.
Gravlagt: 24/8-1807. Kråkstad Akershus.
Barn: 1. Hans Olsen Eng. (1752-1752) 2. Ellen Olsen Eng. (1754- ) 3. Anne Olsen Eng. (1756- ) 4. Gunhild Olsen Eng. (1759- ) 5. Joen Olsen Eng. (1761-1825) 6. Peder Olsen Eng (1764- ) 7. Kristine Olsdatter Eng. (1768-1774) De gamle fikk livøre på gården. Ole Pedersen døde 1773, 43 år, enken Åse Jonsdtr. brukte den til 1781, da sønnen Joen Olsen fikk bygselbrev på den.
Bruker 1781.
Joen Olsen Eng.
Født: 1761. Eng Kråkstad Akershus.
Døpt: 13/12-1761. Eng Kråkstad Akershus.
Gift: 28/8-1774. Kråkstad Akershus.
Gift. 24/10-1816. Kråkstad Akershus.
Død: 1825. Eng Kråkstad Akershus.
Gravlagt: 20/2-1825. Eng Kråkstad Akershus.
Ektefelle:
1 Sibille Pedersdatter Holt.
Født: 1766. Holt Kråkstad Akershus.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Eng-gårdene.
Side 3.
Døpt: 1/2-1766. Kråkstad Akershus.
Gift: 28/8-1774. Kråkstad Akershus.
Død: 1816 Eng Kråkstad Akershus.
Gravlagt: 13/4-1816. Kråkstad Akershus.
Barn: 1. Ole Jonsen Eng (1785-1788) 2. Malene Jonsdatter Eng (1787- ) 3. Anne Kristine Jonsdatter Eng (178 ) 4. Ole Jonsen Eng. (1790-1867) 5. Inger Jonsdatter (1792-6. Anne Kristine Jonsdatter Eng (1795- ) 7. Ellen Jonsdatter Eng (1797-1800)
Ektefelle:
2 Anne Marie Nicolaidatter Behmer (1777 – 1826)
Gift. 24/10-1816. Kråkstad Akershus.
Ingen barn.
1812 blev gården delt, idet Jon Olsen avstår ½ part av gården: Eng nordre til sin sønn skoleholder Ole Jonsen, mens han selv beholder den andre halvdel: Eng søndre.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Eng-gårdene.
Side 4.
Eng Søndre.
Kart.
Som nevnt ovenfor beholdt Jon Olsen selv denne del i 1812, da han avstod nordre Eng til sin sønn Ole Jonsen.
Jon Olsen døde 1825, 63 år, hustruen Anne Marie 1826, 49 år.
Casper Johannesen, som var ste-svigersønn av Jon Olsen (gift med Marie Nilsdtr. Forgner), kjøpte gården for 500 spd. (Jon Olsen hadde bygslet). Betingelsene var de samme som for nordre Eng.
Ca.1839 fikk Casper Johannesen kongelig skjøte på gården; kjøpesummen var 550 spd, 2/3 av den (366 spd) skulde amortiseres i 28 år, den siste tredje part blev omsatt i fast årlig kornrent. 2 t. 3 skjepper og 3 ½ fjerdingkar bygg til Oplysningsvesenets fond. Dessuten blev naturligvis gården påheftet den gamle landskyld til Kråkstad prestebol = 12 ½ lispd. Havremel 1 t. 2 skjepper og 3 ½ fjerdingkar bygg årlig, å betale efter kapitultaksten.
Bruker fra 1825 til Ca. 1839.
Eier fra ca. 1839.
Casper Johannesen.
Født: 1801. Stallerudplass Kråkstad Akershus.
Døpt: 3/4-1801. Kråkstad Akershus.
Gift: 2/11-1822. Kråkstad Akershus.
Død: 1 Gravlagt: 1 Ektefelle:
Maria Nilsdatter.
Født: 1799. Mellom Frogner Kråkstad Akershus.
Døpt: 13/10-1799. Kråkstad Akershus.
Gift: 2/11-1822. Kråkstad Akershus.
Død: 1 Gravlagt: 1
Barn: 1 Nils Caspersen (1824- ) 2 Johanne Martine Caspersdatter (1829- ) 3 Johan Anton Caspersen (1835- ) 4 Herman Nicolai Caspersen (1838- ) 1865 selger Casper Johannessen gården til Ole Engebretsen Rådim for 2650 spd. (Casper Johannessen kjøpte Berger). Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Eng-gårdene.
Side 5.
Eier og bruker 1865.
Ole Engebretsen Rådim.
Født: Døpt: Gift: Død:
(1897)
Gravlagt: Hustru:
Marthea Jensdatter Nordby.
Født: Døpt: Gift: Død:
(1913)
Gravlagt: Barn: 1 Ragnhild (Eng) Hagelund 2 Maren (Eng) Finstad 3 Hilda (Eng) Sundby Svigersønnen Johannes Finstad, g. m. Maren Eng kjøpte gården i 1898.
Eier og bruker 1898.
Johannes Finstad.
Født: Døpt: Gift: Død:
(1911)
Gravlagt: Ektefelle.
Maren (Eng) Finstad.
Født: Døpt: Gift: Død:
(1913)
Gravlagt: Barn: 1 Signe 2 Ole 3 Marie 4 Olga 5 JohannesSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Eng-gårdene.
Side 6.
Eng Nordre.
Kart.
Eng nordre: 1812 fikk skoleholder Ole Jonsen bygselbrev på denne gård utstedt av sogneprest Høyrbye 1839 fikk han kongelig skjøte på gården; kjøpesummen var 550 spd, 2/3 av den (366 spd) skulde amortiseres i 28 år, den siste tredje part blev omsatt i fast årlig kornrent. 2 t. 3 skjepper og 3 ½ fjerdingkar bygg til Oplysningsvesenets fond. Dessuten blev naturligvis gården påheftet den gamle landskyld til Kråkstad prestebol = 12 ½ lispd. Havremel 1 t. 2 skjepper og 3 ½ fjerdingkar bygg årlig, å betale efter kapitultaksten.
Bruker 1812.
Bruker og eier 1839.
Ole Jonsen Eng.
Født: 1790. Eng Kråkstad Akershus.
Døpt: 28/3-1790. Kråkstad Akershus.
Gift: 25/1-1812. Kråkstad Akershus.
Gift: 18/10-1834. Kråkstad Akershus.
Gift: 13/6-1836. Kråkstad Akershus.
Død: 1867. Eng Kråkstad Akershus.
Gravlagt: 2779-1867. Kråkstad Akershus.
Ektefelle:
1 Louisa Olsdatter Frogner.
Født: 1786. Frogner Kråkstad Akershus.
Døpt: 23/4-1786. Kråkstad Akershus.
Gift: 25/1-1812 Kråkstad Akershus.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Eng-gårdene.
Side 7.
Død: 3/6-1833. Eng Kråkstad Akershus.
Gravlagt: 8/61833. Kråkstad Akershus.
Barn. 1. Ole Olsen (1810- ) 2. Jan Olsen (1812- ) 3. Sibille Olsdatter (1817- ) 4. Andreas Olsen (1823-1875) 5. Peter Olsen ( – ) 6. Maren Sofie Olsdatter ( – ) 2. Marthe Andersdatter ( – )
Ektefelle:
2 Marthe Andersdatter.
Født: Døpt: Gift: 18/10-1834. Kråkstad Akershus.
Død: Gravlagt: Ingen barn.
Ektefelle:
3 Boel Hansdatter.
Født: Døpt: Gift: 13/6-1836. Kråkstad Akershus.
Død: Gravlagt: Ingen barn.
1867 selger arvingene efter Ole Jonsen til Christopher Mortensen for 199 spd. Han var fra Garder i Garder, g. m.
Anne Helene Hansdtr. Fra Holm i Såner.
Eier og bruker 1867.
Christopher Mortensen..
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Ektefelle:
Anne Helene Hansdatter.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Eng-gårdene.
Side 8.
Jens Christophersen, 1897 skjøte til sønnen Jens Christophersen.
Eier og bruker 1897.
Jens Christophersen.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Ektefelle.
Ragnhild Hansdatter Rådim.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn.
Helga Jensdatter Eng. 1928: Jens Christophersen skjøte på denne gård til Jul Jensen Delerus. 1929: Jul Jensen Delerus skjøte til fru Marie Mæhren..Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Eng-gårdene.
Side 9.
Engsholmen.
Kart.
Det ble skilt ut en plass Kalt Engsholmen Andreas Olsen og kona Maren Andersdatter bebygde Engsholmen alt i 1848. Andreas er da 25 år. Huset var opprinnelig bygd med svalgang på forsiden og er senere ombygd.
Først i 1867 blir Engsholmen formelt skilt ut som egen eiendom fra Norde Eng.
Faren til Andreas Ole Jonsen dør og arvingene selger Nordre Eng. Andreas Beholder Engsholmen.
Eier og bruker 1867.
Andreas Olsen.
Født: 12/3-1823 Eng Kråkstad Akershus.
Døpt: 23/3-1823 Kråkstad Akershus.
Gift: 6/1-1849 Kråkstad Akershus.
Død: 27/3.1875 Engsholmen Kråkstad Akershus.
Gravlagt: Hustru.
Maren Andersdatter.
Født: 8/2-1827 Smedsrud under Prestegården Kråkstad Akershus.
Døpt: 25/3-1827 Kråkstad Akershus.
Gift: 6/1-1849 Kråkstad Akershus.
Død: 15/6-1913 Sander Ski Akershus.
Gravlagt: Barn.
1. Laura Anette Andreasdatter (1849- ) 2. Ole Anton Andreasen (1852- ) 3. Agnette Lovise Andreasdatter (1855- ) 4. Maren Bolette Andreasdatter (1857- ) 5. Jul Andreasen (1861-1941) 6. Christian Andreasen Senere Holmen (1864-1945) 7. Laura Alette Andreasdatter (1866- ) 8. Hans Martin Andreasen (1870- )Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Eng-gårdene.
Side 10.
Andreas dør 1875 og Maren beholder gården til 1895 da sønnen Christian Andreassen senere Christian Holmen overtar gården som blir kalt Engsholmen eller bare Holmen. Alle barna til Maren og Andreas tar senere etternavnet Holmen.
Eier og bruker 1895.
Christian Andreasen Holmen.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Ektefelle.
Dagny Holmen.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn.
1. Eugen Holmen (1896-1971) 2. Ivar Alfred Holmen (1898- ) 3. Signe Holmen (1899- ) Sønnen Ivar Alfred Holmen overtar gården.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Eng-gårdene.
Side 11.
Plasser under Eng
Engseie/Engsødegården.
Kart.
Det har tydeligvis hørt en plass til Eng. Nevnt 1736 og 1738 som bosted for Ole Olsen og hustru Marthe Marthe Christensdatter.
Bruker 1736
Ole Olsen.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Ektefelle.
Marthe Christensdatter.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn født på Engseie. 1 Jacob Olsen (1736-) 2 Mari Olsdatter (1738-) Ole og Marthe kom til Vevelstadplass mellom 1738 og 1740. Til Skjefstadplass mellom 1746 og 1748.
Det er senere 1865 , 1875, og 1900 nevnt en plass kalt Engsødegården.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Eng-gårdene.
Side 12.
Denne er sansyneligvis den samme som nevnt overfor i 1736 og 1738.
Hvis vi ser på bruksnr etter 1839 da gårdene får Gnr. 1 tyder dette på at Engsødegården har vært et begrep før oppdelingen av Eng.
RHD Gårdsmatrikkel 1886
Eng nordre Gr.nr./ Br.nr. 1/1 År 1812 bygsel Kråkstad kirke Selveier år 1839.
Engsødegården Gr.nr./ Br.nr. 1/2 År 1865 folketelling registrert som Selveiergård.
Engsholmen Gr.nr./ Br.nr. 1/3 År 1843 ryddet under Eng Nordre År 1869 utskilt som egen gård Eng søndre Gr.nr./ Br.nr. 1/4 År 1812 bygsel Kråkstad kirke Selveier år 1839.
Engsødegården ble nok benyttet som bosted men menneskene som bebodde gården er ført opp under Eng både i kirkebøker og folketellinger. 1853 dukker Eng Ødegården opp i kirkeboka :Ole Jahnsen født.
Gårdmann Jahn Olsen gift med Maren Svendsdatter.
Jahn Olsen var sønn av Ole Joensen og Lovise Olsdatter Eng Nordre. Jahn og Maren kan ha brukt Eng Ødegården før denne annmerkningen i kirkeboka.
Jahn Olsen.
Født: Døpt: Gift: 14-11-1843.
Død: Gravlagt: Ektefelle:
Maren Svendsdatter.
Født: 1816
Døpt: 18-08-1816.
Gift: 14-11-1843.
Død: Gravlagt: Barn: 1 Lisa Alette Jansdatter (1847 ) 2 Lisa Alette Jansdatter (1848 ) 3 Olivia Sophia Jansdatter(1850 ) 4 Ole Jansen (1852 ) 5 Maren Julie Jansdatter (1854 ) 6 Sigvard Jansen (1856 )
Engsødegården 1865.
Eier og bruker.
Johan Jørgensen.
Født: Døpt: Gift: Død:Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Eng-gårdene.
Side 13.
Gravlagt: Ektefelle.
Nicoline Sophie Nilsdatter.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn. 1 Amalie Johansdatter. 2 Julia Anette Johansdatter.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Eng-gårdene.
Side 14.
Kronologiske registreringer for personer med bosted Eng.
Registrert år Person Som Merknad 18-03-1736 Jacob Olsen Døpt Ole Olsen Far Engseie Marthe Christensdatter Mor Engseie
Eli Fadder Fadder Eng 17-10-1739 Aase Joensdatter Konfirmant Eng 03-04-1738 Mari Olsdatter Døpt Jacob Olsen Far Engseie Marthe Christensdatter Mor Engseie Eli Jørgensdatter Fadder Eng Jørgen Olsen Fadder Eng
15-06-1738 Herloug Joensen Fadder Eng 02-08-1739 Joen Pedersøn Fadder Eng Eli Jørgensdatter Fadder Eng 27-11- 1741 Eng: Åse Grefersdatter Død Eng 01-03-1743 Eli Jørgensdatter Fadder Eng Åse Joensdatter Fadder Eng 24-03-1743 Eli Jørgensdatter Fadder Eng 10-11-1743 Eli Jørgensen Fadder Eng 26-04-1744 Lars Joensen Fadder Eng 24-06-1745 Eli Jørgensdatter Fadder Eng Åse Joensdatter Fadder Eng 25-07-1745 Eli Jørgensdatter Fadder Eng Åse Joensdatter Fadder Eng 19-03-1747 Elen Fadder Eng Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Eng-gårdene.
Side 15.
Berte Fadder Eng 22-10-1747 Åse Fadder Eng 26-12-1750 Åse Jonsdatter Fadder Eng 28-11-1751 Aase Jonsdatter Gift Eng 10-09-1752 Habs Olsen Død Eng 26-03-1752 Ole Forlover Eng 17-10-1752 Johannes Gunnersen Konfirmant 27-08-1752 Hans Olsen Døpt Eng Ole Pedersen Far Eng Åse Joensdatter Mor Eng 17-10-1752 Johannes Gunnersen Konfirmant Eng 21-04-1754 Samuel Pedersen Konfirmant Eng 12-05-1754 Elen Olsdatter Døpt Eng Ole Pedersen Far Eng Åse Joensdatter Mor Eng 09-06-1754 Joen Nilsen Død Eng 07-07-1754 Ole Fadder Eng Gunhild Hansdatter Fadder Eng
Åse
Fadder Eng
Gunild Hansdatter Fadder Eng 24-101756 Anne Olsdatter Døpt Eng Ole Pedersen Far Eng Åse Joensdatter Mor Eng 01-11-1757 Ole Fadder Eng Åse Joensdatter Fadder Eng 08-01-1758 Michel Halvorsen Konfirmant Eng 08-04-1759 Gunild Olsdatter Døpt Eng Ole Pedersen Far Eng Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Eng-gårdene.
Side 16.
Åse Joensdatter Mor Eng 09-11-1760 Oloug Soerensdatter Død Eng 17-05- 1761 Eng Mari Fadder Eng 04-10-1761 Hans Jacobsen Konfirmant Eng 13-12-1761 Joen Olsen Døpt Eng Ole Pedersdersen Far Eng Åse Joensdatter Mor Eng 14-08-1763 Ole Pedersen Fadder Eng Åse Joensdatter Faddert | Eng 29-01-1764 Sophia Hansdatter Konfirmant Eng 31-05-1764 Peder Olsen Døpt Eng Ole Pedersen Far Eng Åse Jonsdatter Mor Eng 02-06-1765 Hans Simonsen Konfirmant Eng 10-02-1766 Ole Pedersen Forlover Eng 02-10-1768 Hans Burgesen Konfirmant Eng 04-09-1768 Kristine Olsdatter Døpt Eng Ole Pedersen Far Eng Åse Jonsdatter Mor Eng 02-10-1768 Elen Olsdatter Konfirmant Eng 09-07-1769 Hans Børgersen Fadder Eng 30-09-1770 Anne Olsdatter Konfirmant Eng 10-03-1771 Ole Pedersen Fadder Eng 08-11-1772 Ole Pedersen Fadder Eng Elen Olsdatter Fadder Eng 12-03-1773 Ole Persen Død Eng 17-10-1773 Gunild Olsdatter Konfirmant Eng 10-02-1774 Kirsti Joensdatter Gift Eng 15-04-1775 Elen Olsdatter Gift Eng Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Eng-gårdene.
Side 17.
15-09-1775 Elen Jørgensdatter Død Eng 01-09-1776 Joen Olsen Konfirmant Eng 08/12 1776 Hans Povlsen Fadder Eng. 09-08-1778 Anne Fadder Eng 20-03-1779 Anne Olsdatter Gift Eng 29-04-1779 Elen Olsdatter Fadder Eng 15-08-1779 Peder Olsen Konfirmant Eng 23-04-1780 Gunild Olsdatter Fadder Eng 22-10-1781 Gunild Olsdatter Gift Eng 08-09-1782 Maria Halvorsdatter Døpt Eng Halvor Olsen Far Eng Jøran Andersdatter Mor Eng Joen Olsen Fadder Eng Peder Olsen Fadder Eng 17-12-1782 Joen Olsen Fadder Eng 27-04-1783 Joen Fadder Eng Peder Olsen Fadder Eng 28-08-1784 Joen Olsen Gift Eng 13-03-1785 Joen Olsen Fadder Eng Sebilla Fadder Eng 22-04-1785 Ole Joensen Barn Eng Joen Olsen Far Eng Sibilla Pederadatter Mor Eng 10-02-1786 Peder Olsen Fadder Eng 10-12-1786 Joen Fadder Eng 27-07-1787 Malene Joensdatter Død Eng 30-10-1787 Thore Jonsdatter Konfirmant Eng 21-10-1789 Sebilla Fadder Eng 03-02-1788 Syver Laersen Fadder Eng Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Eng-gårdene.
Side 18.
03-08-1788 Ole Joensen Død Eng 27-09-1788 Anne Kristine Joensdatter Død Eng 05-04-1789 Joen Fadder Eng Sebilla Fadder Eng 14-06-1789 Sebilla Fadder Eng 07-10-1790 Lars Michelsen Konfirmert Eng 12-10-1794 Sibilla Fadder Eng 11-10-1795 Sidsel Olsdatter Konfirmant Eng 23-04-1779 Sibilla Fadder Eng 25-05-1779 Joen Fadder Eng 25-05-1779 Sibilla Fadder Eng 22-07-1797 Joen Fadder Eng 19-11-1797 Lars Mikkelsen Fadder Eng Jørgen Mikkelsen Fadder Eng 08-07-1798 Joen Fadder Eng 06-10-1779 Sebilla Fadder Eng 22-12-1779 Joen Fadder Eng 16-02-1800 Anne Kristine Joensdatter Død Eng 27-04-1800 Marthe Gundersdatter Konfirmant Eng 13-12-1800 Elen Joensdatter Død Eng 1801 FT Eng se link>Beboere Eng 12-06-1801 Elen Kristine Joensdatter Død Eng 24-01-1802 Sibilla Fadder Eng 22-08-1802 Lars Mikkelsen Fadder Eng 03-10-1802 Lars Mikkelsen Fadder Eng 11-11-1802 Malene Joensdatter Død Eng 01-04-1803 Lars Mikkelsen Gift Eng 11-04-1802 Joen Fadder Eng 29-10-1803 Svend Svendsen Fadder Eng Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Eng-gårdene.
Side 19.
Sebilla Fadder Eng 01-11-1805 Sven Svendsen Fadder Eng Sibilla Fadder Eng 27-10-1805 Ole Joensen Konfirmant Eng 06-12-1805 Ole Joensen Fadder Eng Sibilla Fadder Eng 15-05-1806 Anne Sophia Olsdatter Konfirmant Eng 28-04-1807 Aase Joensdatter Død Eng 09-08-1809 Inger Joensdatter Konfirmant Eng 21-02-1808 Ole Joensen Fadder Eng Inger Joensdatter Fadder Eng 23-02-1808 Inger Nilsdatter Død Eng 10-04-1808 Ole Joensen Fadder Eng Tobias Pedersen Fadder Eng Inger Joensdatter Fadder Eng
Sibilla Hjemmedøper Eng
17-12-1809 Ole Joensen Fadder Eng Inger Joensdatter Fadder Eng 21-01-1810 Ole Joensen Fadder Eng Inger Joensdatter Fadder Eng 19-10-1811 Inger Joensdatter Gift Eng 25-01-1812 Ole Joensen Gift Eng 17-05-1812 Joen Fadder Eng
Ole
Fadder Eng
Lovisa Fadder Eng 27-06-1812 Sibilla Hjemmedøper Eng 01-11-1812 Jaen Olsen Døpt Eng Ole Joensen Far Eng Lovisa Olsdatter Mor Eng Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Eng-gårdene.
Side 20.
09-05-1813 Johanne Halvorsdatter Fadder Eng 08-01-1815 Maren Sophia Olsdatter Døpt Eng Ole Joensen Far Eng Lovisa Olsdatter Mor Eng Kari Halvorsdatter Fadder Eng 21-01-1816 Johannes Halvorsen Fadder Eng 13-04-1816 Sibilla Pedersdatter Død Eng Joen Olsen Pårørende Eng 24-06-1816 Lovisa Olsdatter Fadder Eng 06-10-1816 Kari Halvorsdatter Fadder Eng 03-11-1816 Andrine Andreasdatter Konfirmant Eng 05-10-1817 Nicolaj Nilsen Konfirmant Eng Anne Maria Nicolajdatter Mor Eng 21-12-1817 Sibilla Olsdatter Døpt Eng Ole Joensen Far Eng Lovisa Olsdatter Mor Eng Nikolay Nilsen Fadder Eng Anne Maria Nikolaydatter Fadder Eng 25-01-1818 Johannes Halvorsen Fadder Eng 13-09-1818 Ole Joensen Fadder Eng 01-11-1818 Nikolaj Nilsen Fadder Eng Lovisa Olsdatter Fadder Eng Johanne Nilsdatter Fadder Eng 15-11-1818 Nils Joensen Døpt Eng Joen Olsen Far Eng Anna Maria Nicolajdatter Mor Eng Nicolaj Nilsen Fadder Eng Lovisa Olsdatter Fadder Eng Gunild Nilsdatter Fadder Eng Marie Maren Nilsdatter Fadder Eng Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Eng-gårdene.
Side 21.
14-05-1820 Nils Joensen Død Eng Joen Olsen Pårørende Eng Anne Maria Nicolajdatter Pårørende Eng 05-10-1820 Margrete Nilsdatter Konfirmant Eng Anne Maria Nicolajdatter Mor Eng 05-11-1820 Ole Olsen Døpt Eng Ole Joensen Far Eng Lovisa Olsdatter Mor Eng Anne Maria Nikolajdatter Fadder Eng Maria Nilsdatter Fadder Eng 05-08-1822 Maria Mikkelsdatter Død Eng 24-07-1825 Johanne Maria Andersdatter Døpt Eng Anders Olsen Far Eng Gunild Nilsdatter Mor Eng Ole Johnsen Fadder Eng Anne Marie Nikolajdatter Fadder Eng Margrete Nilsdatter Fadder Eng 05-10-1825 Margrethe Nilsdatter Gift Eng 20-11-1826 Baltzer Anthon Nicolajsen Døpt Eng Nicolaj Nilsen Far Eng Ingeborg Thorersdatter Mor Eng Anders Olsen Fadder Eng |Andreas Jacobsen Fadder Eng Gunnild Nilsdatter Fadder Eng Gunnild Hansdatter Fadder Eng 17-12-1826 Johannes Olsen Døpt Eng Tvilling med Peter Peter Olsen Døpt Eng Tvilling med Johannes Ole Johnsen Far Eng Lovise Olsdatter Mor Eng Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Eng-gårdene.
Side 22.
Anders Olsen Fadder Eng Andreas Jacobsen Fadder Eng Gunnild Nielsdatter Fadder Eng 20-01-1828 Ingeborg Nicolajdatter Døpt Eng Nicolaj Nilsen Far Eng Ingeborg Thorersdatter Mor Eng 31-08-1828 John Olsen Konfirmant Eng Ole Johnsen Far Eng Lovisa Olsdatter Mor Eng 28-06-1829 Nicolai Nilsen Fadder Eng 18-11-1829 Nicolay Nilsen Fadder Eng 10-01-1830 Johannes Andersen Far Eng 05-09-1830 Maren Sophia Olsdatter Konfirmant Eng Ole Johnsen Far Eng Lovisa Olsdatter Mor Eng 18-03-1832 Nicolaj Nilsen Fadder Eng Maria Nielsdatter Fadder Eng 29-06-1833 Casper Johannesen Forlover Eng 22-09-1833 Sibilla Olsdatter Konfirmant Eng Ole Jon\hnsen Far Eng Lovisa Olsdatter Mor Eng 22-03-1834 Maren Sophie Olsdatter Gift Eng Casper Johannesen Forlover Eng 18-10-1834 Ole Johnsen Gift Eng Marthe Andersdatter Gift Eng Casper Johannesen Forlover Eng 08-03-1835 Johan Anthon Caspersen Døpt Eng Casper Johannesen Far Eng Maria Nielsdatter Mor Eng Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Eng-gårdene.
Side 23.
Anders Olsen Fadder Eng Marte Andersdatter Fadder Eng 30-08-1835 Ole Olsen Konfirmant Eng Ole Johnsen Far Eng Lovisa Olsdatter Mor Eng 22-05-1836 Maria Nielsdatter Fadder Eng 21-04-1837 Nicoline Nielsdatter Fadder Eng 03-12-1837 Andreas Olsen Konfirmant Eng Ole Johnsen Far Eng Lovisa Olsdatter Mor Eng Karen Ingebretsdatter Konfirmant Eng 06-10-1837 Niels Caspersen Konfirmant Eng Maria Nielsdatter Mor Eng 26-08-1838 Jahn Olsen Fadder Eng Ole Olsen Fadder Eng Andreas Olsen Fadder Eng 02-09-1838 Ole Johnsen Fadder Eng 20-12-1838 Anton Olsen Døpt Eng Ole Johnsen Far Eng Marthe Andersdatter Mor Eng 24-03-1839 Anton Olsen Død Eng 21-04-1839 Casper Johannesen Fadder Eng Karen Hansdatter Fadder Eng Anne Svendsdatter Fadder Eng 11-04-1839 Marie Nielsdatter Død Eng 19-12-1839 Casper Johannesen Forlover Eng 28-03-1840 Casper Johannesen Gift Eng 18-10-1840 Peter Olsen Konfirmant Eng 14-03-1841 Peder Olsen Død Eng Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Eng-gårdene.
Side 24.
11-04-1841 Jens Marius Caspersen Døpt Eng Caspar Johannesen Far Eng Maren Johannesdatter Mor Eng Jahn Olsen Fadder Eng Ole Johnsen Fadder Eng Marthe Halvorsdatter Fadder Eng Sibille Olsdatter Fadder Eng 26-04-1841 Caspar Johannesen Fadder Eng Maren Johannesdatter Fadder Eng 03-12-1841 Ole Olsen Fadder Eng Johan Olsen Fadder Eng Maren Sofie Olsdatter Fadder Eng 15-10-1843 Maren Helene Christiansdatter Konfirmant Eng Johanne Martine Casparsdatter Konfirmant Eng 04-11-1843 Johannes Caspersen Døpt Eng Caspar Johannesen Far Eng Maren Johannesdatter Mor Eng Anders Brynhilsen Fadder Eng Johanne Casparsdatter Fadder Eng Elen Hansdatter Fadder Eng 14-01-1841 Jahn Olsen Fadder Eng Sibelle Olsdatter Fadder Eng 01-12-1844 Ole Enersen Gift Eng 13-04-1841 Johannes Casparsen Død Eng 06-07-1845 Caspar Johannesen Fadder Eng 02-11-1845 Caspar Johannesen Fadder Eng 29-11-1845 Marthe Olsdatter Død Eng 28-12-1845 Jahn Olsen Fadder Eng Ole Olsen Fadder Eng Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Eng-gårdene.
Side 25.
Gunhil Nilsdatter Fadder Eng Sibelle Olsdatter Fadder Eng 10-04-1846 Jensine Caspersdatter Død Eng 13-06-1846 Ole Johnsen Gift Eng Boel Hansdatter Gift Eng 14-11-1846 Jahn Olsen Gift Eng Maren Svendsdatter Gift Eng Ole Johnsen Forlover Eng Caspar Johannesen Forlover Eng 20-06-1847 Johannes Casparsen Døpt Eng Caspar Johannesen Far Eng Maren Johannsdatter Mor Eng 29-08-1847 Lisa Alette Jahnsdatter Døpt Eng Jahn Olsen Far Eng Maren Svendsdatter Mor Eng Andreas Olsen Fadder Eng Peter Olsen Fadder Eng Boel Hansdatter Fadder Eng 14-11-1847 Peter Johnsen Fadder Eng Maren Svensdatter Fadder Eng 06-07-1848 Lisa Alette Jahnsdatter Død Eng Sibilla Olsdatter Død Eng 22-10-1848 Lisa Alette Jansdatter Døpt Eng Jan Olsen Far Eng Maren Svensdatter Mor Eng Ole Johnsen Fadder Eng Ole Olsen Fadder Eng Andreas Olsen Fadder Eng Gunild Hansdatter Fadder Eng Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Eng-gårdene.
Side 26.
Maren Sophie Olsdatter Fadder Eng 29-10-1848 Hans Nielsen Død Eng 12-11-1848 Anton Pedersen Konfirmant Eng 15-07-1849 Thorer Gulbrandsen Fadder Eng 07-10-1849 Ole Johnsen Fadder Eng Boel Hansdatter Fadder Eng 21-10-1849 Jørgen Caspersen Døpt Eng Casper Johannesen Far Eng Maren Johannesdatter Mor Eng Boel Hansdatter Fadder Eng 21-07-1850 Olivia Sophie Jahnsdatter Døpt Eng Jahn Olsen Far Eng Maren Svendsdatter Mor Eng Boel Fadder Eng Johanne Fadder Eng 06-10-1850 Anton Kaspersen Konfirmant Eng 02-02-1851 Boel Hansdatter Fadder Eng 08-04-1852 Casper Thomas Kaspersen Døpt Eng Kasper Johannesen Far Eng Maren Johannesdatter Mor Eng Nils Kaspersen Fadder Eng 03-10-1852 Holm Olsen Konfirmant Eng 25-12-1852 Johanne Kaspersdatter Fadder Eng Kasper Johannesen Fadder Eng 23-01-1853 Ole Jahnsen Døpt Engsødegården Jahn Olsen Far Engsødegården Boel Hansdatter Fadder Eng Johanne Fredriksdatter Fadder Eng Christian Andersen Fadder Eng 17-07-1853 Ole Anton Andreassen Døpt EngsholmenSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Eng-gårdene.
Side 27.
Andreas Olsen Far Engsholmen Maren Andersdatter Mor Engsholmen Boel Hansdatter Fadder Eng Margrethe Johannesdatter Fadder Eng Ole Olsen Fadder Eng 14-08-1853 Anton Julius Christiansen Døpt Eng Christian Andersen Far Eng Gunild Johannesdatter Mor Eng Boel Hansdatter Fadder Eng 17-09-1854 Maren Julie Jahnsdatter Døpt Eng Ødegården Jahn Olsen Far Eng Ødegården Maren Svendsdatter Mor Eng Ødegården Gunild Hansdatter Fadder Eng Christian Andersen Fadder Eng Nils Johannesen Fadder Eng 24-09.1854 Herman Nicolai Caspersen Konfirmant Eng Lovise Olsdatter Konfirmant Eng 15-06-1855 Hans Christian Caspersen Døpt Eng Casper Johannesen Far Eng Maren Johannesdatter Mor Eng Maren Johannesdatter Fadder Eng Johanne Caspersdatter Fadder Eng Casper Johannesen Fadder Eng Anton Caspersen Fadder Eng Casper Johannesen Heimedøper Eng 30-09-1855 Jens Marius Caspersen Konfirmant Eng 01-07-1855 Andreas Bernhard Christiansen Døpt Eng Christian Andersen Far Eng Nordre Gunild Johannesdatter Mor Eng NordreSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Eng-gårdene.
Side 28.
Maren Andersdatter Fadder (Engs) Holmen 20-01-1856 Hans Christian Caspersen Død Eng 29-06-1856 Agnette Lovise Andreasdatter Døpt Engs (Holmen) Andreas Olsen Far Engs (Holmen) Maren Andersdatter Mor Engs (Holmen) Gunild Johannesdatter Fadder Eng Julie Hansdatter Fadder Eng Jahn Olsen Fadder Eng 26-10-1856 Sigvard Jahnsen Døpt Eng Jahn Olsen Far Eng Maren Svendsdatter Mor Eng Maren Andersdatter Fadder Engs (Holmen) Julie Hansdatter Fadder Eng 05-04-1857 Maren Johannesdatter Fadder Eng Casper Johannesen Fadder Eng Anton Caspersen Fadder Eng 21-06-1857 Hans Marius Christiansen Døpt Eng Christian Andersen Far Eng Gunild Johannesdatter Mor Eng Gunild Johannesdatter Fadder Eng Julie Amalie Hansdatter Fadder Eng 11-10-1857 Gunild Johannesdatter Fadder Eng 21-03-1857 Emma Caspersdatter Døpt Eng Casper Johannesen Far Eng Maren Johannesdatter Mor Eng Nils Caspersen Fadder Eng
Casper Hjemmedøper Eng
21-05-1858 Anton Caspersen Fadder Eng 22-04-1858 Johan Anton Kaspersen Gift Eng Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Eng-gårdene.
Side 29.
06-02-1859 Maren Bolette Andreasdatter Døpt Engs (Holmen) Andreas Olsen Far Engs (Holmen) Maren Andersdatter Mor Engs (Holmen) Maren Andersdatter Fadder Eng Julie Hansdatter Fadder Eng 08-09-1859 Holm Olsen Gift Eng 26-06-1859 Boel Hansdatter Fadder Eng Casper Johannesen Forlover Eng 03-07-1857 Casper Johannesen Far Eng Johan Olsen Fadder Eng 24-06-1860 Johan Martin Jahnsen Døpt Eng Jahn Olsen Far Eng Maren Svendsdatter Mor Eng Dorthea Syversdatter Fadder Eng Anton Hansen Fadder Eng 12-11-1860 Johan Anton Hansen Gift Eng 19-05-1861 Juul Andreassen Døpt Engs (Holmen) Andreas Olsen Far Engs (Holmen) Maren Andersdatter Mor Engs (Holmen) Maren Andersdatter Fadder Eng Anne Dorthea Syversdatter Fadder Eng Jan Olsen Fadder Eng 25-08-1861 Olav Anton Johansen Døpt Eng Nordre Johan Anton Hansen Far Eng Nordre Inger Marie Olsdatter Mor Eng Nordre Boel Hansdatter Fadder Eng Elen Petrine Olsdatter Fadder Eng 04-04-1862 Kasper Johannesen Forlover Eng 27-04-1862 Maren Andersdatter Fadder Eng Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Eng-gårdene.
Side 30.
Jens Kaspersen Fadder Eng 20-07-1862 Dorthe Syversdatter Fadder Eng 26-12-1862 Kasper Johannesen Forlover Eng Anton Hansen Forlover Eng 28-06-1863 Hans Theodor Johansen Døpt Eng Nordre Johan Anton Hansen Far Eng Nordre Inger Marie Olsdatter Mor Eng Nordre Boel Hansdatter Fadder Eng Elen Petrine Olsdatter Fadder Eng Daniel Anton Hansen Fadder Eng 13-12-1863 Dorthea Syversdatter Fadder Eng Jens Kaspersen Fadder Eng 20-03-1864 Dorthea Syversdatter Fadder Eng 25-09-1864 Christian Andreasen Døpt Engsholmen Andreas Olsen Far Engsholmen Maren Andersdatter Mor Engsholmen Maren Andersdatter Fadder Eng Dorthea Syversdatter Fadder Eng 12-06-1864 Julie Anette Johansdatter Døpt Eng Johan Jørgensen Far Eng Nicoline Sofie Nilsdatter Mor Eng 1865 FT Eng Nordre se Link >Beboere Eng nordre 1865 FT Eng Nordre Holmen se Link >Beboere Engsholmen 1865 FT Eng Søndre se Link >Beboere Eng søndre 1865 FT Engsødegården se Link >Beboere Engsødegården 09-04-1865 Andreas Olsen Fadder Engsholmen Maren Andersdatter Fadder Engsholmen 1 13-04-1865 Dorthea Syversdatter Fadder Eng 30-04-1865 Sofie Nilsdatter Fadder Eng Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Eng-gårdene.
Side 31.
Johan Jørgensen Fadder Eng 17-09-1865 Maren Andersdatter Fadder Engsholmen 20-10-1865 Johan Anton Hansen Gift Eng Casper Johannesen Forlover Eng 11-02-1866 Christoffer Mortensen Fadder Eng 28-10-1866 Laura Alette Andreassen Døpt Engsholmen Andreas Olsen Far Engsholmen Maren Andersen Mor Engsholmen Maren Andersen Fadder Engsholmen Martin Syversen Fadder Eng 17-02-1867 Karl Johansen Døpt Eng Søndre Johan Martin Syversen Far Eng Søndre Marthe Olsdatter Mor Eng Søndre Maren Andersdatter Fadder Engsholmen 17-03-1867 Hans Martin Berntsen Døpt Eng Nordre Bernt Christoffer Mortensen Far Eng Nordre Anne Helene Hansdatter Mor Eng Nordre Helene Hansdatter Fadder Eng 19-06-1867 Ole Engebretsen Gift Eng 26-12-1867 Christian Hansen Fadder Eng Andreas Hansen Fadder Eng 05-01-1868 Maren Andersdatter Fadder Engsholmen 17-05-1868 Johan Torgersen Fadder Eng Sofie Nilsdatter Fadder Eng 05-07-1868 Ragnhild Emilie Olsdatter Døpt Eng Ole Engebretsen Far Eng Johanne Mathea Jensdatter Mor Eng 26-12-1868 Maren Rasmusdatter Fadder Eng 30-03-1869 Christoffer Mortensen Forlover Eng Hans Larsen Forlover Eng Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Eng-gårdene.
Side 32.
11-06-1869 Ole Engebretsen Forlover Eng 18-07-1869 Andreas Olsen Fadder Engsholmen Maren Andersdatter Fadder Engsholmen Maren Andersdatter Fadder Engsholmen 19-09-1869 Mathea Jensdatter Fadder Eng 31-10-1869 Julius Jensen Fadder Eng Hans Larsen Fadder Eng 31-07-1871 Maren Julie Olsdatter Døpt Eng Ole Ingebretsen Far Eng Johanne Mathea Jensdatter Mor Eng Hans Martin Andreasen Døpt Engsholmen Andreas Olsen Far Engsholmen Maren Andersdatter Mor Engsholmen Maren Andersdatter Fadder Eng Anton Andreasen Fadder Engsholmen
1900 FT Eng Nordre se link>Beboere Eng nordre 1900 FT Holmen av Eng se link>Beboere Engsholmen 1900 FT Engsødegården se link>Beboere Engsødegården 1900 FT Eng Søndre se link>Beboere Eng søndre