Prestegjeld og sogn i Vestfold

Prestegjeld og sogn i Vestfold

Andebu
Andebu, Høyjord og Kodal.

Borre
Borre, Åsgårdstrand og Nykirke. Omfattet tidligere også Horten.

Botne
Botne og Hillestad. Inntil 1866 også Holmestrand.

Brunlanes
Tanum, Berg og Kjose.
Omfattet inntil 27.05.1741 også Langestrand

Hedrum
Hedrum, Kvelde og Hvarnes.

Hof
Hof og Vassås.

Holmestrand
Utskilt fra Botne prestegjeld som eget prestegjeld ved kgl. res. 22.07.1865.

Horten
Horten hørte til Borre prestegjeld til 1865. Ved kgl. res. 13.07.1855 ble det opprettet et midlertidig garnisonspresteembete her, og ved kgl. res. 13.05.1865 ble Horten eget prestegjeld.

Lardal
Svarstad, Hem og Styrvoll.

Larvik
Larvik og Langestrand. Utskilt fra Hedrum prestegjeld ved reskript 05.05.1741. For tiden før 1814, se klokkerbøkene.

Nøtterøy
Nøtterøy og Tjøme. Tjøme ble utskilt som eget prestegjeld fra Nøtterøy ved kgl. res. 21.12.1872.

Ramnes
Ramnes, Fon og Vivestad.

Sandar
Sandar (Sandeherred) omfattet inntil 1877 også Sandefjord.

Sande
Reskript 13.06.1691: overført fra Bragernes til Tønsberg prosti. Omfattet inntil 1752 også Skoger og Tangen (se Buskerud; Skoger). Reskript 26.04.1754 jfr. kontrakt 1737: fem gårder under Jarlsberg Verk ble overført fra Bragernes til Sande.

Sandefjord
Utskilt fra Sandar ved kgl. res. 30.04.1877.

Sem
Se reskript 29.05.1739: St. Laurenti Kirke i Tønsberg ble forent med Sem i Gyldenløves tid (1678-83), men senere slått sammen med Vor Frue eller Mariakirken i Tønsberg. Den ble nedlagt i 1810. Vallø Saltverks kirke opprettet i Slagen 1782. 22.07.1833: Fem gårder i Bytangen til Sem.

Stavern
Stavern tatt i 1799 fra Brunlanes og lagt til Fredriksvern. Skrivelse fra prosten 31.05.1811. Jfr. kanselli-promemoria 27.04.1799. Bestemt ved første vakanse, reskript 05.09.1794.

Stokke
Stokke, Skjee og Arnadal.

Strømm
Strømm og Svelvik. Tidligere kirkesokn i Hurum prestegjeld. Skilt ut som eget prestegjeld ved kgl. res. 02.03.1861.

Tjølling
Ministerialbøker

Tjøme
Tjøme og Hvasser.
Tjøme ble utskilt som eget prestegjeld fra Nøtterøy ved kgl. res. 21.12.1872.

Tønsberg
Vår Frue Kirke, Tønsberg Kirke og St. Laurentii Kirke.

Våle
Våle og Undrumsdal.

Dissentersamfunn i Vestfold
Den katolsk apostoliske menighet i Larvik