Kjappe linker for slektsforskere Nr2

Forfedre til Peder Ingvald Antonius Johnsen


Generasjon 1
1. Peder Ingvald Antonius Johnsen, f. 1893 i Stangnes, Trondenes, Troms. Sønn av 2.
Albert Stangnes og 3. Sofie Ottelia Andersdatter. G.m. (1) Ragnhild Amanda Jørgensdatter 26 04 1917 i Trondenes, Troms. F. 02 01 1894 i Mekila, Trondenes, Troms. Datter av Jørgen Bernhard Mikkelsen og Ellen Marie Martiniusdatter.
Generasjon 2
2. Albert Stangnes, f. 23 11 1869 i Trondheim, Sør-Trøndelag; d. 1948 i Stangnesvika, Trondenes, Troms. Sønn av 4. Peder Martinius Johnsen og 5. Ingeborg Anna Olsdatter.
G.m. 3. Sofie Ottelia Andersdatter 1893. 3. Sofie Ottelia Andersdatter, f. 23 02 1871 i Drag, Tysfjord, Nordland; d. 1921 i Stangnesvika, Trondenes, Troms. Datter av 6. Anders Kristensen og 7. Rebekka Andrea Jakobsdatter.
Barn av Albert Stangnes og Sofie Andersdatter er:
1 i. Peder Ingvald Antonius Johnsen, f. 1893 i Stangnes, Trondenes, Troms; g.m. Ragnhild Amanda Jørgensdatter 26 04 1917 i Trondenes, Troms. ii. Aasta Ragna Johnsen, f. 1895 i Stangnes i Trondenes, Troms. iii. Ei nar Stan gnes iv. Ottar Ingemar Stangnes, f. 06 05 1903 i Stangnes, Trondenes, Troms. v. Alfhilde Sofie Johnsen, f. 1897 i Stangnes i Trondenes, Troms. vi. Au d John sen vii. Fridtjof Julian Stangnes, f. 05 07 1901 i Stangnes, Trondenes, Troms. viii. In gebjørg John sen ix. Ko nrad Stan gnes x. Eugenie Hedvig Johnsen, f. 29 08 1899 i Stangnes i Trondenes, Troms. xi. Mathilde Lovise Johnsen, f. 20 06 1905 i Stangnes, Trondenes, Troms.
Generasjon 3
4. Peder Martinius Johnsen, f. 1841 i Gansås i Trondenes, Troms; d. 1918 i Stangnes i Trondenes, Troms. Sønn av 8. John Tollefsen og 9. Ane Sofie Johnsdatter. G.m. 5. Ingeborg Anna Olsdatter 13 02 1870 i Bakklandet, Trondheim, Sør-Trøndelag. 5. Ingeborg Anna Olsdatter, f. 07 04 1840 i Sørnæset, Malvik, Trondheim, Sør-Trøndelag; d. 13 04 1911 i Stangnes, Trondenes, Troms. Datter av 10. Ole Andersen og 11. Anne Tomasdatter.
Barn av Peder Johnsen og Ingeborg Olsdatter er:
2 i. Albert Stangnes, f. 23 11 1869 i Trondheim, Sør-Trøndelag; d. 1948 i Stangnesvika, Trondenes, Troms; g.m. (1) Marie; g.m. (2) Sofie Ottelia Andersdatter 1893. ii. Alfred Johnsen, f. 1872. iii. Johan Alfred Johnsen, f. 28 02 1873 i Bakklandet, Trondheim, Sør-Trøndelag; g.m. Anne Kristofa Johnsen 11 09 1904 i Tromsø, Troms; f. 1883 i Trondenes, Troms. iv. Mathilde Lovise Johnsen, f. 1876 i Stangnes i Trondenes, Troms. v. Torvald Julius Johnsen, f. 1876 i Stangnes i Trondenes, Troms; g.m. Dorthea Mathilde Pedersen 15 10 1902 i Trondenes, Troms; f. 1878 i Beiaren?. vi. Peder Ingvald Antonius Johnsen, f. 1893.
6. Anders Kristensen, f. 14 10 1825 i Hundshammer, Hafslo, Sogn og Fjordane; d. 16 01 1899 i Oppeid, Hamarøy, Nordland. Sønn av 12. Kristen Andersen og 13. Christie Andersdatter. G.m. 7. Rebekka Andrea Jakobsdatter 04 12 1863 i Lødingen. 7. Rebekka Andrea Jakobsdatter, f. ca. 1835 i Stokke i Tysfjord; d. 18 02 1875. Datter av 14. Jakob Rasmussen og 15. Elen Sofie Kristiansdatter.
Barn av Anders Kristensen og Rebekka Jakobsdatter er:
3 i. Sofie Ottelia Andersdatter, f. 23 02 1871 i Drag, Tysfjord, Nordland; d. 1921 i Stangnesvika, Trondenes, Troms; g.m. Albert Stangnes 1893. ii. Albert Ludvig Andersen, f. 1863. iii. Adelsten Johan Røst Andersen, f. 1864. iv. Jakob Sofus Andersen, f. 1866. v. Ole Andersen, f. 1868. vi. Kr istine And ersdatter vii. Josefine Andersdatter, f. 1862.
Generasjon 4
8. John Tollefsen, f. 1780 i Kanebogen, Trondenes, Troms; d. 1854 i Gansås i Trondenes i Troms. Sønn av 16. Tollef Johnsen og 17. Margrethe Elisabeth Jakobsdatter. G.m. 9. Ane Sofie Johnsdatter. 9. Ane Sofie Johnsdatter, f. 1798 i Gausvik i Trondenes; d. 1868 i Leikvikfjell. Datter av 18. John Kristoffersen og 19. Margrethe Sofie Madsdatter.
Barn av John Tollefsen og Ane Johnsdatter er:
4 i. Peder Martinius Johnsen, f. 1841 i Gansås i Trondenes, Troms; d. 1918 i Stangnes i Trondenes, Troms; g.m.
Ingeborg Anna Olsdatter 13 02 1870 i Bakklandet, Trondheim, Sør-Trøndelag. ii. Mathias Eberg Johnsen, f. 1824 i Gansås i Trondenes; d. 1843 i Gansås i Trondenes i Troms. iii. Martha Marie Johnsdatter, f. 1826 i Gansås i Trondenes; d. 1904 i Leikvikfjell, Trondenes, Troms; g.m. (1) Arve V. Hartvigsen; f. 1830 i Trondenes; d. Aft. 1900; g.m. (2) Rasmus Johan Johannesen; f. 1810 i Leikvikfjell, Trondenes, Troms; d. 1863 i Leikvikfjell, Trondenes, Troms. iv. Johan Jakob Johnsen, f. 1830 i Gansås i Trondenes; d. 1892 i Gansås i Trondenes i Troms; g.m. Maren M.
Olsdatter 1857; f. 1832 i Bessebostad.
10. Ole Andersen, f. i Roten, Malvik, Sørtrøndelag?. He met 11. Anne Tomasdatter. 11. Anne Tomasdatter, f. 14 04 1814 i Sørnæset, Malvik, Trondheim, Sør-Trøndelag.
Datter av 22. Thomas Pedersen og 23. Ingeborg Mathiasdatter.
Barn av Ole Andersen og Anne Tomasdatter er:
5 i. Ingeborg Anna Olsdatter, f. 07 04 1840 i Sørnæset, Malvik, Trondheim, Sør-Trøndelag; d. 13 04 1911 i Stangnes, Trondenes, Troms; g.m. (1) Ove Marthin Michalsen Berg; g.m. (2) Peder Martinius Johnsen 13 02 1870 i Bakklandet, Trondheim, Sør-Trøndelag.
12. Kristen Andersen, f. ca. 05 1796 i Hafslo i Sogn og Fjordane; d. ca. 1859. Sønn av 24.
Anders Davidsen og 25. Anna Kristensdatter. He met 13. Christie Andersdatter. 13. Christie Andersdatter, f. ca. 02 1805 i Hundshammer, Hafslo, Sogn og Fjordane; d. ca. 1885 i Buffalo Co, Wisconsin, USA. Datter av 26. Anders Olsen og 27. Kari Axelsdatter. Barn av Kristen Andersen og Christie Andersdatter er:
6 i. Anders Kristensen, f. 14 10 1825 i Hundshammer, Hafslo, Sogn og Fjordane; d. 16 01 1899 i Oppeid, Hamarøy, Nordland; g.m. (1) Kristina Olsdatter 06 11 1851 i Hafslo; g.m. (2) Rebekka Andrea Jakobsdatter 04 12 1863 i Lødingen.
14. Jakob Rasmussen, f. 03 10 1803 i Stokke, Tjeldsund, Nordland. Sønn av 28. Rasmus Andreas Hansen og 29. Karen Jakobsdatter. G.m. 15. Elen Sofie Kristiansdatter 19 07 1828.
15. Elen Sofie Kristiansdatter, f. 15 01 1806. Datter av 30. Christian Schnitler Christiansen og 31. Barbro Maria Kristoffersdatter.
Barn av Jakob Rasmussen og Elen Kristiansdatter er:
7 i. Rebekka Andrea Jakobsdatter, f. ca. 1835 i Stokke i Tysfjord; d. 18 02 1875; g.m. Anders Kristensen 04 12 1863 i Lødingen. ii. Olaus Jakobsen, f. 25 10 1828 i Stokke, Tjeldsund, Nordland; d. 03 01 1919; g.m. Thea Margrethe Andreasdatter 25 11 1855; f. 1826 i Overhalla; d. 09 01 1902.
Generasjon 5
16. Tollef Johnsen, f. 1750 i Kannebogen i Trondenes; d. 1823. Sønn av 32. John Madsen og 33. Elen Tollefsdatter. G.m. 17. Margrethe Elisabeth Jakobsdatter. 17. Margrethe Elisabeth Jakobsdatter, f. 1752 i Indre Aun i Trondenes. Datter av 34.
Jakob Andersen og 35. Ane Olsdatter.
Barn av Tollef Johnsen og Margrethe Jakobsdatter er:
8 i. John Tollefsen, f. 1780 i Kanebogen, Trondenes, Troms; d. 1854 i Gansås i Trondenes i Troms; g.m. (1) Ane Sofie Johnsdatter; g.m. (2) Martha Maria Mikkelsdatter. ii. Elen Tollefsdatter, f. 1782 i Gansås i Trondenes. iii. Mads Tollefsen, f. 1784 i Gansås i Trondenes; d. 1850; g.m. Berthe Brønlund Kristiansdatter Eberg; f. 1796 i Sama; d. 1845. iv. Nils Tollefsen, f. 1786 i Gansås i Trondenes. v. Jakob Tollefsen, f. 1788 i Gansås i Trondenes; d. ca. 1811.
18. John Kristoffersen, f. 1759 i Gausvik i Trondenes; d. 1811 i Gausvik, Trondenes, Troms. Sønn av 36. Kristoffer Andersen og 37. Ane Andersdatter. G.m. 19. Margrethe Sofie Madsdatter ca. 1787. 19. Margrethe Sofie Madsdatter, f. 1763 i Brokvik i Trondenes; d. 1835 i Gausvik, Trondenes, Troms. Datter av 38. Mads Benjaminsen og 39. Serine Susanne Hansdatter.
Barn av John Kristoffersen og Margrethe Madsdatter er:
9 i. Ane Sofie Johnsdatter, f. 1798 i Gausvik i Trondenes; d. 1868 i Leikvikfjell; g.m. John Tollefsen. ii. Ane Johnsdatter, f. 1788 i Gausvik i Trondenes. iii. Kristianne Andrea Johnsdatter, f. 1790 i Gausvik i Trondenes. iv. Kristoffer Johnsen, f. 1801 i Gausvik i Trondenes. v. Mads Johnsen, f. 1802 i Gausvik i Trondenes. vi. Ziri Susanna Johnsdatter, f. ca. 1792. vii. M aren John sdatter, f. ca. 1795.
22. Thomas Pedersen, f. ca. 1770; d. 01 04 1849 i Sørnæset, Malvik, Sør-Trøndelag. Sønn av 44. Peder Thomassen. G.m. 23. Ingeborg Mathiasdatter 28 05 1802 i Malvig kirke. 23. Ingeborg Mathiasdatter, f. ca. 1773; d. 15 02 1864 i Roten, Strinda, Sør-Trøndelag.
Datter av 46. Mathias Paulsen og 47. Karen Sivertsdatter.
Barn av Thomas Pedersen og Ingeborg Mathiasdatter er:
11 i. Anne Tomasdatter, f. 14 04 1814 i Sørnæset, Malvik, Trondheim, Sør-Trøndelag; met (1) Ole Andersen; g.m. (2) Mads Rasmussen. ii. Karen Tomasdatter, f. ca. 09 1803 i Sørnesset, Malvik, Sør-Trøndelag; d. Aft. 1862; g.m. (1) Johannes Hansen Sten; f. i Leinstrand; d. ca. 1862; g.m. (2) Andreas Olsen; f. i Nedre Leistad. iii. Malena Tomasdatter, f. 14 10 1805 i Sørnæset, Malvik, Sør-Trøndelag; d. 09 04 1903; g.m. Ole Olsen; f. ca. 1889 i Stjørdal, Nord-Trøndelag. iv. Torsten Tomasen, f. 29 03 1811 i Sørnæset, Malvik, Sør-Trøndelag. v. Marta Tomasdatter, f. ca. 07 1808 i Sørnæset, Malvik, Sør-Trøndelag.
24. Anders Davidsen, f. ca. 05 1758 i Sva u/Høyeim, Luster, Sogn og Fjordane; d. 06 07 1817 i Sva u/Høyeim, Luster, Sogn og Fjordane. Sønn av 48. David Hugleiksen og 49. Martha Olsdatter. G.m. 25. Anna Kristensdatter 17 04 1788 i Luster, Sogn og Fjordane. 25. Anna Kristensdatter, f. ca. 11 1755 i Fjøsne, Luster, Sogn og Fjordane; d. 25 01 1839 i Sva u/Høyeim, Luster, Sogn og Fjordane. Datter av 50. Christen Eriksen og 51. Christi Olsdatter.
Barn av Anders Davidsen og Anna Kristensdatter er:
12 i. Kristen Andersen, f. ca. 05 1796 i Hafslo i Sogn og Fjordane; d. ca. 1859; met Christie Andersdatter. ii. Christi Andersdatter, f. ca. 1789 i Sva u/Høyeim, Luster, Sogn og Fjordane; d. 01 02 1860 i Sva u/Høyeim, Luster, Sogn og Fjordane; met (1) Asbjørn Hansen; f. ca. 1800 i Ongelsneset u/Nes, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1855; g.m. (2) Lars Knutsen; f. ca. 1805 i Vollebråten, Nes i Hallingdal, Buskerud. iii. M artha And ersdatter, f. ca . 1791 i Sva u/Høyeim, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1873; g.m. Hans Ørbech Torstensen; f. ca. 1792 i Naustvolden u/Nes, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1869. iv. David Andersen, f. ca. 1794 i Sva u/Høyeim, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1869 i Naustvolden u/Nes, Luster, Sogn og Fjordane.
26. Anders Olsen, f. ca. 1772; d. 1833 i Hundshammer, Hafslo, Sogn og Fjordane. Sønn av 52. Ole Sjursen og 53. Lucris Andersdatter. G.m. 27. Kari Axelsdatter 05 02 1815 i Hundshammer, Hafslo, Sogn og Fjordane. 27. Kari Axelsdatter, f. ca. 1769. Datter av 54. Axel Axelsen og 55. Christi Olsdatter.
Barn av Anders Olsen og Kari Axelsdatter er:
13 i. Ch ristie And ersdatter, f. ca. 02 1805 i Hundshammer, Hafslo, Sogn og Fjordane; d. ca. 1885 i Buffalo Co, Wisconsin, USA; met (1) Kristen Andersen; g.m. (2) Torbjørn Andersen 18 06 1844 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. Lucris Andersdatter, f. ca. 08 1802 i Hunshammer, Hafslo, Sogn og Fjordane; d. 13 03 1847 i Buffalo Co., Wis., USA; g.m. Torbjørn Thomassen 04 07 1834 i Luster, Sogn og Fjordane; f. ca. 08 1800 i Øygarden, Luster, Sogn og Fjordane; d. 02 07 1883 i Buffalo Co., Wis., USA.
28. Rasmus Andreas Hansen, f. 15 09 1776 i Tjeldsund, Nordland; d. 07 09 1855 i Stokke, Tjeldsund, Nordland. Sønn av 56. Hans Hansen og 57. Karen Olsdatter. G.m. 29. Karen Jakobsdatter 31 12 1803 i Tjeldsund, Nordland. 29. Karen Jakobsdatter, f. 25 11 1777 i Sandnes, Tjeldsund, Nordland; d. 28 07 1857 i Stokke, Tjeldsund, Nordland. Datter av 58. Jakob Henriksen og 59. Anne Bergitte Caspersdatter.
Barn av Rasmus Hansen og Karen Jakobsdatter er: 14 i. Jakob Rasmussen, f. 03 10 1803 i Stokke, Tjeldsund, Nordland; g.m. Elen Sofie Kristiansdatter 19 07 1828. ii. Henrik Rasmussen, f. 16 04 1807 i Stokke, Tjeldsund, Nordland; met (1) Sara Johanna Jakobsdatter; g.m. (2) Maren Johanna Leth Nilsdatter 1838. iii. Anne Bergitte Rasmusdatter, f. 08 03 1810 i Stokke, Tjeldsund, Nordland; g.m. (1) Jens Fredrik Ryland 1839; g.m. (2) Nils Andr. Henriksen 08 08 1841. iv. ca.rolus Rasmussen, f. 26 09 1816 i Stokke, Tjeldsund, Nordland. v. Martinus Rasmussen, f. 09 03 1819 i Stokke, Tjeldsund, Nordland; d. 13 01 1842.
30. Christian Schnitler Christiansen, f. 1744. Sønn av 60. Christian Schnitler og 61.
Mette Nilsdatter. G.m. 31. Barbro Maria Kristoffersdatter. 31. Barbro Maria Kristoffersdatter Datter av 62. Christoffer Johnsen og 63. Elen Olsdatter.
Barn av Christian Christiansen og Barbro Kristoffersdatter er:
15 i. Elen Sofie Kristiansdatter, f. 15 01 1806; g.m. Jakob Rasmussen 19 07 1828.
Generasjon 6
32. John Madsen, f. 1728; d. 1800 i Kanebogen, Trondenes, Troms. Sønn av 64. Mads Olsen og 65. Ane Henriksdatter. G.m. 33. Elen Tollefsdatter ca. 1748. 33. Elen Tollefsdatter, f. 1728 i Medkila, Trondenes, Troms; d. 1801 i Kanebogen, Trondenes, Troms. Datter av 66. Tollef Jørgensen.
Barn av John Madsen og Elen Tollefsdatter er:
16 i. Tollef Johnsen, f. 1750 i Kannebogen i Trondenes; d. 1823; g.m. Margrethe Elisabeth Jakobsdatter. ii. Ane Marie Johnsdatter, f. 1748 i Kannebogen i Trondenes. iii. Mads Johnsen, f. 1753 i Kannebogen i Trondenes; d. 1809; g.m. Karen Hansdatter 1780; f. 1751 i Dale, Trondenes, Troms; d. 1816 i Kanebogen, Trondenes, Troms. iv. Hans Johnsen, f. 1755 i Kannebogen i Trondenes. v. Kristen Johnsen, f. 1759 i Kannebogen i Trondenes. vi. Helene Johnsdatter, f. 1761 i Kannebogen i Trondenes. vii. Johanna Johnsdatter, f. 1762 i Kannebogen i Trondenes. viii. Gjert Johnsen, f. 1764 i Kannebogen i Trondenes. ix. Henrik Johnsen, f. 1767 i Kannebogen i Trondenes.
34. Jakob Andersen, f. 1699 i Indre Aun, Trondenes, Troms; d. 1773 i Indre Aun, Trondenes, Troms. Sønn av 68. Anders Mikkelsen og 69. ? Eriksdatter. G.m. 35. Ane Olsdatter ca. 1734. 35. Ane Olsdatter, f. ca. 1699 i Kanebogen, Trondenes, Troms; d. ca. 1759 i Indre Aun, Trondenes, Troms.
Barn av Jakob Andersen og Ane Olsdatter er:
17 i. Margrethe Elisabeth Jakobsdatter, f. 1752 i Indre Aun i Trondenes; g.m. Tollef Johnsen. ii. Mads Jakobsen, f. 1746 i Indre Aun i Trondenes. iii. Henrik Jakobsen, f. 1750 i Indre Aun i Trondenes. iv. Ole Jakobsen, f. ca. 1735 i Indre Aun, Trondenes, Troms; d. ca. 1801 i Indre Aun, Trondenes, Troms; g.m. (1) Anna Iversdatter ca. 1763; f. ca. 1740; d. ca. 1775; g.m. (2) Johanna Olsdatter ca. 1780; f. ca. 1724; d. ca. 1797.
v. Kasper Jakobsen, f. ca. 1742 i Indre Aun, Trondenes, Troms; d. ca. 1767 i Indre Aun, Trondenes, Troms.
36. Kristoffer Andersen, f. 1717 i Gausvik, Trondenes, Troms; d. 1789 i Gausvik, Trondenes, Troms. Sønn av 72. Anders Larsen og 73. Hille Kristoffersdatter. G.m. 37. Ane Andersdatter ca. 1750. 37. Ane Andersdatter, f. 1732 i Melsbø, Tjeldsund, Nordland. Datter av 74. Anders Stensen og 75. Marit Iversdatter.
Barn av Kristoffer Andersen og Ane Andersdatter er:
18 i. John Kristoffersen, f. 1759 i Gausvik i Trondenes; d. 1811 i Gausvik, Trondenes, Troms; g.m. Margrethe Sofie Madsdatter ca. 1787. ii. Berte Maria Kristoffersdatter, f. 1753 i Gausvik i Trondenes. iii. An ders Kris toffersen, f. 17 55 i Gausvik i Trondenes. iv. Kirsten Kristoffersdatter, f. 1757 i Gausvik, Trondenes, Troms; d. 1834 i Gausvik, Trondenes, Troms; g.m.
Hans Madsen; f. 1766 i Brokvik, Trondenes, Trolms; d. 1819 i Gausvik, Trondenes, Troms. v. In geborg Kris toffersdatter, f. 1768 i Gausvik i Trondenes. vi. Anne Sofie Kriftoffersdatter, f. 1771 i Gausvik i Trondenes.
38. Mads Benjaminsen, f. 1713 i Brokvik, Trondenes, Troms; d. 1787 i Brokvik, Trondenes, Trolms. Sønn av 76. Benjamin Madsen og 77. Karen Nilsdatter. G.m. 39. Serine Susanne Hansdatter 1760. 39. Serine Susanne Hansdatter, f. 1739 i Andenes, Dverberg, Nordland; d. 1823 i Brokvik, Trondenes, Trolms. Datter av 78. Hans Hansen og 79. Marit Kristoffersdatter.
Barn av Mads Benjaminsen og Serine Hansdatter er:
19 i. Margrethe Sofie Madsdatter, f. 1763 i Brokvik i Trondenes; d. 1835 i Gausvik, Trondenes, Troms; g.m. (1) Peder Rafaelsen Harr; g.m. (2) John Kristoffersen ca. 1787. ii. Mikal Madsen, f. 1780 i Brokvik i Trondenes; d. 1839; g.m. Anne Margret Mathiasdatter Eberg 1806; f. 1781 i Gausvik, Trondenes, Troms; d. 1858 i Kilbotn, Trondenes, Troms. iii. Nils Madsen, f. 1761. iv. Mikkel Madsen, f. 1765 i Brokvik i Trondenes; d. 1765 i Brokvik, Trondenes, Trolms. v. Hans Madsen, f. 1766 i Brokvik, Trondenes, Trolms; d. 1819 i Gausvik, Trondenes, Troms; g.m. Kirsten Kristoffersdatter; f. 1757 i Gausvik, Trondenes, Troms; d. 1834 i Gausvik, Trondenes, Troms. vi. Maren Kirstina Madsdatter, f. 1768 i Brokvik, Trondenes, Trolms; d. 1815 i Ramstad, Tjeldsund, Nordland; g.m. Lars Anderssen 1790; f. 1766; d. 1844. vii. Nils Madsen, f. 1770. viii. Jørgen Petter Madsen, f. 1771 i Brokvik i Trondenes. ix. Nils Madsen, f. 1774. x. Kristoffer Andreas Madsen, f. 1775 i Brokvik i Trondenes. xi. Mads Madsen, f. 1775 i Brokvik i Trondenes; d. 1824; g.m. Olava Mathiasdatter Eberg; f. 1775 i Gausvik, Trondenes, Troms; d. 1840 i Haukebø, Trondenes, Troms. xii. Karen Bergitte Madsdatter, f. 1777 i Brokvik i Trondenes.
44. Peder Thomassen Barn av Peder Thomassen er:
22 i. Thomas Pedersen, f. ca. 1770; d. 01 04 1849 i Sørnæset, Malvik, Sør-Trøndelag; g.m. (1) Kari Pedersdatter 1794; g.m. (2) Ingeborg Mathiasdatter 28 05 1802 i Malvig kirke.
46. Mathias Paulsen, d. ca. 06 1785 i Torpaune, Malvik, Sør-Trøndelag. G.m. 47. Karen Sivertsdatter 16 04 1770 i Malvig kirke, Sør-Trøndelag. 47. Karen Sivertsdatter, f. ca. 06 11 1745 i Leistad, Malvik, Sør-Trøndelag; d. ca. 06 1813 i Malvik, Sør- Trøndelag. Datter av 94. Sivert Andersen og 95. Anna Olsdatter.
Barn av Mathias Paulsen og Karen Sivertsdatter er: 23 i. Ingeborg Mathiasdatter, f. ca. 1773; d. 15 02 1864 i Roten, Strinda, Sør-Trøndelag; g.m. Thomas Pedersen 28 05 1802 i Malvig kirke. ii. Anders Mathiassen, f. ca. 12 1784 i Sagen, Malvik, Sør-Trøndelag; d. 04 05 1836 i Haasetberget, Strinda, Sør-Trøndelag; g.m. Marit Svendsdatter; f. 1787 i Moen, Malvik, Sør-Trøndelag; d. Aft. 1865. iii. Paul Mathiassen, f. ca. 08 1776 i Haset, Malvik, Sør-Trøndelag; g.m. Sofia Jonsdatter. iv. Anne Mathiasdatter, f. ca. 11 1779 i Haset, Malvik, Sør-Trøndelag. v. Sivert Mathiassen, f. ca. 04 1782 i Malvik, Sør-Trøndelag.
48. David Hugleiksen, f. ca. 1721 i Tallehagen u/Talle, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1792 i Sva u/Høyeim, Luster, Sogn og Fjordane. Sønn av 96. Hugleik Pedersen og 97.
Gjertrud Einersdatter. G.m. 49. Martha Olsdatter 06 11 1754 i Luster, Sogn og Fjordane. 49. Martha Olsdatter, f. ca. 1725 i Espe, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 08 1796 i Sva u/Høyeim, Luster, Sogn og Fjordane. Datter av 98. Ole og 99. Eli Andersdatter.
Barn av David Hugleiksen og Martha Olsdatter er:
24 i. Anders Davidsen, f. ca. 05 1758 i Sva u/Høyeim, Luster, Sogn og Fjordane; d. 06 07 1817 i Sva u/Høyeim, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Anna Kristensdatter 17 04 1788 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. El i Dav idsdatter iii. Peder Davidsen, f. ca. 1756. iv. Peder Davidsen, f. ca. 1760; d. ca. 1832. v. Ka ri Dav idsdatter
50. Christen Eriksen, f. ca. 1710 i Leri, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 04 1769 i Fjøsne, Luster, Sogn og Fjordane. Sønn av 100. Erik Johannesen og 101. Ingeborg Haaversdatter.
G.m. 51. Christi Olsdatter 27 06 1738 i Luster, Sogn og Fjordane. 51. Christi Olsdatter, f. ca. 1720 i Stokkanes, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 10 1808 i Kvenolane u/Berge, Fortun. Datter av 102. Ole Halvorsen og 103. Elisabeth Sjursdatter.
Barn av Christen Eriksen og Christi Olsdatter er:
25 i. An na Kris tensdatter, f. ca. 11 1755 i Fjøsne, Luster, Sogn og Fjordane; d. 25 01 1839 i Sva u/Høyeim, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Anders Davidsen 17 04 1788 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. Ingeborg Kristensdatter, f. ca. 1739 i Bergheim, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1739 i Bergheim, Luster, Sogn og Fjordane. iii. Erik Kristensen, f. ca. 1740 i Bergheim, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1809. iv. Johannes Kristensen, f. ca. 1742 i Bergheim, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1810. v. Ingeborg Kristensdatter, f. ca. 1745 i Bergheim, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1815; g.m. Nils Svendsen; f. ca. 1747; d. ca. 1807. vi. Halvor Kristensen, f. ca. 1747 i Bergheim, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 11 1797 i Fjøsne, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Britha Andersdatter 23 06 1791 i Luster, Sogn og Fjordane; f. ca. 02 1755. vii. Lars Kristensen, f. ca. 1747 i Bergheim, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1774. viii. Arne Kristensen, f. ca. 1752 i Bergheim, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1809; g.m. Martha Andersdatter; f. ca. 03 1753. ix. Ole Kristensen, f. ca. 1754 i Bergheim, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1754 i Bergheim, Luster, Sogn og Fjordane. x. Ole Kristensen, f. ca. 1758 i Bergheim, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1832. xi. Jens Kristensen, f. ca. 1763 i Hafslo, Sogn og Fjordane; d. ca. 1780.
52. Ole Sjursen, f. ca. 1741; d. ca. 03 1806 i Hundshammer, Hafslo, Sogn og Fjordane.
Sønn av 104. Siver. G.m. 53. Lucris Andersdatter 16 10 1767 i Hafslo, Sogn og Fjordane. 53. Lucris Andersdatter, f. ca. 1734; d. ca. 04 1806 i Hundshammer, Hafslo, Sogn og Fjordane.
Barn av Ole Sjursen og Lucris Andersdatter er: 26 i. Anders Olsen, f. ca. 1772; d. 1833 i Hundshammer, Hafslo, Sogn og Fjordane; g.m. (1) Marthe Østensdatter Bef. 1801; g.m. (2) Kari Axelsdatter 05 02 1815 i Hundshammer, Hafslo, Sogn og Fjordane.
54. Axel Axelsen, f. ca. 1729 i Fet, Hafslo, Sogn og Fjordane; d. ca. 1795 i Fet, Hafslo, Sogn og Fjordane. He met 55. Christi Olsdatter. 55. Christi Olsdatter, f. ca. 03 1737/38 i Resaland, Hafslo, Sogn og Fjordane; d. ca. 09 1819 i Loven, Luster, Sogn og Fjordane. Datter av 110. Ole Johannesen og 111. Siri Rasmusdatter.
Barn av Axel Axelsen og Christi Olsdatter er:
27 i. Kari Axelsdatter, f. ca. 1769; g.m. Anders Olsen 05 02 1815 i Hundshammer, Hafslo, Sogn og Fjordane.
56. Hans Hansen, f. 1740 i Valle, Lødingen, Nordland; d. Bef. 1782. Sønn av 112. Hans Henriksen og 113. Else Christoffersdatter. G.m. 57. Karen Olsdatter 1767. 57. Karen Olsdatter, f. ca. 1744. Datter av 114. Ole d.y. Christophersen og 115. Karen Jonsdatter.
Barn av Hans Hansen og Karen Olsdatter er:
28 i. Rasmus Andreas Hansen, f. 15 09 1776 i Tjeldsund, Nordland; d. 07 09 1855 i Stokke, Tjeldsund, Nordland; g.m. Karen Jakobsdatter 31 12 1803 i Tjeldsund, Nordland. ii. Else Maria Hansdatter, f. 02 03 1768; g.m. Kristoffer Ernstsen. iii. Karen Margrethe Hansdatter, f. 29 03 1771; g.m. Nils Hansen. iv. Henrik Hansen, f. 28 08 1773; d. 10 03 1787. v. Ole Kristian Hansen, f. 13 02 1780; g.m. (1) Andrea Eliasdatter; f. i Dragland, Nordland; g.m. (2) Beret J.
Henriksdatter.
58. Jakob Henriksen, f. ca. 1733 i Sandnes, Tjeldsund, Nordland; d. 04 1811 i Balstad, Tjeldsund, Nordland. Sønn av 116. Henrik Danielsen og 117. Karen Gabrielsdatter. G.m. 59.
Anne Bergitte Caspersdatter 24 10 1772 i Hol, Tjeldsund, Nordland. 59. Anne Bergitte Caspersdatter, f. 29 03 1751 i Ramnes, Tjeldsund, Nordland; d. i Sandnes, Tjeldsund, Nordland. Datter av 118. Casper Trondsen og 119. Johanna Maria Munch Hansdatter.
Barn av Jakob Henriksen og Anne Caspersdatter er:
29 i. Karen Jakobsdatter, f. 25 11 1777 i Sandnes, Tjeldsund, Nordland; d. 28 07 1857 i Stokke, Tjeldsund, Nordland; g.m. Rasmus Andreas Hansen 31 12 1803 i Tjeldsund, Nordland. ii. Berit Lucia Jakobsdatter, f. 02 10 1782 i Sandnes, Tjeldsund, Nordland; d. 22 12 1847 i Balstad, Tjeldsund, Nordland; g.m. Aron Pedersen 07 11 1807; f. 06 1777 i Balstad, Tjeldsund, Nordland; d. 03 08 1834 i Balstad, Tjeldsund, Nordland.
60. Christian Schnitler, f. ca. 1703 i København, Danmark; d. 16 04 1775 i Hol, Tjeldsund, Nordland. G.m. 61. Mette Nilsdatter 28 07 1739. 61. Mette Nilsdatter, f. ca. 1717 i Kilstad/Hov, Tjeldsund, Nordland; d. ca. 06 1784 i Hol, Tjeldsund, Nordland. Datter av 122. Nils Iversen og 123. Maren Stensdatter.
Barn av Christian Schnitler og Mette Nilsdatter er:
30 i. Christian Schnitler Christiansen, f. 1744; g.m. Barbro Maria Kristoffersdatter. ii. Ebbe Christiansen Schnitler, f. ca. 1753; d. ca. 1810; g.m. Kirsten Bye Larsdatter; f. 14 04 1762; d. ca. 04 1815. 62. Christoffer Johnsen G.m. 63. Elen Olsdatter. 63. Elen Olsdatter Barn av Christoffer Johnsen og Elen Olsdatter er:
31 i. Barbro Maria Kristoffersdatter, g.m. Christian Schnitler Christiansen.
Generasjon 7
64. Mads Olsen, f. 1697 i Kanebogen, Trondenes, Troms; d. 1746 i Kanebogen, Trondenes, Troms. Sønn av 128. Ole Madsen og 129. Karen Rasmusdatter. G.m. 65. Ane Henriksdatter ca. 1730. 65. Ane Henriksdatter, f. 1704; d. 1768 i Kanebogen, Trondenes, Troms.
Barn av Mads Olsen og Ane Henriksdatter er:
32 i. John Madsen, f. 1728; d. 1800 i Kanebogen, Trondenes, Troms; g.m. Elen Tollefsdatter ca. 1748. ii. Karen Madsdatter, f. 1743 i Kanebogen, Trondenes, Troms; d. 1769 i Kanebogen, Trondenes, Troms.
66. Tollef Jørgensen, f. 1685 i Medkila, Trondenes, Troms; d. 1760 i Medkila, Trondenes, Troms. Sønn av 132. Jørgen Baltersen.
Barn av Tollef Jørgensen er:
33 i. Elen Tollefsdatter, f. 1728 i Medkila, Trondenes, Troms; d. 1801 i Kanebogen, Trondenes, Troms; g.m. John Madsen ca. 1748. ii. Jørgen Tollevsen, f. 1730 i Medkila, Trondenes, Troms; d. 1810 i Medkila, Trondenes, Troms; g.m. Ellen Johnsdatter; f. 1733 i Erikstad, Trondenes, Troms; d. 1794 i Medkila, Trondenes, Troms.
68. Anders Mikkelsen, f. 1645 i Indre Aun i Trondenes; d. 1726. G.m. 69. ? Eriksdatter. 69. ? Eriksdatter, f. i Dale i Trondenes; d. Aft. 1732. Datter av 138. Erik Klemmetsen.
Barn av Anders Mikkelsen og ? Eriksdatter er:
34 i. Jakob Andersen, f. 1699 i Indre Aun, Trondenes, Troms; d. 1773 i Indre Aun, Trondenes, Troms; g.m. (2) Ane Olsdatter ca. 1734. ii. Mikkel Andersen, f. 1683 i Indre Aun i Trondenes. iii. Jens Andersen, f. 1696 i Indre Aun i Trondenes. iv. Hans Andersen, f. 1700 i Indre Aun i Trondenes. v. Helge Andersen, f. i Indre Aun i Trondenes.
72. Anders Larsen, f. 1687 i Gausvik i Trondenes; d. 1758. Sønn av 144. Lars Iversen og 145. Barbro NNdatter. G.m. 73. Hille Kristoffersdatter. 73. Hille Kristoffersdatter, f. ca. 1689; d. ca. 08 1774 i Ramstad, Tjeldsund, Nordland.
Datter av 146. Kristoffer Johnsen og 147. Kirsten Eriksdatter Bye.
Barn av Anders Larsen og Hille Kristoffersdatter er:
36 i. Kristoffer Andersen, f. 1717 i Gausvik, Trondenes, Troms; d. 1789 i Gausvik, Trondenes, Troms; g.m. Ane Andersdatter ca. 1750.
74. Anders Stensen, f. 1691 i Hol, Tjeldsund, Nordland; d. 03 06 1749 i Melsbø, Tjeldsund, Nordland. Sønn av 148. Sten Pedersen og 149. Guren Jakobsdatter. G.m. 75. Marit Iversdatter 1719. 75. Marit Iversdatter, f. 1690 i Myklebostad, Lødingen, Nordland. Datter av 150. Iver Olsen og 151. Mette Nilsdatter.
Barn av Anders Stensen og Marit Iversdatter er:
37 i. Ane Andersdatter, f. 1732 i Melsbø, Tjeldsund, Nordland; g.m. Kristoffer Andersen ca. 1750. ii. Mette Sofie Andersdatter, f. 1730 i Melsbø, Tjeldsund, Nordland; g.m. Johannes Henriksen Meyer 1754; f. 1728 i Leikvik, Trondenes, Troms. iii. Hartvig Andersen, f. 1740 i Melsbø, Tjeldsun, Nordland; d. 1798 i Årbogen, Trondenes, Troms; g.m. (1) Helena Andersdatter Warberg 1771; f. 1738; d. 1780 i Årbogen, Trondenes, Troms; g.m. (2) Berte Malene Tygesdatter Trane ca. 1784; f. 1760 i Lilleskog, Astafjord; d. 1811. iv. Marith Andersdatter, f. ca. 1720 i Melsbø, Tjeldsund, Nordland; d. ca. 1787; g.m. (1) Lars Andersen; g.m. (2) Lars Andersen 25 07 1741; f. ca. 1720 i Gausvik, Trondenes, Troms; d. ca. 1766 i Hov, Tjeldsund, Nordland; g.m. (3) Nils Wilhelm Schytte Lorentzen Dass ca. 1768; f. ca. 1743 i Prestegården, Trondenes, Troms; d. ca. 05 1808.
v. Iver Andersen, f. ca. 1724; g.m. Martha Andersdatter; f. ca. 1732. vi. El len And ersdatter, f. ca . 1737; d. ca. 03 1811 i Hov, Tjeldsund, Nordland; g.m. Svend Johansen 03 12 1772; f. ca. 1725; d. ca. 04 1793.
76. Benjamin Madsen, f. 1687 i Brokvik, Trondenes, Trolms; d. 1733 i Brokvik, Trondenes, Trolms. Sønn av 152. Mads Larsen og 153. Anne Jensdatter Mørch. G.m. 77. Karen Nilsdatter ca. 1712. 77. Karen Nilsdatter, f. 1685; d. 1769 i Brokvik, Trondenes, Trolms.
Barn av Benjamin Madsen og Karen Nilsdatter er:
38 i. Mads Benjaminsen, f. 1713 i Brokvik, Trondenes, Troms; d. 1787 i Brokvik, Trondenes, Trolms; g.m. (1) Anne Marie Mikkelsdatter 1745; g.m. (2) Serine Susanne Hansdatter 1760. ii. Ni ls Ben jaminsen, f. 17 16 i Brokvik i Trondenes; d. 1772 i Sandtorg, Trondenes, Troms; g.m. Ane Bårdsdatter; f. 1718; d. 1779 i Sandtorg, Trondenes, Troms. iii. Kj erstin Ben jaminsdatter, f. 1719 i Brokvik i Trondenes. iv. Elisabeth Benjaminsdatter, f. 1723 i Brokvik i Trondenes; d. 1799; g.m. Torber Madsen; f. 1721 i Kila i Trondenes; d. 1782. v. Karen Benjaminsdatter, f. 1726 i Brokvik i Trondenes. vi. Randi Marie Benjaminsdatter, f. 1727 i Brokvik i Trondenes; g.m. Kristen Olsen; f. ca. 1720 i Lille Fauskevåg, Trondenes, Troms; d. ca. 1798 i Fauskevåg, Trondenes, troms.
78. Hans Hansen, f. 1700 i Andenes, Dverberg, Nordland. G.m. 79. Marit Kristoffersdatter ca. 1730. 79. Marit Kristoffersdatter, f. 1700 i Andenes, Dverberg, Nordland.
Barn av Hans Hansen og Marit Kristoffersdatter er:
39 i. Serine Susanne Hansdatter, f. 1739 i Andenes, Dverberg, Nordland; d. 1823 i Brokvik, Trondenes, Trolms; g.m. (1) Ole Baltser Mathiassen Eberg; g.m. (2) Mads Benjaminsen 1760.
94. Sivert Andersen, f. ca. 1716; d. ca. 09 1760. G.m. 95. Anna Olsdatter 02 03 1742/43 i Malvig kirke, Sør-Trøndelag. 95. Anna Olsdatter, f. ca. 1710; d. ca. 1786.
Barn av Sivert Andersen og Anna Olsdatter er:
47 i. Karen Sivertsdatter, f. ca. 06 11 1745 i Leistad, Malvik, Sør-Trøndelag; d. ca. 06 1813 i Malvik, Sør- Trøndelag; g.m. Mathias Paulsen 16 04 1770 i Malvig kirke, Sør-Trøndelag. ii. Ingeborg Sivertsdatter, f. ca. 08 1743 i Leistad, Malvik, Sør-Trøndelag; d. 25 03 1837 i Hadset, Malvik, Sør-Trøndelag; g.m. (1) Ole Andersen 18 06 1767 i Malvig kirke, Sør-Trøndelag; f. ca. 1738; d. ca. 1774 i Hadset, Malvik, Sør-Trøndelag; g.m. (2) Ole Olsen 20 06 1776 i Malvig kirke, Sør-Trøndelag; f. 1740; d. 27 05 1828 i Hadset, Malvik, Sør-Trøndelag.
96. Hugleik Pedersen, f. ca. 1693 i Søvde, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 06 1770 i Talle, Luster, Sogn og Fjordane. Sønn av 192. Peder Hugleiksen. G.m. 97. Gjertrud Einersdatter ca. 1720 i Luster, Sogn og Fjordane. 97. Gjertrud Einersdatter, f. ca. 1685 i Leirhola, Hafslo, Sogn og Fjordane; d. ca. 04 1774 i Bøen u/Berge, Luster, Sogn og Fjordane.
Barn av Hugleik Pedersen og Gjertrud Einersdatter er:
48 i. David Hugleiksen, f. ca. 1721 i Tallehagen u/Talle, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1792 i Sva u/Høyeim, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Martha Olsdatter 06 11 1754 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. Britha Hugleiksdatter, f. ca. 1724; g.m. Mons Larsen; f. ca. 1728 i Melheim, Hafslo, Sogn og Fjordane; d. ca. 1768.
iii. Clara Hugleiksdatter, f. ca. 1729; d. ca. 1786; g.m. Anders Halvorsen 03 02 1757 i Luster, Sogn og Fjordane; f. ca. 1728 i Åsen, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 03 1812 i Åsen, Luster, Sogn og Fjordane.
98. Ole He met 99. Eli Andersdatter. 99. Eli Andersdatter, f. ca. 1700 i Åsen, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1740 i Espe, Luster, Sogn og Fjordane. Datter av 198. Anders Olsen og 199. Anna Sjursdatter.
Barn av Ole og Eli Andersdatter er:
49 i. Martha Olsdatter, f. ca. 1725 i Espe, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 08 1796 i Sva u/Høyeim, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. David Hugleiksen 06 11 1754 i Luster, Sogn og Fjordane.
100. Erik Johannesen, f. ca. 1654 i Fortun, Luster, Sogn og Fjordane; d. 17 02 1726/27 i Leri, Luster, Sogn og Fjordane. Sønn av 200. Johannes Nilsen og 201. Martha Olsdatter.
G.m. 101. Ingeborg Haaversdatter ca. 1709 i Luster, Sogn og Fjordane. 101. Ingeborg Haaversdatter, f. ca. 1674 i Holmestad, Luster, Sogn og Fjordane?; d. ca. 10 1732 i Leri, Luster, Sogn og Fjordane. Datter av 202. Haaver Iversen og 203. Inga Pedersdatter.
Barn av Erik Johannesen og Ingeborg Haaversdatter er:
50 i. Christen Eriksen, f. ca. 1710 i Leri, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 04 1769 i Fjøsne, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Christi Olsdatter 27 06 1738 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. Maria Eriksdatter, f. ca. 1712 i Leri, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1779; g.m. Jens Olsen ca. 1730 i Luster, Sogn og Fjordane; f. ca. 1699; d. ca. 11 1754 i Leri, Luster, Sogn og Fjordane.
102. Ole Halvorsen, f. ca. 1691 i Stokkanes, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1775 i Stokkanes, Luster, Sogn og Fjordane. Sønn av 204. Halvor Dyresen og 205. Cecilia Larsdatter. G.m. 103. Elisabeth Sjursdatter ca. 1719 i Luster, Sogn og Fjordane. 103. Elisabeth Sjursdatter, f. ca. 1699 i Lingjerde, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 03 1770 i Stokkanes, Luster, Sogn og Fjordane. Datter av 206. Sjur Amundsen og 207. Christi Knudsdatter.
Barn av Ole Halvorsen og Elisabeth Sjursdatter er:
51 i. Christi Olsdatter, f. ca. 1720 i Stokkanes, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 10 1808 i Kvenolane u/Berge, Fortun; g.m. (1) Christen Eriksen 27 06 1738 i Luster, Sogn og Fjordane; g.m. (2) Knut Kjøstelsen 16 12 1771 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. Martha Olsdatter, f. ca. 1723 i Stokkanes, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1764; g.m. (1) Ole Andersen; f. ca. 1709; d. ca. 1753; g.m. (2) Ole Knudsen; f. ca. 1730; d. ca. 1803. iii. Cecilia Olsdatter, f. ca. 1726 i Stokkanes, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1798; g.m. (1) Hermund Ingebrigtsen; f. ca. 1712; d. ca. 1753; g.m. (2) Anders Jørgensen; f. ca. 1734; d. ca. 1785. iv. Halvor Olsen, f. ca. 1728 i Stokkanes, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1793. v. Sjur Olsen, f. ca. 1732 i Stokkanes, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1789 i Bergheim, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Lukris Ingebrigtsdatter 11 11 1767 i Luster, Sogn og Fjordane; f. ca. 1727; d. ca. 09 1805 i Bergheim, Luster, Sogn og Fjordane. vi. Ingrid Olsdatter, f. ca. 1734 i Stokkanes, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 02 1771 i Stokkanes, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Johannes Jensen 12 06 1755 i Luster, Sogn og Fjordane; f. ca. 1725; d. ca. 03 1771 i STokkanes, Luster, Sogn og Fjordane. vii. Margretha Olsdatter, f. ca. 1737 i Stokkanes, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1803; g.m. (1) Ole Jacobsen; f. ca. 1726; d. ca. 1780 i Urnes, Hafslo, Sogn og Fjordane; g.m. (2) Marcus Larsen; f. ca. 1746; d. ca. 1790. viii. Unni Olsdatter, f. ca. 1739 i Stokkanes, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1803; g.m. (1) Ole Jacobsen; f. ca. 1721; d. ca. 1779; g.m. (2) Erik Johannesen; f. ca. 1741; d. ca. 1824. ix. Anna Olsdatter, f. ca. 1743 i Stokkanes, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1743 i Stokkanes, Luster, Sogn og Fjordane.
104. Siver Barn av Siver er:
52 i. Ole Sjursen, f. ca. 1741; d. ca. 03 1806 i Hundshammer, Hafslo, Sogn og Fjordane; g.m. Lucris Andersdatter 16 10 1767 i Hafslo, Sogn og Fjordane. ii. Nils Sjursen, f. ca. 12 1732.
110. Ole Johannesen, f. ca. 1692 i Resaland, Hafslo, Sogn og Fjordane; d. ca. 1763 i Resaland, Hafslo, Sogn og Fjordane. G.m. 111. Siri Rasmusdatter 02 07 1722 i Hafslo, Sogn og Fjordane. 111. Siri Rasmusdatter, f. ca. 1702; d. ca. 1770 i Resaland, Hafslo, Sogn og Fjordane.
Datter av 222. Rasmus.
Barn av Ole Johannesen og Siri Rasmusdatter er:
55 i. Christi Olsdatter, f. ca. 03 1737/38 i Resaland, Hafslo, Sogn og Fjordane; d. ca. 09 1819 i Loven, Luster, Sogn og Fjordane; met (1) Axel Axelsen; g.m. (2) Asbjørn Pedersen 28 06 1753 i Luster, Sogn og Fjordane; g.m. (3) Johannes Andersen 17 11 1775 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. Anders Olsen, f. ca. 1723. iii. Gjertrud Olsdatter, f. ca. 1725. iv. Giørond Olsdatter, f. ca. 1728. v. Giørond Olsdatter, f. ca. 1730. vi. Giørond Olsdatter, f. ca. 1731. vii. Jo hannes Olse n, f. ca. 1734. viii. Rasmus Olsen, f. ca. 1736. ix. Rasmus Olsen, f. ca. 1744.
112. Hans Henriksen, f. ca. 1713 i Valle; d. 1786 i Bjerknes, Lødingen, Nordland. Sønn av 224. Henrik Johnsen og 225. Karen Isaksdatter. G.m. 113. Else Christoffersdatter 1738 i Lødingen kirke. 113. Else Christoffersdatter, f. ca. 1719; d. 1789 i Bjerknes, Lødingen, Nordland. Datter av 226. Christoffer Olsen og 227. Ingeborg Hansdatter.
Barn av Hans Henriksen og Else Christoffersdatter er:
56 i. Hans Hansen, f. 1740 i Valle, Lødingen, Nordland; d. Bef. 1782; g.m. Karen Olsdatter 1767. ii. Ane Hansdatter, f. 1738 i Valle, Lødingen, Nordland; d. 07 1782. iii. Ahled Hansdatter, f. 1747 i Bjerknes, Lødingen, Nordland; d. 04 1803; g.m. Christopher Olsen 24 07 1774. iv. Ingeborg Hansdatter, f. 15 09 1752; g.m. Joen Olsen.
114. Ole d.y. Christophersen, f. 08 02 1691/92; d. 03 07 1763 i Husjordøy, Lødingen, Nordland. Sønn av 228. Christopher Olsen og 229. Dordi Gabrielsdatter. G.m. 115. Karen Jonsdatter. 115. Karen Jonsdatter, f. 1708; d. 09 1775 i Husjordøy, Lødingen, Nordland.
Barn av Ole Christophersen og Karen Jonsdatter er:
57 i. Karen Olsdatter, f. ca. 1744; g.m. (1) Hans Jonsen; g.m. (2) Hans Hansen 1767; g.m. (3) Hans Henriksen 06 08 1782.
ii. Lars Olsen, f. ca. 1742. iii. Inger Olsdatter, f. ca. 1747. iv. Christopher Olsen, f. 1748 i Husjord, Lødingen, Nordland; g.m. (1) Ahlet Hansdatter; g.m. (2) Johanna Gabrielsdatter. v. Christen Olsen, f. ca. 1751. vi. Anne Olsdatter, f. ca. 1752 i Husjordøy, Lødingen, Nordland; d. 1776 i Naustvik, Lødingen, Nordland. vii. Anders Olsen, f. ca. 1754 i Husjordøy, Lødingen, Nordland; d. 1773 i Naustvik, Lødingen, Nordland. viii. Joen Olsen, f. ca. 1757 i Husjordøy, Lødingen, Nordland; g.m. Ingebor Hansdatter 1786; f. i Bjerknes, Lødingen, Nordland.
116. Henrik Danielsen, f. ca. 1694 i Molvik, Hamarøy, Nordland; d. 1765 i Sandnes, Tjeldsund, Nordland. Sønn av 232. Daniel Markussen og 233. Maren Hansdatter. G.m. 117.
Karen Gabrielsdatter 1729. 117. Karen Gabrielsdatter, f. ca. 1705 i Lavangen, Skånland, Troms; d. 04 1780 i Sandnes, Tjeldsund, Nordland. Datter av 234. Gabriel Asbjørnsen og 235. NN.
Barn av Henrik Danielsen og Karen Gabrielsdatter er:
58 i. Jakob Henriksen, f. ca. 1733 i Sandnes, Tjeldsund, Nordland; d. 04 1811 i Balstad, Tjeldsund, Nordland; g.m. Anne Bergitte Caspersdatter 24 10 1772 i Hol, Tjeldsund, Nordland. ii. Svend Henriksen, f. 1720 i Sandnes, Tjeldsund, Nordland; d. i Sandnes, Tjeldsund, Nordland; g.m. Sunnøve Larsdatter; f. i Skarstad, Efjord.
118. Casper Trondsen, f. 11 1709 i Skårnes, Evenes, Troms; d. 26 06 1783 i Ramnes, Tjeldsund, Nordland. Sønn av 236. Trond Larsen og 237. Marit Thomasdatter. G.m. 119.
Johanna Maria Munch Hansdatter. 119. Johanna Maria Munch Hansdatter, f. 27 10 1718 i Punsvik, Ofoten, Nordland; d. i Ramnes, Tjeldsund, Nordland. Datter av 238. Hans Kristoffersen og 239. Anne Katharina Pettersdatter.
Barn av Casper Trondsen og Johanna Hansdatter er:
59 i. Anne Bergitte Caspersdatter, f. 29 03 1751 i Ramnes, Tjeldsund, Nordland; d. i Sandnes, Tjeldsund, Nordland; g.m. Jakob Henriksen 24 10 1772 i Hol, Tjeldsund, Nordland.
122. Nils Iversen, f. 22 02 1690/91 i Myklebostad, Lødingen, Nordland; d. 19 06 1771.
Sønn av 150. Iver Olsen og 151. Mette Nilsdatter. G.m. 123. Maren Stensdatter ca. 1716. 123. Maren Stensdatter, f. 1687 i Hol, Tjeldsun, Nordland; d. 29 04 1768. Datter av 148.
Sten Pedersen og 149. Guren Jakobsdatter. Barn av Nils Iversen og Maren Stensdatter er:
61 i. Mette Nilsdatter, f. ca. 1717 i Kilstad/Hov, Tjeldsund, Nordland; d. ca. 06 1784 i Hol, Tjeldsund, Nordland; g.m. Christian Schnitler 28 07 1739. ii. Peder Nilsen, f. 1727 i Myklebostad, Lødingen, Nordland; d. 1806 i Gausvik, Trondenes, Troms; g.m. (1) Ellen Leth Hartvigsdatter 1750; f. 1729; d. 1757; g.m. (2) Anne Helene Olsdatter Eidberg 1759; f. 1734 i Gausvik, Trondenes, Troms; d. 1807 i Gausvik, Trondenes, Troms. iii. Kristen Nilsen, f. ca. 1720 i Kilstad/Hov, Tjeldsund, Nordlans; d. ca. 04 1788 i Breivik, Tjeldsund, Nordland; g.m. (1) Anne Elisabeth Rohde ca. 1757; f. ca. 1720; d. 05 04 1762; g.m. (2) Karen Hansdatter ca. 1765; f. ca. 1737 i Valvåg, Tjeldsund, Nordland; d. ca. 08 1783 i Breivik, Tjeldsund, Nordland. iv. Iver Nilsen, f. ca. 1722 i Hov, Tjeldsund, Nordland; d. 04 04 1758 i Hol, Tjeldsund, Nordland; g.m. Anne Larsdatter Aas 28 12 1752 i Evenes, Nordland; f. 18 06 1725 i Tårstad, Ofoten, Nordland; d. 07 1777 i Hol, Tjeldsund, Nordland. v. Steen Nilsen, f. ca. 1726 i Hov, Tjeldsund, Nordland; d. 17 05 1758 i Hol, Tjeldsund, Nordland; g.m.
Johanna Einarsdatter; f. Bet. 1715 – 1716. vi. Guren Nilsdatter, f. ca. 1729 i Hov, Tjeldsund, Nordland; d. 01 1787; g.m. Hans Jacobsen; f. ca. 1718 i Nesna; d. 08 02 1750/51. vii. Johannes Nilsen, f. ca. 1732 i Hov, Tjeldsund, Nordland; d. 09 1800 i Myklebostad, Tjeldsund, Nordland; g.m. Dorthe Aagaard Andersdatter ca. 1764; f. Bet. 1732 – 1734; d. 04 1805. viii. Jon Nilsen, f. ca. 1734 i Hov, Tjeldsund, Nordland; g.m. Anne Larsdatter Schøning 05 10 1770; f. ca. 1746 i Dragland, Tjeldsund, Nordland; d. 10 1808 i Myklebostad, Tjeldsund, Nordland.
Generasjon 8
128. Ole Madsen, f. 1655 i Sandnes, Tjeldsund, Nordland; d. i Kanebogen, Trondenes, Troms. Sønn av 256. Mads Olsen. G.m. 129. Karen Rasmusdatter 1694. 129. Karen Rasmusdatter, f. 1660 i Sæter, Tjeldsund, Nordland. Datter av 258. Rasmus Hansen.
Barn av Ole Madsen og Karen Rasmusdatter er:
64 i. Mads Olsen, f. 1697 i Kanebogen, Trondenes, Troms; d. 1746 i Kanebogen, Trondenes, Troms; g.m. Ane Henriksdatter ca. 1730. ii. Rasmus Olsen, f. 1697 i Kanebogen, Trondenes, Troms; d. 1760; g.m. (1) Sofia Pedersdatter; f. 1715 i Bessebostad; d. 1778 i Nordvik, Trondenes, Troms; g.m. (2) Anne Johnsdatter ca. 1720; f. 1702 i Nordvik, Trondenes, Troms; d. 1746 i Nordvik, Trondenes, Troms. iii. Peder Olsen, f. 1699 i Kanebogmark, Trondenes, Troms; d. 1756 i Kanebogmark, Trondenes, Troms; g.m.
Kirsten Henriksdatter; f. 1701; d. 1782. iv. Gjert Olsen, f. 1705 i Kanebogen, Trondenes, Troms; d. 1762 i Kanebogen, Trondenes, Troms; g.m. Else Hansdatter 1757; f. 1714; d. 1781.
132. Jørgen Baltersen, f. 1651 i Astafjord; d. 1714 i Medkila, Trondenes, Troms. Sønn av 264. Baltser NN og 265. Berthe Nilsdatter.
Barn av Jørgen Baltersen er:
66 i. Tollef Jørgensen, f. 1685 i Medkila, Trondenes, Troms; d. 1760 i Medkila, Trondenes, Troms. ii. Peder Jørgensen, f. 1694 i Breivik i Trondenes; d. 1772 i Medkila, Trondenes, Troms. iii. Hans Jørgensen, f. 1699 i Breivik i Trondenes.
138. Erik Klemmetsen, f. 1615 i Dale i Trondenes. Sønn av 276. Klemmet Nilsen.
Barn av Erik Klemmetsen er:
69 i. ? Eriksdatter, f. i Dale i Trondenes; d. Aft. 1732; g.m. Anders Mikkelsen.
144. Lars Iversen, f. 1652 i Haukebø, Trondenes, Troms; d. 1718 i Gausvik, Trondenes, Troms. Sønn av 288. Iver Olsen og 289. Vendel Larsdatter. G.m. 145. Barbro NNdatter. 145. Barbro NNdatter Barn av Lars Iversen og Barbro NNdatter er:
72 i. Anders Larsen, f. 1687 i Gausvik i Trondenes; d. 1758; g.m. Hille Kristoffersdatter. ii. Iver Larsen, f. 1685 i Gausvik i Trondenes. iii. Mads Larsen, f. 1689 i Gausvik i Trondenes. iv. Hans Larsen, f. 1693 i Gausvik i Trondenes.
146. Kristoffer Johnsen, f. ca. 1658. Sønn av 292. Jon Justsen. G.m. 147. Kirsten Eriksdatter Bye. 147. Kirsten Eriksdatter Bye, f. ca. 1667. Datter av 294. Erik Pedersen Byemand og 295.
Maren Jørgensdatter.
Barn av Kristoffer Johnsen og Kirsten Bye er:
73 i. Hille Kristoffersdatter, f. ca. 1689; d. ca. 08 1774 i Ramstad, Tjeldsund, Nordland; g.m. Anders Larsen. ii. Jon Kristoffersen, d. ca. 1744; g.m. Maren Mikkelsdatter. iii. Erik Kristoffersen, f. ca. 1690; d. ca. 1744. iv. Edis Kristoffersen Lech, f. ca. 1690 i Leikvika, Torsken, Troms; g.m. Johanne Margrethe Andersdatter Harr; f. ca. 1701 i Tovik, Trondenes, Troms; d. 10 04 1763 i Tovik, Trondenes, Troms. v. M arie Kris toffersdatter
148. Sten Pedersen, f. 1640 i Steigen; d. 1717 i Hol, Tjeldsund, Nordland. Sønn av 296.
Peder og 297. NN. G.m. 149. Guren Jakobsdatter ca. 1682. 149. Guren Jakobsdatter, f. 1662 i Hol, Tjeldsund, Nordland; d. 1724 i Hol, Tjeldsund, Nordland. Datter av 298. Jakob Andersen og 299. Maren Svendsdatter.
Barn av Sten Pedersen og Guren Jakobsdatter er:
74 i. Anders Stensen, f. 1691 i Hol, Tjeldsund, Nordland; d. 03 06 1749 i Melsbø, Tjeldsund, Nordland; g.m.
Marit Iversdatter 1719. 123 ii. Maren Stensdatter, f. 1687 i Hol, Tjeldsun, Nordland; d. 29 04 1768; g.m. Nils Iversen ca. 1716. iii. Karen Stensdatter, f. 1693 i Hol, Tjeldsund, Nordland; d. 1757 i Lavangen; g.m. (1) Ole Pedersen Harr ca. 1713; f. 1667 i Haukebø, Trondenes, Troms; d. 1716 i Haukebø, Trondenes, Troms; g.m. (2) Mads Mikkelsen 1716; f. 1682 i Kilbotn, Trondenes, Troms; d. 1737 i Haukebø, Trondenes, Troms. iv. Anne Stensdatter, f. ca. 1683; g.m. Ole Iversen; f. ca. 1688; d. ca. 1761. v. Jacob Stensen, f. ca. 1685; d. ca. 1763. vi. Jon Stensen, f. ca. 1689; d. ca. 1751; g.m. Ellen Mogensdatter 30 11 1722; f. ca. 1688; d. ca. 04 1775. vii. Lars Stensen, f. ca. 1690; g.m. Helle Margrethe Holbye; f. ca. 1702. viii. Peder Stensen, f. ca. 1695.
150. Iver Olsen, f. 1658 i Haukebø, Trondenes, Troms; d. 1744 i Myklebostad, Lødingen, Nordland. Sønn av 300. Ole Iversen og 301. Marit Nndatter. G.m. 151. Mette Nilsdatter 1682.
151. Mette Nilsdatter, f. 1662 i Hegstad, Lødingen Nordland; d. 1735 i Myklebostad, Lødingen, Nordland. Datter av 302. Nils Johnsen og 303. Maren Kristensdatter.
Barn av Iver Olsen og Mette Nilsdatter er:
75 i. Marit Iversdatter, f. 1690 i Myklebostad, Lødingen, Nordland; g.m. Anders Stensen 1719. 122 ii. Nils Iversen, f. 22 02 1690/91 i Myklebostad, Lødingen, Nordland; d. 19 06 1771; g.m. Maren Stensdatter ca. 1716.
iii. Sofia Iversdatter, f. 1702 i Myklebostad, Lødingen, Nordland; d. 1798 i Harstad; g.m. Hartvig Kristensen Hveding 1726; f. 1694 i Rambø, Tjeldsund, Nordland; d. 1744 i Rambø, Tjeldsund, Nordland. iv. Ole Iversen, f. ca. 1688; d. ca. 1761; g.m. (1) Anne Stensdatter; f. ca. 1683; g.m. (2) Maren Andersdatter; f. ca. 1723. v. Mette Maria Iversdatter, f. ca. 1697; d. Aft. 1762; g.m. Peder Jacobsen Winther; d. ca. 1756. vi. Jon Iversen, g.m. ca.thrine Jacobsdatter Winther.
152. Mads Larsen, f. 1630; d. 1703 i Brokvik, Trondenes, Troms. G.m. 153. Anne Jensdatter Mørch ca. 1665. 153. Anne Jensdatter Mørch, d. 1711 i Brokvik, Trondenes, Troms.
Barn av Mads Larsen og Anne Mørch er:
76 i. Benjamin Madsen, f. 1687 i Brokvik, Trondenes, Trolms; d. 1733 i Brokvik, Trondenes, Trolms; g.m. Karen Nilsdatter ca. 1712. ii. Selgen Madsen, f. 1675 i Brokvik, Trondenes, Trolms; d. 1747 i Vollstad, Trondenes, Troms; g.m. Kirsten Kaspersdatter ca. 1700; f. 1666 i St. Fauskevåg, Trondenes, Troms; d. i Vollstad, Trondenes, Troms. iii. Lars Madsen, f. 1681 i Brokvik, Trondenes, Trolms; g.m. Maren Kristoffersdatter; f. 1677. iv. Øllegård Madsen, f. i Brokvik i Trondenes.
192. Peder Hugleiksen, f. ca. 1651 i Myrane u/Hæri, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1710 i Søvde, Luster, Sogn og Fjordane. Sønn av 384. Hugleik Andersen.
Barn av Peder Hugleiksen er:
96 i. Hugleik Pedersen, f. ca. 1693 i Søvde, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 06 1770 i Talle, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Gjertrud Einersdatter ca. 1720 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. Anders Pedersen, f. ca. 1685.
198. Anders Olsen, f. ca. 1660 i Åsen, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1728 i Åsen, Luster, Sogn og Fjordane. Sønn av 396. Ole Arnesen og 397. Gunnhild Andersdatter. G.m. 199.
Anna Sjursdatter ca. 1698 i Luster, Sogn og Fjordane. 199. Anna Sjursdatter, f. ca. 1677 i Yttri, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1755 i Åsen, Luster, Sogn og Fjordane. Datter av 398. Sjur Olsen og 399. Sophia Ottesdatter Ravn.
Barn av Anders Olsen og Anna Sjursdatter er:
99 i. Eli Andersdatter, f. ca. 1700 i Åsen, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1740 i Espe, Luster, Sogn og Fjordane; met (1) Ole; g.m. (2) Halvor Larsen ca. 1728 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. Sjur Andersen, f. ca. 1702 i Åsen, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1740; g.m. Marie Knudsdatter. iii. Sophia Andersdatter, f. ca. 1704 i Åsen, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1789; g.m. Johannes Torbjørnsen; f. ca. 1699; d. ca. 1770. iv. Gunnhild Andersdatter, f. ca. 1706 i Åsen, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1739; g.m. Christen Eriksen; f. ca. 1703; d. ca. 1769. v. An na And ersdatter, f. ca . 1708 i Åsen, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1772; g.m. Paul Andersen; f. ca. 1702; d. ca. 1753. vi. Henrik Andersen, f. ca. 1710 i Åsen, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1782 i Kreken, Luster, SOgn og Fjordane?. vii. Britha Andersdatter, f. ca. 1713 i Åsen, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1774; g.m. (1) Lars Eriksen; f. ca. 1706; d. ca. 1768; g.m. (2) Anders Eriksen; f. ca. 1683 i Ormberg, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1748 i Ormberg, Luster, Sogn og Fjordane. viii. Ole Andersen, f. ca. 1716 i Åsen, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1789. ix. Lage Andersen, f. ca. 1719 i Åsen, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1784.
200. Johannes Nilsen, f. ca. 1601; d. ca. 1679 i Fortun, Luster, Sogn og Fjordane. Sønn av 400. Nils og 401. Astrid Olsdatter. G.m. 201. Martha Olsdatter ca. 1652 i Luster, Sogn og Fjordane. 201. Martha Olsdatter, f. ca. 1628 i Fortun, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1700 i Fortun, Luster, Sogn og Fjordane. Datter av 402. Ole Eriksen og 403. Kirsti Olsdatter.
Barn av Johannes Nilsen og Martha Olsdatter er:
100 i. Erik Johannesen, f. ca. 1654 i Fortun, Luster, Sogn og Fjordane; d. 17 02 1726/27 i Leri, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. (1) Maria Ingebrigtsdatter ca. 1678 i Luster, Sogn og Fjordane; g.m. (2) Ingeborg Haaversdatter ca. 1709 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. Søren Johannesen, f. ca. 1656 i Fortun, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1741. iii. Ingeborg Johannesdatter, f. ca. 1660 i Fortun, Luster, Sogn og Fjordane; d. Aft. 1679. iv. Britha Johannesdatter, f. ca. 1664 i Fortun, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1744; g.m. Torbjørn Gundersen ca. 1687 i Luster, Sogn og Fjordane; f. ca. 1650; d. ca. 1717 i Fortun, Luster, Sogn og Fjordane.
202. Haaver Iversen, f. ca. 1622; d. ca. 1686 i Holmestad, Luster, Sogn og Fjordane?. Sønn av 404. Iver Johannesen og 405. Ingeleiv Arnesdatter. G.m. 203. Inga Pedersdatter ca. 1657 i Luster, Sogn og Fjordane. 203. Inga Pedersdatter, f. ca. 1639; d. ca. 1720 i Holmestad, Luster, Sogn og Fjordane?.
Datter av 406. Peder Rebni og 407. Anna Johannesdatter.
Barn av Haaver Iversen og Inga Pedersdatter er:
101 i. Ingeborg Haaversdatter, f. ca. 1674 i Holmestad, Luster, Sogn og Fjordane?; d. ca. 10 1732 i Leri, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. (1) Christen Knudsen ca. 1693 i Luster, Sogn og Fjordane; g.m. (2) Erik Johannesen ca. 1709 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. Torkild Haaversen, f. ca. 1659 i Holmestad, Luster, Sogn og Fjordane?; d. ca. 1711 i Ottum, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. (1) Ingeborg Arnesdatter; f. ca. 1676 i Lingjerde, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1738; g.m. (2) Sophia ca. 1684 i Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1694 i Holmestad, Luster, Sogn og Fjordane?. iii. Ingrid Haaversdatter, f. ca. 1670 i Holmestad, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1753; g.m. (1) Endre Jørgensen; f. ca. 1659; d. ca. 1715; g.m. (2) Skule Olsen; f. ca. 1658; d. ca. 1739. iv. Nils Haaversen, f. ca. 1672 i Holmestad, Luster, Sogn og Fjordane. v. Abelone Haaversdatter, f. ca. 1678 i Holmestad, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1751; g.m. Thomas Jørgensen; f. ca. 1668; d. ca. 1774. vi. Ole Haaversen, f. ca. 1681 i Holmestad, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1724 i Holmestad, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Kari; f. ca. 1671; d. ca. 05 1731.
204. Halvor Dyresen, f. ca. 1657 i Kroken, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1717 i Stokkanes, Luster, Sogn og Fjordane. Sønn av 408. Dyre Hansen og 409. Marthe Halvorsdatter. G.m. 205. Cecilia Larsdatter ca. 1680 i Luster, Sogn og Fjordane. 205. Cecilia Larsdatter, f. ca. 1660 i Havelden u/Flahammer, Luster, Sogn og Fjordane?; d. ca. 1725 i Stokkanes, Luster, Sogn og Fjordane. Datter av 410. Lars Berge og 411. Guri Narvesdatter.
Barn av Halvor Dyresen og Cecilia Larsdatter er:
102 i. Ole Halvorsen, f. ca. 1691 i Stokkanes, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1775 i Stokkanes, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Elisabeth Sjursdatter ca. 1719 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. Martha Halvorsdatter, f. ca. 1689 i Stokkanes, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1726 i Espe, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Halvor Larsen ca. 1721 i Luster, Sogn og Fjordane; f. ca. 1692 i Espe, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1756 i Espe, Luster, Sogn og Fjordane. iii. Dyre Halvorsen, f. ca. 1681 i Stokkanes, Luster, Sogn og Fjordane. iv. Lars Halvorsen, f. ca. 1683 i Stokkanes, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1710. v. Bothilda Halvorsdatter, f. ca. 1685 i Stokkanes, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1767; g.m. Hans Pedersen; f. ca. 1665; d. ca. 1744. vi. Gu ri Halv orsdatter, f. ca . 1687 i Stokkanes, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1737. vii. Knut Halvorsen, f. ca. 1695 i Stokkanes, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1763. viii. Arne Halvorsen, f. ca. 1699 i Stokkanes, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1750. ix. Maria Halvorsdatter, f. ca. 1705 i Stokkanes, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1763; g.m. Jens Johannesen; f. ca. 1698; d. ca. 1759.
206. Sjur Amundsen, f. ca. 1649; d. ca. 1720 i Lingjerde, Luster, Sogn og Fjordane. Sønn av 412. Amund Sjursen og 413. Lisbeth Øysteinsdatter. G.m. 207. Christi Knudsdatter ca. 1684 i Luster, Sogn og Fjordane. 207. Christi Knudsdatter, f. ca. 1663; d. ca. 1708 i Lingjerde, Luster, Sogn og Fjordane.
Datter av 414. Knud Kristoffersen og 415. Ingrid Bjørnsdatter.
Barn av Sjur Amundsen og Christi Knudsdatter er:
103 i. Elisabeth Sjursdatter, f. ca. 1699 i Lingjerde, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 03 1770 i Stokkanes, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Ole Halvorsen ca. 1719 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. Anna Sjursdatter, f. ca. 1686. iii. Amund Sjursen, f. ca. 1689 i Lingjerde, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Cecilia Nilsdatter; f. ca. 1688. iv. Metta Sjursdatter, f. ca. 1695 i Lingjerde, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1765; g.m. (1) Johannes Johannesen; f. ca. 1665 i Hæri, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1750; g.m. (2) Lars Hermundsen; f. ca. 1731; d. ca. 1802. v. Ingrid Sjursdatter, f. ca. 1702 i Lingjerde, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1744; g.m. Jens Pettersen; f. ca. 1699; d. ca. 1761.
222. Rasmus Barn av Rasmus er:
111 i. Siri Rasmusdatter, f. ca. 1702; d. ca. 1770 i Resaland, Hafslo, Sogn og Fjordane; g.m. Ole Johannesen 02 07 1722 i Hafslo, Sogn og Fjordane. ii. Synnøve Rasmusdatter, d. ca. 1765 i Skjerven, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Iver Jensen.
224. Henrik Johnsen G.m. 225. Karen Isaksdatter. 225. Karen Isaksdatter Barn av Henrik Johnsen og Karen Isaksdatter er:
112 i. Hans Henriksen, f. ca. 1713 i Valle; d. 1786 i Bjerknes, Lødingen, Nordland; g.m. Else Christoffersdatter 1738 i Lødingen kirke.
226. Christoffer Olsen, f. ca. 1686; d. ca. 1758. Sønn av 452. Ole Christensen og 453.
Ingri Christophersdatter. G.m. 227. Ingeborg Hansdatter. 227. Ingeborg Hansdatter, f. ca. 1678; d. ca. 1752.
Barn av Christoffer Olsen og Ingeborg Hansdatter er:
113 i. Else Christoffersdatter, f. ca. 1719; d. 1789 i Bjerknes, Lødingen, Nordland; g.m. Hans Henriksen 1738 i Lødingen kirke. ii. Tosten Christoffersen, f. ca. 1712 i Øksnes, Lødingen, Nordland; d. 1750. iii. Maren Christoffersdatter, f. ca. 1713 i Øksnes, Lødingen, Nordland; d. 1775; g.m. Hans Christophersen. iv. Dorthe Christoffersdatter, f. ca. 1727 i Øksnes, Lødingen, Nordland; d. 1758. v. Anne Christoffersdatter, f. ca. 1729 i Øksnes, Lødingen, Nordland; d. 1791; g.m. Michel Olsen; f. ca. 1731; d. 1780.
228. Christopher Olsen, f. ca. 1649; d. Aft. 1716. G.m. 229. Dordi Gabrielsdatter. 229. Dordi Gabrielsdatter Barn av Christopher Olsen og Dordi Gabrielsdatter er: 114 i. Ole d.y. Christophersen, f. 08 02 1691/92; d. 03 07 1763 i Husjordøy, Lødingen, Nordland; g.m. Karen Jonsdatter. ii. Gabriel Christophersen, f. ca. 1688 i Bjerknes, Lødingen, Nordland; g.m. (1) Ragnil Joensdatter; g.m. (2) Maren Olsdatter. iii. NN Chr istophersen iv. Marit Christophersdatter, f. 22 12 1694 i Bjerknes, Lødingen, Nordland; g.m. Ole Clausen; f. i Offersøen ?.
232. Daniel Markussen, d. i Molvik, Hamarøy, Nordland. G.m. 233. Maren Hansdatter. 233. Maren Hansdatter, d. i Molvik, Hamarøy, Nordland.
Barn av Daniel Markussen og Maren Hansdatter er:
116 i. Henrik Danielsen, f. ca. 1694 i Molvik, Hamarøy, Nordland; d. 1765 i Sandnes, Tjeldsund, Nordland; g.m. (1) Helvig Svendsdatter; g.m. (2) Karen Gabrielsdatter 1729. ii. Hans Danielsen, f. ca. 1681. iii. Magdalena Danielsdatter, f. ca. 1688; g.m. Ole Kristoffersen.
234. Gabriel Asbjørnsen, f. 1651 i Øvre Lavangen, Trondenes, Troms; d. 1735 i Lavangen,, Trondenes, Troms. Sønn av 468. Asbjørn Hansen og 469. NN. G.m. 235. NN ca. 1685. 235. NN
Barn av Gabriel Asbjørnsen og NN er:
117 i. Karen Gabrielsdatter, f. ca. 1705 i Lavangen, Skånland, Troms; d. 04 1780 i Sandnes, Tjeldsund, Nordland; g.m. Henrik Danielsen 1729. ii. Asbjørn Gabrielsen, f. 1687 i Lavangen, Trondenes, Troms. iii. In geborg Gab rielsdatter, f. 1689 i Lavangen, Trondenes, Troms; d. 1767 i Sama, Trondenes, Troms; g.m.
Søren Johansen ca. 1712; f. 1687 i Sama, Trondenes, Troms; d. 1749 i Sama, Trondenes, Troms. iv. Steffen Gabrielsen, f. 1692 i Lavangen, Trondenes, Troms. v. Ole Gabrielsen, f. 1696 i Lavangen, Trondenes, Troms. vi. Gabriel Gabrielsen, f. 1703 i Lavangen, Trondenes, Troms; d. 1794; g.m. Øllegård Hansdatter Leth 1731.
236. Trond Larsen, f. ca. 1676 i Skårnes, Evenes, Troms; d. i Skårnes, Evenes, Troms.
Sønn av 472. Lars Larsen og 473. Susanna Caspersdatter. G.m. 237. Marit Thomasdatter. 237. Marit Thomasdatter, d. i Skårnes, Evenes, Troms. Datter av 474. Thomas Laursen.
Barn av Trond Larsen og Marit Thomasdatter er:
118 i. Casper Trondsen, f. 11 1709 i Skårnes, Evenes, Troms; d. 26 06 1783 i Ramnes, Tjeldsund, Nordland; g.m. (1) Johanna Maria Munch Hansdatter; g.m. (2) Berit Tostensdatter; g.m. (3) Marith Pedersdatter.
238. Hans Kristoffersen, f. i Skar, Evenes, Troms. G.m. 239. Anne Katharina Pettersdatter. 239. Anne Katharina Pettersdatter, f. i Djupvik, Ballangen, Troms; d. i Punsvik, Ofoten, Nordland. Datter av 478. Petter Pettersen og 479. Johanna Henriksdatter Munch.
Barn av Hans Kristoffersen og Anne Pettersdatter er:
119 i. Johanna Maria Munch Hansdatter, f. 27 10 1718 i Punsvik, Ofoten, Nordland; d. i Ramnes, Tjeldsund, Nordland; g.m. Casper Trondsen.
Generasjon 9
256. Mads Olsen, f. 1614 i Sandstrand i Trondenes. Sønn av 512. Ole Mortensen. Barn av Mads Olsen er:
128 i. Ole Madsen, f. 1655 i Sandnes, Tjeldsund, Nordland; d. i Kanebogen, Trondenes, Troms; g.m. Karen Rasmusdatter 1694. ii. Frants Madsen, f. 1645.
258. Rasmus Hansen, f. ca. 1608; d. Bef. 1682. Sønn av 516. Hans Rasmussen.
Barn av Rasmus Hansen er:
129 i. Karen Rasmusdatter, f. 1660 i Sæter, Tjeldsund, Nordland; g.m. Ole Madsen 1694.
264. Baltser NN G.m. 265. Berthe Nilsdatter ca. 1640. 265. Berthe Nilsdatter, f. 1620 i Ibestad.
Barn av Baltser NN og Berthe Nilsdatter er:
132 i. Jørgen Baltersen, f. 1651 i Astafjord; d. 1714 i Medkila, Trondenes, Troms. ii. Peder Baltersen, f. 1645 i Astafjord; d. 1688 i Medkila, Trondenes, Troms; g.m. Inger Johnsdatter 1670; f. 1650; d. 1711 i Medkila, Trondenes, Troms.
276. Klemmet Nilsen, f. i Dale i Trondenes. Sønn av 552. Nils Johnsen.
Barn av Klemmet Nilsen er:
138 i. Erik Klemmetsen, f. 1615 i Dale i Trondenes.
288. Iver Olsen, f. 1600; d. 1650 i Gausvik, Trondenes, Troms. Sønn av 576. Ole Olsen.
G.m. 289. Vendel Larsdatter ca. 1650. 289. Vendel Larsdatter Barn av Iver Olsen og Vendel Larsdatter er:
144 i. Lars Iversen, f. 1652 i Haukebø, Trondenes, Troms; d. 1718 i Gausvik, Trondenes, Troms; g.m. (1) Barbro NNdatter; g.m. (2) Anne Nilsdatter 1708. ii. Paul Iversen, f. i Gausvik i Trondenes. iii. Elisabeth Iversdatter, f. 1647 i Haukebø, Trondenes, Troms; g.m. Rasmus Andersen ca. 1670; f. 1646 i Årbogen, Trondenes, Troms; d. 1715 i Årbogen, Trondenes, Troms.
292. Jon Justsen, f. ca. 1617. Sønn av 584. Just Kristoffersen.
Barn av Jon Justsen er:
146 i. Kristoffer Johnsen, f. ca. 1658; g.m. Kirsten Eriksdatter Bye. ii. Edis Johnsen, d. ca. 1699; g.m. Sophia Eriksdatter Bye; f. ca. 1670.
294. Erik Pedersen Byemand, d. ca. 04 1677. Sønn av 588. Peder. G.m. 295. Maren Jørgensdatter. 295. Maren Jørgensdatter, d. ca. 1678. Datter av 590. Jørgen Nilsen og 591. Ane Torstensdatter.
Barn av Erik Byemand og Maren Jørgensdatter er:
147 i. Kirsten Eriksdatter Bye, f. ca. 1667; g.m. Kristoffer Johnsen. ii. Jeremias Hass, f. ca. 1655 i Trondheim, Sør-Trøndelag; d. ca. 1735; g.m. Margrethe Borch; f. ca. 1663; d. ca. 1746.
iii. Sophia Eriksdatter Bye, f. ca. 1670; g.m. (1) Edis Mikkelsen; f. 1674 i Kilbotn, Trondenes, Troms; d. ca. 1738 i Ibestad, Astafjord, Troms; g.m. (2) Edis Johnsen; d. ca. 1699. iv. Margrethe Eriksdatter Bye, f. ca. 1672; d. ca. 1704; g.m. Henrich Paulsen; f. ca. 1650; d. ca. 1733. v. Ingeborg Eriksdatter Bye, f. ca. 1672; d. ca. 1716; g.m. Anders Ingebrigtsen; d. ca. 1740. vi. Jørgen Eriksen Bye, f. ca. 1675.
296. Peder G.m. 297. NN. 297. NN
Barn av Peder og NN er:
148 i. Sten Pedersen, f. 1640 i Steigen; d. 1717 i Hol, Tjeldsund, Nordland; g.m. (1) Anne; g.m. (2) Guren Jakobsdatter ca. 1682.
298. Jakob Andersen, f. ca. 1611 i Hol, Tjeldsund, Nordland ?; d. ca. 1677. G.m. 299.
Maren Svendsdatter ca. 1660. 299. Maren Svendsdatter, d. Aft. 1695.
Barn av Jakob Andersen og Maren Svendsdatter er:
149 i. Guren Jakobsdatter, f. 1662 i Hol, Tjeldsund, Nordland; d. 1724 i Hol, Tjeldsund, Nordland; g.m. Sten Pedersen ca. 1682. ii. Karen Jakobsdatter, d. Aft. 1721; g.m. Jacob Eliassen Schøning ca. 1670; f. ca. 1641 i Ebeltoft, Danmark; d. ca. 1724. iii. Svend Jakobsen, f. ca. 1657; g.m. Mette Jensdatter Hønnichen. iv. Anders Jakobsen, f. Aft. 1665; d. 04 09 1694; g.m. Marit Olsdatter Wivel; d. Aft. 1701. v. Jakob Jakobsen, f. ca. 1666; g.m. Maren Hansdatter ca. 1694.
300. Ole Iversen, f. 1622 i Haukebø, Trondenes, Troms; d. 1662 i Haukebø, Trondenes, Troms. Sønn av 288. Iver Olsen og 601. NN. G.m. 301. Marit Nndatter ca. 1650. 301. Marit Nndatter Barn av Ole Iversen og Marit Nndatter er:
i. Jørgen Olsen, f. 1660 i Haukebø, Trondenes, Troms; d. 1741 i Sama, Trondenes, Troms; g.m. Nn Johnsdatter ca. 1696. 150 ii. Iver Olsen, f. 1658 i Haukebø, Trondenes, Troms; d. 1744 i Myklebostad, Lødingen, Nordland; g.m. Mette Nilsdatter 1682.
302. Nils Johnsen, f. 1632 i Hegstad, Lødingen Nordland; d. 1700 i Hegstad, Lødingen Nordland. Sønn av 604. Jon Pedersen og 605. Mette Nilsdatter. G.m. 303. Maren Kristensdatter ca. 1660. 303. Maren Kristensdatter Barn av Nils Johnsen og Maren Kristensdatter er:
i. Margrethe Nilsdatter, f. 1680 i Hegstad, Lødingen Nordland; d. 1768 i Rogla, Trondenes, Troms; g.m. Nils Andersen ca. 1712; f. 1655 i Årbogen, Trondenes, Troms; d. 1738 i Rogla, Trondenes, Troms. 151 ii. Mette Nilsdatter, f. 1662 i Hegstad, Lødingen Nordland; d. 1735 i Myklebostad, Lødingen, Nordland; g.m.
Iver Olsen 1682. iii. Anne Nilsdatter, f. 1685 i Hegstad, Lødingen Nordland; d. 1731 i Gausvik, Trondenes, Troms; g.m. (1) Lars Iversen 1708; f. 1652 i Haukebø, Trondenes, Troms; d. 1718 i Gausvik, Trondenes, Troms; g.m. (2) Ole Baltersen Eidberg 1720; f. ca. 1676 i Eidberg; d. 1756. iv. Kristen Nilsen, f. 1673; d. 1703; g.m. Ellen Debora Pedersdatter Harr 1700; f. 1672 i Haukebø, Trondenes, Troms; d. 1767 i Hegstad, Lødingen Nordland. v. Mikkel Nilsen, d. Bef. 1732.
384. Hugleik Andersen, f. ca. 1614; d. i Myrane u/Hæri, Luster, Sogn og Fjordane?.
Barn av Hugleik Andersen er:
192 i. Peder Hugleiksen, f. ca. 1651 i Myrane u/Hæri, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1710 i Søvde, Luster, Sogn og Fjordane. ii. Anders Hugleiksen, f. ca. 1649.
396. Ole Arnesen, f. ca. 1621 i Bruheim, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1700 i Åsen, Luster, Sogn og Fjordane. Sønn av 792. Arne Bruem. G.m. 397. Gunnhild Andersdatter ca. 1651 i Luster, Sogn og Fjordane. 397. Gunnhild Andersdatter, f. ca. 1637 i Åsen, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 04 1735 i Kreken, Luster, Sogn og Fjordane?. Datter av 794. Anders Knudsen.
Barn av Ole Arnesen og Gunnhild Andersdatter er:
198 i. Anders Olsen, f. ca. 1660 i Åsen, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1728 i Åsen, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Anna Sjursdatter ca. 1698 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. Martha Olsdatter, f. ca. 1656 i Åsen, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1718; g.m. (1) Peder Nilsen; f. ca. 1655; d. ca. 1714; g.m. (2) Knut Andersen; f. ca. 1632; d. ca. 1694 i Grov, Luster, Sogn og Fjordane. iii. Arne Olsen, f. ca. 1658 i Åsen, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1695 i Fåberg, nedre, Luster, Sogn og Fjordane. iv. Kari Olsdatter, f. ca. 1663 i Åsen, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1752; g.m. Ole Andersen; f. ca. 1658 i Lien, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1725.
398. Sjur Olsen, f. ca. 1619 i Sørheim, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1684 i Yttri, Luster, Sogn og Fjordane. Sønn av 402. Ole Eriksen og 403. Kirsti Olsdatter. G.m. 399. Sophia Ottesdatter Ravn ca. 1671 i Luster, Sogn og Fjordane. 399. Sophia Ottesdatter Ravn, f. ca. 1648 i Jostedal Prestegård, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1730 i Yttri, Luster, Sogn og Fjordane. Datter av 798. Otto Hansen Ravn og 799. Anna Kristensdatter.
Barn av Sjur Olsen og Sophia Ravn er:
199 i. Anna Sjursdatter, f. ca. 1677 i Yttri, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1755 i Åsen, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Anders Olsen ca. 1698 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. Kirsti Sjursdatter, f. ca. 1675 i Yttri, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1751; g.m. Knut Olsen; f. ca. 1669; d.
Aft. 1748. iii. Otto Sjursen, f. ca. 1672 i Yttri, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 08 1745 i Yttri, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Britha Olsdatter ca. 1703 i Luster, Sogn og Fjordane; f. ca. 1665; d. ca. 05 1744 i Yttri, Luster, Sogn og Fjordane.
400. Nils G.m. 401. Astrid Olsdatter. 401. Astrid Olsdatter Datter av 802. Ole.
Barn av Nils og Astrid Olsdatter er:
200 i. Johannes Nilsen, f. ca. 1601; d. ca. 1679 i Fortun, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. (1) NN; g.m. (2) Martha Olsdatter ca. 1652 i Luster, Sogn og Fjordane.
402. Ole Eriksen, f. ca. 1592; d. ca. 1673 i Berge, Luster, Sogn og Fjordane. G.m. 403. Kirsti Olsdatter ca. 1617 i Luster, Sogn og Fjordane. 403. Kirsti Olsdatter, f. ca. 1598; d. Aft. 1684 i Berge, Luster, Sogn og Fjordane. Datter av 806. Ole Lassesen.
Barn av Ole Eriksen og Kirsti Olsdatter er:
i. Sjur Olsen, f. ca. 1619 i Sørheim, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1684 i Yttri, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. (1) Gjørond Sølfestdatter ca. 1652 i Luster, Sogn og Fjordane; f. ca. 1610; d. ca. 1656 i Yttri, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. (2) Anna Halvorsdatter ca. 1658 i Luster, Sogn og Fjordane; f. ca. 1636 i Drægni, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1670 i Yttri, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. (3) Sophia Ottesdatter Ravn ca. 1671 i Luster, Sogn og Fjordane; f. ca. 1648 i Jostedal Prestegård, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1730 i Yttri, Luster, Sogn og Fjordane. 201 ii. Martha Olsdatter, f. ca. 1628 i Fortun, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1700 i Fortun, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. (1) Johannes Nilsen ca. 1652 i Luster, Sogn og Fjordane; g.m. (2) Claus Knudsen ca. 1680 i Luster, Sogn og Fjordane. iii. Britha Olsdatter, f. ca. 1622 i Sørheim, Luster, Sogn og Fjordane; d. Aft. 1690; g.m. Jørgen Pedersen; d. ca. 1690.
iv. Erik Olsen, f. ca. 1625 i Sørheim, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 03 1700/01; g.m. Karen Eriksdatter; f. ca. 1629; d. ca. 03 1700/01. v. Tollef Olsen, f. ca. 1630 i Sørheim, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1685 i Sviggum, Hafslo, Sogn og Fjordane; g.m. Gro Thomasdatter; f. ca. 1651; d. ca. 1718 i Sviggum, Hafslo, Sogn og Fjordane. vi. Ole Olsen, f. ca. 1641 i Sørheim, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1722.
404. Iver Johannesen, f. ca. 1596; d. ca. 1670 i Holmestad, Luster, Sogn og Fjordane. Sønn av 808. Johannes Svensøy og 809. Ingrid Olsdatter. G.m. 405. Ingeleiv Arnesdatter ca. 1618 i Luster, Sogn og Fjordane. 405. Ingeleiv Arnesdatter, f. ca. 1595; d. Aft. 1670 i Holmestad, Luster, Sogn og Fjordane.
Datter av 810. Arne Olsen.
Barn av Iver Johannesen og Ingeleiv Arnesdatter er:
202 i. Haaver Iversen, f. ca. 1622; d. ca. 1686 i Holmestad, Luster, Sogn og Fjordane?; g.m. Inga Pedersdatter ca. 1657 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. Ole Iversen, f. ca. 1619 i Holmestad, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1698 i Svensøy, Luster, Sogn og Fjordane. iii. Anna Iversdatter, f. ca. 1625 i Holmestad, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Hermund Iversen.
406. Peder Rebni, f. ca. 1607; d. ca. 1684 i Rebni, Luster, Sogn og Fjordane. G.m. 407.
Anna Johannesdatter ca. 1632 i Luster, Sogn og Fjordane. 407. Anna Johannesdatter, f. ca. 1610; d. Aft. 1677. Datter av 814. Johannes Nilsen.
Barn av Peder Rebni og Anna Johannesdatter er:
203 i. Inga Pedersdatter, f. ca. 1639; d. ca. 1720 i Holmestad, Luster, Sogn og Fjordane?; g.m. Haaver Iversen ca. 1657 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. Britha Pedersdatter, f. ca. 1634; g.m. Asbjørn Ellingsen; f. ca. 1625; d. ca. 1704. iii. Ni ls Ped ersen, f. ca . 1636; d. ca. 1712. iv. Gunnhild Pedersdatter, f. ca. 1642; d. ca. 1675; g.m. (1) Johannes Olsen; f. ca. 1643; d. ca. 1668; g.m. (2) Arne Pedersen; f. ca. 1641; d. ca. 1705. v. Torkild Pedersen, f. ca. 1645; d. ca. 1716. vi. Juditha Pedersdatter, f. ca. 1650; d. ca. 1710; g.m. Nils Nilsen; f. ca. 1621; d. ca. 1692. vii. Trond Pedersen, f. ca. 1652; d. ca. 1734.
408. Dyre Hansen, f. ca. 1602; d. ca. 1681 i Kroken, Luster, Sogn og Fjordane. G.m. 409.
Marthe Halvorsdatter ca. 1652 i Luster, Sogn og Fjordane. 409. Marthe Halvorsdatter, f. ca. 1631 i Drægni, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1700 i Kroken, Luster, Sogn og Fjordane. Datter av 818. Halvor Kristoffersen og 819. Guri Jørgensdatter.
Barn av Dyre Hansen og Marthe Halvorsdatter er:
204 i. Halvor Dyresen, f. ca. 1657 i Kroken, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1717 i Stokkanes, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. (1) Bothilda Tollefsdatter ca. 1678 i Luster, Sogn og Fjordane; g.m. (2) Cecilia Larsdatter ca. 1680 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. Unni Dyresdatter, f. ca. 1654 i Kroken, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1725; g.m. Nils Knudsen; f. ca. 1654; d. ca. 1741 i Skildheim, Luster, Sogn og Fjordane. iii. Siri Dyresdatter, f. ca. 1659 i Kroken, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Anders Lid; f. ca. 1650. iv. Ole Dyresen, f. ca. 1662 i Kroken, Luster, Sogn og Fjordane; d. Aft. 1681.
410. Lars Berge, f. ca. 1622; d. ca. 1675 i Berge, Luster, Sogn og Fjordane. G.m. 411. Guri Narvesdatter ca. 1655. 411. Guri Narvesdatter, f. ca. 1630 i Ottum, Luster, Sogn og Fjordane. Datter av 822.
Narve Nilsen og 823. Martha Amundsdatter.
Barn av Lars Berge og Guri Narvesdatter er:
205 i. Cecilia Larsdatter, f. ca. 1660 i Havelden u/Flahammer, Luster, Sogn og Fjordane?; d. ca. 1725 i Stokkanes, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Halvor Dyresen ca. 1680 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. John Larsen, f. ca. 1657 i Berge, Luster, Sogn og Fjordane. iii. Knut Larsen, f. ca. 1663. iv. Martha Larsdatter, f. ca. 1666 i Berge, Luster, Sogn og Fjordane.
412. Amund Sjursen, d. ca. 1656. Sønn av 824. Sjur Eriksen og 825. Sissel Aamundsdatter. G.m. 413. Lisbeth Øysteinsdatter. 413. Lisbeth Øysteinsdatter Barn av Amund Sjursen og Lisbeth Øysteinsdatter er:
206 i. Sjur Amundsen, f. ca. 1649; d. ca. 1720 i Lingjerde, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. (1) Christi Knudsdatter ca. 1684 i Luster, Sogn og Fjordane; g.m. (2) Metta Johannesdatter ca. 1715 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. In gebrigt Am undsen
414. Knud Kristoffersen, f. ca. 1630 i Årdal, Sogn og Fjordane; d. ca. 1683 i Lingjerde, Luster, Sogn og Fjordane. Sønn av 828. Christoffer Øren. G.m. 415. Ingrid Bjørnsdatter ca. 1684 i Luster, Sogn og Fjordane. 415. Ingrid Bjørnsdatter, f. ca. 1635 i Åberge, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1700 i Nes, Luster, Sogn og Fjordane. Datter av 830. Bjørn Torgersen og 831. Siri Iversdatter.
Barn av Knud Kristoffersen og Ingrid Bjørnsdatter er:
207 i. Christi Knudsdatter, f. ca. 1663; d. ca. 1708 i Lingjerde, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Sjur Amundsen ca. 1684 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. Christopher Knudsen, f. ca. 1668 i Lingjerde, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 03 1742/43 i Skjær, Lærdal, Sogn og Fjordane; g.m. Anna Clausdatter ca. 1692; f. ca. 1665; d. ca. 03 1747/48 i Skjær, Lærdal, Sogn og Fjordane. iii. Siri Knudsdatter, f. ca. 1674 i Lingjerde, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1749; g.m. (1) Asbjørn Olsen; f. ca. 1664; d. ca. 1713 i Nes, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. (2) Mons Johannesen; f. ca. 1675; d. ca. 1766.
452. Ole Christensen, f. ca. 1651. G.m. 453. Ingri Christophersdatter. 453. Ingri Christophersdatter Datter av 906. Christopher Michelsen. Barn av Ole Christensen og Ingri Christophersdatter er:
226 i. Christoffer Olsen, f. ca. 1686; d. ca. 1758; g.m. Ingeborg Hansdatter. ii. Johannes Olsen, f. ca. 1687 i Øksnes, Lødingen, Nordland; g.m. Lisbeth Jørgensdatter. iii. Dorthe Olsdatter, f. i Øksnes, Lødingen, Nordland; g.m. Johannes Jonsen. iv. Wendel Olsdatter, f. i Øksnes, Lødingen, Nordland; d. 15 03 1764; g.m. Christopher Hansen; f. ca. 1688; d. 1742.
v. Joseph Olsen, f. 31 08 1692; d. 1757; g.m. (1) Elen Jonsdatter; g.m. (2) Marithe Andersdatter 1720; d. 1734.
468. Asbjørn Hansen, f. 1625. G.m. 469. NN ca. 1644. 469. NN
Barn av Asbjørn Hansen og NN er:
234 i. Gabriel Asbjørnsen, f. 1651 i Øvre Lavangen, Trondenes, Troms; d. 1735 i Lavangen,, Trondenes, Troms; g.m. NN ca. 1685. ii. John Asbjørnsen, f. 1645 i Lavangen, Trondenes, Troms; d. 1735 i Lavangen, Trondenes, Troms.
472. Lars Larsen, f. ca. 1624 i Tårstad, Ofoten, Nordland; d. i Skårnes, Evenes, Troms.
G.m. 473. Susanna Caspersdatter ca. 1670. 473. Susanna Caspersdatter, f. ca. 1637 i Fauskevåg, Trondenes, Troms; d. i Skårnes, Evenes, Troms. Datter av 946. Casper Trondsen og 947. Margrethe.
Barn av Lars Larsen og Susanna Caspersdatter er:
236 i. Trond Larsen, f. ca. 1676 i Skårnes, Evenes, Troms; d. i Skårnes, Evenes, Troms; g.m. Marit Thomasdatter. ii. Kasper Larsen, f. ca. 1671; g.m. (1) Marit Pedersdatter; d. ca. 1714 i Evenes, Nordland; g.m. (2) Siri Pedersdatter ca. 1715. iii. Jø rgen Lars en
474. Thomas Laursen Barn av Thomas Laursen er:
237 i. Marit Thomasdatter, d. i Skårnes, Evenes, Troms; g.m. Trond Larsen.
478. Petter Pettersen, f. 1659; d. 1702 i Djupvik, Ballangen, Troms. G.m. 479. Johanna Henriksdatter Munch. 479. Johanna Henriksdatter Munch, f. 09 12 1663 i Trondhjem, Sør-Trøndelag; d. 1715 i Djupvik, Ballangen, Troms. Datter av 958. Henrik Pedersen Munch og 959. Ane Hansdatter Kruse.
Barn av Petter Pettersen og Johanna Munch er:
239 i. Anne Katharina Pettersdatter, f. i Djupvik, Ballangen, Troms; d. i Punsvik, Ofoten, Nordland; g.m. Hans Kristoffersen.
Generasjon 10
512. Ole Mortensen, d. ca. 1650.
Barn av Ole Mortensen er:
256 i. Mads Olsen, f. 1614 i Sandstrand i Trondenes. 516. Hans Rasmussen Barn av Hans Rasmussen er:
258 i. Rasmus Hansen, f. ca. 1608; d. Bef. 1682.
552. Nils Johnsen, f. i Dale i Trondenes; d. 1632.
Barn av Nils Johnsen er:
276 i. Klemmet Nilsen, f. i Dale i Trondenes.
576. Ole Olsen, f. i Nedre Lavangen i Trondenes; d. ca. 1635.
Barn av Ole Olsen er:
288 i. Iver Olsen, f. 1600; d. 1650 i Gausvik, Trondenes, Troms; g.m. (1) NN ca. 1621; g.m. (2) Vendel Larsdatter ca. 1650.
584. Just Kristoffersen Sønn av 1168. Kristoffer Rasmussen.
Barn av Just Kristoffersen er:
292 i. Jon Justsen, f. ca. 1617.
588. Peder Barn av Peder er:
294 i. Erik Pedersen Byemand, d. ca. 04 1677; g.m. Maren Jørgensdatter. ii. Peder Pedersen Byemand, d. ca. 1689. iii. Mogens Pedersen Byemand
590. Jørgen Nilsen, d. Bef. 1660. G.m. 591. Ane Torstensdatter. 591. Ane Torstensdatter Barn av Jørgen Nilsen og Ane Torstensdatter er:
295 i. Maren Jørgensdatter, d. ca. 1678; g.m. (1) Erik Pedersen Byemand; g.m. (2) Jeremias Hass. ii. Marit Jørgensdatter, d. Bef. 11 09 1682; g.m. Jens Kristensen Seest; f. ca. 1651; d. ca. 1718.
288. Iver Olsen, f. 1600; d. 1650 i Gausvik, Trondenes, Troms. Sønn av 576. Ole Olsen.
G.m. 601. NN ca. 1621. 601. NN
Barn av Iver Olsen og NN er:
i. Kristen Iversen, f. 1634 i Gausvik i Trondenes; d. 1703 i Fauskevåg i Trondenes; g.m. Nn Kristensdatter ca. 1658.
300 ii. Ole Iversen, f. 1622 i Haukebø, Trondenes, Troms; d. 1662 i Haukebø, Trondenes, Troms; g.m. Marit Nndatter ca. 1650. iii. Iver Iversen, f. 1642 i Gausvik i Trondenes; d. 1715. 604. Jon Pedersen, f. ca. 1612; d. Bef. 1688. Sønn av 1208. Peder Jonsen og 1209. Aasille Hegstad. G.m. 605. Mette Nilsdatter. 605. Mette Nilsdatter, f. 1610 i Voje, Lødingen, Nordland; d. i Hegstad, Lødingen Nordland. Datter av 1210. Nils Sifuersen.
Barn av Jon Pedersen og Mette Nilsdatter er:
302 i. Nils Johnsen, f. 1632 i Hegstad, Lødingen Nordland; d. 1700 i Hegstad, Lødingen Nordland; g.m. Maren Kristensdatter ca. 1660. ii. Peder Johnsen, f. ca. 1637. iii. Else Johnsdatter, f. ca. 1640; d. ca. 1711; g.m. Jens Didriksen Hønnichen; f. ca. 1628; d. 1695 i Våje, Lødingen, Nordland. iv. Aa sille John sdatter, d. 1 720; g.m. Hans Hansen.
792. Arne Bruem, f. ca. 1590; d. ca. 1652 i Bruheim, Luster, Sogn og Fjordane.
Barn av Arne Bruem er:
396 i. Ole Arnesen, f. ca. 1621 i Bruheim, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1700 i Åsen, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Gunnhild Andersdatter ca. 1651 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. Paul Arnesen, f. ca. 1624 i Bruheim, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1682 i Lunde, Hafslo, Sogn og Fjordane; g.m. Marte Pedersdatter; d. Aft. 1682.
794. Anders Knudsen, f. ca. 1596 i Åsen, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1653 i Åsen, Luster, Sogn og Fjordane. Sønn av 1588. Knud Aasen.
Barn av Anders Knudsen er:
397 i. Gunnhild Andersdatter, f. ca. 1637 i Åsen, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 04 1735 i Kreken, Luster, Sogn og Fjordane?; g.m. Ole Arnesen ca. 1651 i Luster, Sogn og Fjordane.
798. Otto Hansen Ravn, f. ca. 1607 i Danmark; d. ca. 1652 i Jostedal Prestegård, Luster, Sogn og Fjordane. Sønn av 1596. Hans Mikkelsen Ravn og 1597. Anna. G.m. 799. Anna Kristensdatter ca. 1633 i Luster, Sogn og Fjordane. 799. Anna Kristensdatter, f. ca. 1610 i Danmark?; d. ca. 1690 i Jostedal Prestegård, Luster, Sogn og Fjordane.
Barn av Otto Ravn og Anna Kristensdatter er:
399 i. Sophia Ottesdatter Ravn, f. ca. 1648 i Jostedal Prestegård, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1730 i Yttri, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. (1) Henrik Henriksen Nitter; g.m. (2) Sjur Olsen ca. 1671 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. Hans Ottesen Ravn, f. ca. 1635 i Jostedal Prestegård, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1635. iii. Lage Ottesen Ravn, f. ca. 1638 i Jostedal Prestegård, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1691.
802. Ole Barn av Ole er:
401 i. Astrid Olsdatter, g.m. Nils. ii. Arne Olsen, f. ca. 1565; d. ca. 1630 i Ormelid, Luster, Sogn og Fjordane.
806. Ole Lassesen, f. ca. 1560 i Venjum, Hafslo, Sogn og Fjordane; d. ca. 1636 i Fjøsne, Luster, Sogn og Fjordane. Sønn av 1612. Lasse Olsen og 1613. Britha Olsdatter (Oxefot?).
Barn av Ole Lassesen er:
403 i. Kirsti Olsdatter, f. ca. 1598; d. Aft. 1684 i Berge, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Ole Eriksen ca. 1617 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. Lasse Olsen, f. ca. 1600; d. ca. 1665. iii. Ellef Olsen, f. ca. 1609; d. ca. 1667 i Fjøsne, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Ingeborg Halvorsdatter; f. ca. 1620 i Drægni, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1703. iv. Jo hannes Olse n, f. ca . 1 611 i Fjøsne, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1695.
808. Johannes Svensøy, f. ca. 1560; d. ca. 1640 i Svensøy, Luster, Sogn og Fjordane. G.m. 809. Ingrid Olsdatter ca. 1585 i Luster, Sogn og Fjordane. 809. Ingrid Olsdatter, f. ca. 1565; d. Aft. 1640 i Svensøy, Luster, Sogn og Fjordane. Datter av 1618. Ole og 1619. NN Endresdatter.
Barn av Johannes Svensøy og Ingrid Olsdatter er:
404 i. Iver Johannesen, f. ca. 1596; d. ca. 1670 i Holmestad, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Ingeleiv Arnesdatter ca. 1618 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. Ole Johannesen, f. ca. 1586; d. ca. 1666 i Svensøy, Luster, Sogn og Fjordane.
810. Arne Olsen, f. ca. 1565; d. ca. 1630 i Ormelid, Luster, Sogn og Fjordane. Sønn av 802.
Ole.
Barn av Arne Olsen er:
405 i. Ingeleiv Arnesdatter, f. ca. 1595; d. Aft. 1670 i Holmestad, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Iver Johannesen ca. 1618 i Luster, Sogn og Fjordane.
814. Johannes Nilsen, f. ca. 1581 i Frakstu, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1666 i Bringe, Luster, Sogn og Fjordane. Sønn av 1628. Nils Trondsen.
Barn av Johannes Nilsen er:
407 i. Anna Johannesdatter, f. ca. 1610; d. Aft. 1677; g.m. Peder Rebni ca. 1632 i Luster, Sogn og Fjordane.
818. Halvor Kristoffersen, f. ca. 1580 i Søvde, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1636 i Drægni, Luster, Sogn og Fjordane. Sønn av 1636. Christoffer Søvde. G.m. 819. Guri Jørgensdatter ca. 1614 i Luster, Sogn og Fjordane. 819. Guri Jørgensdatter, f. ca. 1595 i Drægni, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1668 i Drægni, Luster, Sogn og Fjordane. Datter av 1638. Jørgen Dyresen.
Barn av Halvor Kristoffersen og Guri Jørgensdatter er:
409 i. Marthe Halvorsdatter, f. ca. 1631 i Drægni, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1700 i Kroken, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Dyre Hansen ca. 1652 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. Anna Halvorsdatter, f. ca. 1636 i Drægni, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1670 i Yttri, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Sjur Olsen ca. 1658 i Luster, Sogn og Fjordane; f. ca. 1619 i Sørheim, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1684 i Yttri, Luster, Sogn og Fjordane. iii. Siri Halvorsdatter, f. ca. 1615 i Drægni, Luster, Sogn og Fjordane; d. Bef. 1668. iv. Ole Halvorsen, f. ca. 1617 i Drægni, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1656. v. Ingeborg Halvorsdatter, f. ca. 1620 i Drægni, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1703; g.m. (1) Ellef Olsen; f. ca. 1609; d. ca. 1667 i Fjøsne, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. (2) Mons Endresen; f. ca. 1643 i Yttri, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1717 i Flikke, Luster, Sogn og Fjordane. vi. Christopher Halvorsen, f. ca. 1622 i Drægni, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1682. vii. Johannes Halvorsen, f. ca. 1625 i Drægni, Luster, Sogn og Fjordane. viii. Jørgen Halvorsen, f. ca. 1634 i Drægni, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1670.
822. Narve Nilsen, f. ca. 1585 i Frakstu, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1663 i Ottum, Luster, Sogn og Fjordane. Sønn av 1628. Nils Trondsen. G.m. 823. Martha Amundsdatter. 823. Martha Amundsdatter, f. ca. 1600; d. ca. 1673 i Ottum, Luster, Sogn og Fjordane.
Barn av Narve Nilsen og Martha Amundsdatter er:
411 i. Gu ri Nar vesdatter, f. ca. 1630 i Ottum, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Lars Berge ca. 1655. ii. Nils Narvesen, f. ca. 1618 i Ottum, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1650. iii. Trond Narvesen, f. ca. 1623 i Ottum, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1690. iv. Johannes Narvesen, f. ca. 1635 i Ottum, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1689. v. Anfind Narvesen, f. ca. 1637 i Ottum, Luster, Sogn og Fjordane. vi. Nils Narvesen, f. ca. 1641 i Ottum, Luster, Sogn og Fjordane. vii. Lars Narvesen, f. ca. 1645 i Ottum, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1705.
824. Sjur Eriksen, d. ca. 1650. G.m. 825. Sissel Aamundsdatter. 825. Sissel Aamundsdatter Barn av Sjur Eriksen og Sissel Aamundsdatter er:
412 i. Amund Sjursen, d. ca. 1656; g.m. Lisbeth Øysteinsdatter.
828. Christoffer Øren Barn av Christoffer Øren er:
414 i. Knud Kristoffersen, f. ca. 1630 i Årdal, Sogn og Fjordane; d. ca. 1683 i Lingjerde, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Ingrid Bjørnsdatter ca. 1684 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. Si ver Kris toffersen iii. Thomas Kristoffersen, g.m. Martha Asbjørnsdatter.
830. Bjørn Torgersen, f. ca. 1600; d. ca. 1660 i Åberge, Luster, Sogn og Fjordane. Sønn av 1660. Torger Høyum og 1661. Gunnhild Trondsdatter. G.m. 831. Siri Iversdatter ca. 1621 i Luster, Sogn og Fjordane. 831. Siri Iversdatter, f. ca. 1600 i Åberge, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1670 i Åberge, Luster, Sogn og Fjordane. Datter av 1662. Iver Rognalsen og 1663. NN Helgesdatter.
Barn av Bjørn Torgersen og Siri Iversdatter er:
415 i. Ingrid Bjørnsdatter, f. ca. 1635 i Åberge, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1700 i Nes, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. (1) Henrik Tollefsen; g.m. (2) Knud Kristoffersen ca. 1684 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. Torger Bjørnsen, f. ca. 1622 i Åberge, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1702.
906. Christopher Michelsen, f. 1606.
Barn av Christopher Michelsen er:
453 i. Ingri Christophersdatter, g.m. Ole Christensen. ii. Michel Christophersen, f. ca. 1653; g.m. Maren Edisdatter. iii. Peder Christophersen, f. ca. 1658. 946. Casper Trondsen, f. 1595 i Sand, Tjeldsund, Nordland; d. 1685 i Fauskevåg, Trondenes, Troms. Sønn av 1892. Trond Olsen og 1893. Nn Tollefsdatter. G.m. 947.
Margrethe. 947. Margrethe, d. 1695 i Store Fauskevåg, Trondenes, Troms.
Barn av Casper Trondsen og Margrethe er:
473 i. Susanna Caspersdatter, f. ca. 1637 i Fauskevåg, Trondenes, Troms; d. i Skårnes, Evenes, Troms; g.m. Lars Larsen ca. 1670. ii. Jens Caspersen, f. ca. 1640 i Store Fauskevåg, Trondenes, Troms; d. Bef. 1734. iii. Margrethe Caspersdatter, f. ca. 1650 i Store Fauskevåg, Trondenes, Troms; d. ca. 1725 i Store Fauskevåg, Trondenes, Troms; g.m. Mikkel.
958. Henrik Pedersen Munch, f. 1625 i Lødingen, Nordland; d. 25 03 1670 i Evenes Prestegård, Nordland. Sønn av 1916. Peder Eriksen og 1917. Gundele Pedersdatter. G.m. 959. Ane Hansdatter Kruse 18 10 1663 i Evenes kirke. 959. Ane Hansdatter Kruse, f. 18 12 1634 i Trondhjem, Sør-Trøndelag; d. 19 12 1702 i Stunes, Evenes, Nordland. Datter av 1918. Hans Ottesen Kruse og 1919. Lutzia Olsdatter.
Barn av Henrik Munch og Ane Kruse er:
479 i. Johanna Henriksdatter Munch, f. 09 12 1663 i Trondhjem, Sør-Trøndelag; d. 1715 i Djupvik, Ballangen, Troms; g.m. Petter Pettersen. ii. Lucia Henriksdatter Munch, f. 04 05 1665 i Trondheim, Sør-Trøndelag; d. ca. 03 1732/33 i Tjelle; g.m. Hans Rasmussen Warberg; f. 1670 i Prestegården, Trondenes, troms; d. ca. 1749 i Evenes, Nordland. iii. Peder Henriksen Munch, f. 28 07 1666 i Trondheim, Sør-Trøndelag. iv. Ane Henriksdatter Munch, f. 12 03 1668/69 i Evenes prestegård, Nordland. v. Henrik Henriksen Munch, f. 15 09 1670.
Generasjon 11
1168. Kristoffer Rasmussen Barn av Kristoffer Rasmussen er:
584 i. Ju st Kris toffersen.
1208. Peder Jonsen, f. 1580 i Hegstad, Lødingen Nordland; d. 1645 i Hegstad, Lødingen Nordland. G.m. 1209. Aasille Hegstad 1610 i Lødingen, Nordland. 1209. Aasille Hegstad, f. 1585 i Hegstad, Lødingen Nordland; d. i Hegstad, Lødingen Nordland.
Barn av Peder Jonsen og Aasille Hegstad er:
604 i. Jon Pedersen, f. ca. 1612; d. Bef. 1688; g.m. Mette Nilsdatter.
1210. Nils Sifuersen, f. i Voje, Lødingen, Nordland; d. 1630 i Voje, Lødingen, Nordland.
Sønn av 2420. Sivert Voje.
Barn av Nils Sifuersen er:
605 i. Mette Nilsdatter, f. 1610 i Voje, Lødingen, Nordland; d. i Hegstad, Lødingen Nordland; g.m. Jon Pedersen. 1588. Knud Aasen, f. ca. 1565 i Gaupne?, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1650 i Åsen, Luster, Sogn og Fjordane.
Barn av Knud Aasen er:
794 i. Anders Knudsen, f. ca. 1596 i Åsen, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1653 i Åsen, Luster, Sogn og Fjordane.
1596. Hans Mikkelsen Ravn, f. ca. 1566; d. ca. 1640 i Danmark. G.m. 1597. Anna. 1597. Anna Barn av Hans Ravn og Anna er:
798 i. Otto Hansen Ravn, f. ca. 1607 i Danmark; d. ca. 1652 i Jostedal Prestegård, Luster, Sogn og Fjordane; g.m.
Anna Kristensdatter ca. 1633 i Luster, Sogn og Fjordane.
1612. Lasse Olsen, f. ca. 1530 i Venjum, Hafslo, Sogn og Fjordane; d. ca. 1610 i Fjøsne, Luster, Sogn og Fjordane. Sønn av 3224. Ole. G.m. 1613. Britha Olsdatter (Oxefot?) ca. 1555 i Luster, Sogn og Fjordane. 1613. Britha Olsdatter (Oxefot?), f. ca. 1535 i Slinde, Sogndal, Sogn og Fjordane; d. i Fjøsne, Luster, Sogn og Fjordane. Datter av 3226. Ole Gundersen (Oxefot?).
Barn av Lasse Olsen og Britha (Oxefot?) er:
806 i. Ole Lassesen, f. ca. 1560 i Venjum, Hafslo, Sogn og Fjordane; d. ca. 1636 i Fjøsne, Luster, Sogn og Fjordane. ii. Bottolf Lassesen, f. ca. 1565 i Venjum, Hafslo, Sogn og Fjordane; d. Bef. 1617. iii. Torsten Lassesen, f. ca. 1575 i Venjum, Hafslo, Sogn og Fjordane; d. ca. 1660.
1618. Ole G.m. 1619. NN Endresdatter. 1619. NN Endresdatter, f. ca. 1520 i Sundre, Ål, Buskerud?; d. Aft. 1581. Datter av 3238.
Endre Vebrandsen.
Barn av Ole og NN Endresdatter er:
809 i. Ingrid Olsdatter, f. ca. 1565; d. Aft. 1640 i Svensøy, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Johannes Svensøy ca. 1585 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. Endre Olsen, f. ca. 1560; d. ca. 1633.
1628. Nils Trondsen, f. ca. 1550; d. ca. 1608 i Frakstu, Luster, Sogn og Fjordane. Sønn av 3256. Trond Frakstu.
Barn av Nils Trondsen er:
822 i. Narve Nilsen, f. ca. 1585 i Frakstu, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1663 i Ottum, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Martha Amundsdatter. ii. Gudveig Nilsdatter, f. ca. 1575 i Frakstu, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Elling. iii. Ingrid Nilsdatter, f. ca. 1578 i Frakstu, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Erik Ingebrigtsen; f. ca. 1570; d. ca. 1644.
814 iv. Johannes Nilsen, f. ca. 1581 i Frakstu, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1666 i Bringe, Luster, Sogn og Fjordane.
1636. Christoffer Søvde, f. ca. 1550; d. ca. 1622 i Søvde, Luster, Sogn og Fjordane. Barn av Christoffer Søvde er:
818 i. Halvor Kristoffersen, f. ca. 1580 i Søvde, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1636 i Drægni, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Guri Jørgensdatter ca. 1614 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. Nils Kristoffersen, f. ca. 1585; d. ca. 1656 i Søvde, Luster, Sogn og Fjordane.
1638. Jørgen Dyresen, f. ca. 1560.
Barn av Jørgen Dyresen er:
819 i. Guri Jørgensdatter, f. ca. 1595 i Drægni, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1668 i Drægni, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. (1) Halvor Kristoffersen ca. 1614 i Luster, Sogn og Fjordane; g.m. (2) Halvor Johannesen ca. 1638 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. Peder Jørgensen, f. ca. 1592 i Drægni, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1678.
1660. Torger Høyum, f. ca. 1570; d. ca. 1610 i Høyeim, Luster, Hafslo. G.m. 1661.
Gunnhild Trondsdatter. 1661. Gunnhild Trondsdatter, f. ca. 1560 i Frakstu, Luster, Sogn og Fjordane. Datter av 3256. Trond Frakstu.
Barn av Torger Høyum og Gunnhild Trondsdatter er:
830 i. Bjørn Torgersen, f. ca. 1600; d. ca. 1660 i Åberge, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Siri Iversdatter ca. 1621 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. Torbjørn Torgersen, f. ca. 1602 i Høyeim, Luster, Hafslo; d. ca. 1642 i Frakstu, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. (1) NN Larsdatter ca. 1626 i Luster, Sogn og Fjordane; f. ca. 1605; d. ca. 1641; g.m. (2) Gunngild Berntsdatter ca. 1642; f. ca. 1615; d. ca. 1680 i Åberge, Luster, Sogn og Fjordane.
1662. Iver Rognalsen, f. ca. 1575 i Aurland?; d. ca. 1655. Sønn av 3324. Ragnill Gunnarsen. G.m. 1663. NN Helgesdatter. 1663. NN Helgesdatter, f. ca. 1570 i Åberge, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1650 i Åberge, Luster, Sogn og Fjordane. Datter av 3326. Helge Torgersen.
Barn av Iver Rognalsen og NN Helgesdatter er:
831 i. Siri Iversdatter, f. ca. 1600 i Åberge, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1670 i Åberge, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Bjørn Torgersen ca. 1621 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. NN Iversdatter, f. ca. 1610; g.m. Johannes Tollefsen; f. ca. 1609; d. ca. 1670 i Høyeim, Luster, Hafslo.
1892. Trond Olsen, f. 1570 i Hov, Tjeldsund, Nordland; d. 1600 i Sand, Tjeldsund, Nordland. G.m. 1893. Nn Tollefsdatter. 1893. Nn Tollefsdatter, f. i Hof, Tjeldsund, Nordland. Datter av 3786. Tollef Nilsen.
Barn av Trond Olsen og Nn Tollefsdatter er:
946 i. Casper Trondsen, f. 1595 i Sand, Tjeldsund, Nordland; d. 1685 i Fauskevåg, Trondenes, Troms; g.m. (1) Margrethe.. ii. Jens Trondsen, d. ca. 1613 i Hernes, Bodø, Nordland. iii. Søren Trondsen, d. ca. 1660; g.m. Walborg Christensdatter. iv. Peder Trondsen, d. Bet. 1655 – 1659. v. David Trondsen, d. ca. 1651; g.m. Anne. vi. Maren Trondsdatter, d. ca. 1692; g.m. Anders Mikkelsen; f. ca. 1604; d. Bet. 1676 – 1682. vii. Sigrid Trondsdatter, d. Bet. 1701 – 1713; g.m. Oluf Evensen; f. ca. 1616; d. ca. 1675. viii. An na Tron dsdatter 1916. Peder Eriksen, d. 1644 i Lødingen, Nordland. G.m. 1917. Gundele Pedersdatter. 1917. Gundele Pedersdatter, d. i Evenes, Nordland.
Barn av Peder Eriksen og Gundele Pedersdatter er:
958 i. Henrik Pedersen Munch, f. 1625 i Lødingen, Nordland; d. 25 03 1670 i Evenes Prestegård, Nordland; g.m.
Ane Hansdatter Kruse 18 10 1663 i Evenes kirke.
1918. Hans Ottesen Kruse, f. 1595 i Trondhjem, Sør-Trøndelag; d. 01 1666/67 i Trondhjem, Sør-Trøndelag. Sønn av 3836. Otte Kruse. G.m. 1919. Lutzia Olsdatter. 1919. Lutzia Olsdatter, f. i Trondhjem, Sør-Trøndelag; d. 1693 i Vikna. Datter av 3838.
Olof Joensen og 3839. Anna Jensdatter Bull.
Barn av Hans Kruse og Lutzia Olsdatter er:
959 i. Ane Hansdatter Kruse, f. 18 12 1634 i Trondhjem, Sør-Trøndelag; d. 19 12 1702 i Stunes, Evenes, Nordland; g.m. (1) Henrik Pedersen Munch 18 10 1663 i Evenes kirke; g.m. (2) Matz Olufsen Homble 17 11 1672. ii. Oluf Hansen Kruse iii. Maren Hansdatter Kruse
Generasjon 12
2420. Sivert Voje Barn av Sivert Voje er:
1210 i. Nils Sifuersen, f. i Voje, Lødingen, Nordland; d. 1630 i Voje, Lødingen, Nordland.
3224. Ole Barn av Ole er:
1612 i. Lasse Olsen, f. ca. 1530 i Venjum, Hafslo, Sogn og Fjordane; d. ca. 1610 i Fjøsne, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Britha Olsdatter (Oxefot?) ca. 1555 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. NN Olsdatter, g.m. Torbjørn Gautesen.
3226. Ole Gundersen (Oxefot?), d. i Slinde, Sogndal, Sogn og Fjordane. Sønn av Gunder Ragnildsen.
Barn av Ole Gundersen (Oxefot?) er:
1613 i. Britha Olsdatter (Oxefot?), f. ca. 1535 i Slinde, Sogndal, Sogn og Fjordane; d. i Fjøsne, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Lasse Olsen ca. 1555 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. Erik Olsen, g.m. Margrethe Hansdatter.
3238. Endre Vebrandsen, f. i Sundre, Ål, Buskerud?.
Barn av Endre Vebrandsen er:
1619 i. NN Endresdatter, f. ca. 1520 i Sundre, Ål, Buskerud?; d. Aft. 1581; g.m. (1) Ole; g.m. (2) Johannes Larsen ca. 1570 i Luster, Sogn og Fjordane. ii. NN Endresdatter, f. ca. 1525 i Sundre, Ål, Buskerud?; g.m. John Eivindsen ca. 1560 i Luster, Sogn og Fjordane; f. ca. 1520; d. Aft. 1591 i Fjøsne, Luster, Sogn og Fjordane. 3256. Trond Frakstu, f. ca. 1520.
Barn av Trond Frakstu er:
1628 i. Nils Trondsen, f. ca. 1550; d. ca. 1608 i Frakstu, Luster, Sogn og Fjordane. 1661 ii. Gunnhild Trondsdatter, f. ca. 1560 i Frakstu, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. (1) Torger Høyum; g.m. (2) Johannes Høyum ca. 1585 i Luster, Sogn og Fjordane.
3324. Ragnill Gunnarsen Sønn av Gunder Ragnildsen.
Barn av Ragnill Gunnarsen er:
1662 i. Iver Rognalsen, f. ca. 1575 i Aurland?; d. ca. 1655; g.m. NN Helgesdatter. ii. Jo hn Rog nalsen
3326. Helge Torgersen, f. ca. 1525 i Åberge, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1600 i Åberge, Luster, Sogn og Fjordane. Sønn av Torger Aaberge.
Barn av Helge Torgersen er:
1663 i. NN Helgesdatter, f. ca. 1570 i Åberge, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1650 i Åberge, Luster, Sogn og Fjordane; g.m. Iver Rognalsen. ii. Ole Helgesen, f. ca. 1550 i Åberge, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1622. iii. Nils Helgesen, f. ca. 1555 i Åberge, Luster, Sogn og Fjordane; d. ca. 1622 i Leikanger, Sogn og Fjordane; g.m. Ragnhild.
3786. Tollef Nilsen, d. Bet. 1619 – 1620.
Barn av Tollef Nilsen er:
1893 i. Nn Tollefsdatter, f. i Hof, Tjeldsund, Nordland; g.m. Trond Olsen. ii. Ol le Toll efsen iii. An ders Toll efsen iv. Sø ren Toll efsen v. Ca sper Toll efsen vi. To llefsdatter vii. El len Toll efsdatter
3836. Otte Kruse, f. 1550; d. 1630 i Trondhjem, Sør-Trøndelag.
Barn av Otte Kruse er:
1918 i. Hans Ottesen Kruse, f. 1595 i Trondhjem, Sør-Trøndelag; d. 01 1666/67 i Trondhjem, Sør-Trøndelag; g.m.
Lutzia Olsdatter. ii. Alhed Ottesdatter Kruse, g.m. ca.rsten ca.rstensen Esche; d. ca. 1649.
3838. Olof Joensen, f. 1570 i Alsen, Jemtland, Sverige; d. 1621 i Meldal. Sønn av Jon Gunnarson og Anna Olofsdatter. G.m. 3839. Anna Jensdatter Bull. 3839. Anna Jensdatter Bull, f. i Støren, Midtre Gauldal. Datter av Jens Andersen Bull og Lucia Jensdatter.
Barn av Olof Joensen og Anna Bull er:
1919 i. Lutzia Olsdatter, f. i Trondhjem, Sør-Trøndelag; d. 1693 i Vikna; g.m. Hans Ottesen Kruse. ii. An na Olsd atter iii. Li sbeth Olsd atter iv. Ba rbra Olsd atter v. Ingeborg Olsdatter, g.m. Hans Iversen Røst; d. 02 01 1670/71 i Trondheim, Sør-Trøndelag. vi. El len Olsd atter, d. ca . 1 654; g.m. Anders Olsen Bruse; f. ca. 1594; d. ca. 1657.